Hızlı Erişim

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Jean Monnet Burs Programı 2022-2023 Akademik Yılı Duyurusu

Ülkemizin Avrupa Birliği (AB) üyeliği hedefi çerçevesinde, AB alanında uzınanlaşmış nitelikli insan kaynağının güçlendirilmesi ve AB müktesebatının etkin bir şekilde uygulanabilmesi için ihtiyaç duyulan idari kapasitenin geliştirilmesi amacıyla Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen ve AB tarafından finanse edilen Jean Monnet Burs Programının 2022-2023 akademik yılı duyurusu 24 Eylül 2021 tarihinde yayımlanmıştır. Programın son başvuru tarihi 29 Kasım 2021'dir.


2022-2023 akademik yılında 160 civarında kişinin yararlanabileceği Jean Monnet Burs Programı kapsamında kamu sektörüne %50, üniversitelere %30, özel sektöre ise %20 oranında kontenjan ayrılmıştır. Bursun kapsamı, başvuru koşulları ve sınav sürecine ilişkin
gerekli tünı bilgi ve belgeler Avrupa Birliği Başkanlığı (www.ab.gov.tr) ve Jean Monnet Burs Programının (www.jeanmonnet.org.tr) internet sitelerinde yer almaktadır.

Jean Monnet bursiyerleri, AB üyesi ülkelerde AB müktesebatının çeşitli başlıklarında yüksek lisans ve araştırma programlarına katılmakta, AB'ye ilişkin önemli bir birikim ve vizyonla ülkemize geri dönmekte ve Türkiye'nin AB üyelik sürecine farklı boyutlarda değerli katkılar sağlamaktadır.


Eklenme Tarihi : 09-11-2021 17:30:01