E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
Fen Bilimleri Enstitüsü
Anasayfa

Kaydı Silinen Öğrenciler Hakkında Önemli Duyuru

Ordu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 25.* ve 35.** Süre Başlıklı Maddeleri gereği ders aşamasını (tezli yüksek lisans öğrencileri için kredili derslerinden ve seminer dersinden başarılı olmak; doktora öğrencileri için kredili derslerinden başarılı olmak) bitirme süresi 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren daha önce kayıtlanmış öğrenciler de dahil olmak üzere 4 yarıyıl olup, belirtilen sürelerde ders aşamasını bitiremeyen ve aşağıda listede bilgileri bulunan öğrencilerimizin ilişiği kesilmiştir.

Kaydı Silinen Öğrencilerin Listesi İçin Tıklayınız

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, kaydı silinen öğrencilere ayrıca tebligatta bulunulmayacaktır. Kaydı silinen öğrencilerin, yapılacak itirazlar için ilan tarihi olan 17.09.2018 tarihinden itibaren 30 (otuz) iş günü süresi bulunmakta olup, bu süreden sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Süre

* MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Senatonun öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin programla ilişiği kesilir.

Süre

**MADDE 35  (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin programla ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin programla ilişiği kesilir.<
T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı