Hızlı Erişim

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Dicle Üniversitesi Uluslararası Disiplinlerarası Sempozyumu

Dicle Üniversitesi Uluslararası Disiplinlerarası Sempozyumunun (DUDS–2022) 17-18 Kasım 2022 tarihlerinde Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde düzenleneceği bildirilmektedir.

DUDS-2022; disiplinlerarası çalışmalar yapan araştırmacılar, uygulayıcılar ve eğitimcilerin son araştırmalarını, yenilikleri, eğilimleri, deneyimleri ve değerlendirmelerini sunmaları ve tartışmaları için bir ortam sağlamaktadır. Sempozyumda farklı disiplinlerden (Mühendislik, Fen, Tıp, Ziraat, Veteriner, Eczacılık, Mimarlık, Diş Hekimliği, Eğitim, İktisadi ve İdari Bilimler vs.) yapılmış ortak çalışmalara yer verilecek olup, konu sınırlaması bulunmamaktadır.

Güncel duyuru ve bilgiler https://www.dicle.edu.tr/tr/birimler/duds adresinden ulaşılabilmekte olup, başvurmak isteyen öğrencilerimize ve personelimize ilanen duyurulur.


Eklenme Tarihi : 21-04-2022 08:52:46