Hızlı Erişim

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Tez Yazım Kılavuzu ve Şablonu

Tez Yazım Kılavuzu yenilenmiş olup 01.01.2018 tarihi itibarı ile hazırlanan Yeni Tez Yazım Kılavuzuna geçiş sağlanacaktır.

01.01.2018 tarihinden itibaren belirlenecek yeni tez konuları için tezler bu Yeni Tez Yazım Yönergesi üzerinden hazırlanacaktır.  01.01.2018 tarihinden önce başlanmış tezler öğrenci ve danışmanının isteğine bağlı olarak eski ya da yeni yönergeye uygun olarak hazırlanabilir.

 

01.01.2018 tarihi itibariyle geçerli olan

1-Yeni Tez Yazım Yönergesi (Word Belgesi)

2-Yeni Tez Yazım Yönergesi (PDF Belgesi)

01.01.2018 tarihinden önce geçerli olan

1-Eski Tez Yazım Yönergesi (Word Belgesi)

2-Örnek Tez

3-Tez Onay Sayfası (Mezuniyet aşamasına gelen öğrencilerimiz onay sayfasını bu formata göre hiçbir ekleme çıkarma yapmadan dolduracaklardır. Müdürlük onayı öncesi, karar tarih ve sayıları ile onay tarihi enstitümüzce girilecektir. Tez savunma sınavı sonrasında kontrol için enstitüye verilen tez örneğinde ıslak  imzalı onay sayfası yer almalıdır.)

4-Örnek Tez Kapağı


Ekleme tarihi: 05-12-2018 13:24:56 Güncellenme tarihi: 25-03-2019 16:44:03