FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2019-2020 Bahar Yarıyılı

 2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

FEN BİLİMLERİ ENSTİTSÜ ANABİLİM DALLARI SEMİNER PROGRAMI

 

SEMİNER ALAN ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI

ANABİLİM DALI (Programı)

SEMİNER
YÖNETİCİSİ

SEMİNERİN KONUSU

SUNMA TARİHİ VE YERİ

Ceylan GEVREK Bitki Koruma (YL) Doç. Dr. Muharrem TÜRKKAN Bitki Fungal Hastalıklarıyla Biyolojik Mücadelede Trichodermalar

12.02.2020 -10:30

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Elif ŞENGÜN Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (YL) Prof. Dr. Damla BENDER ÖZENÇ Serada Yeşil Soğan Yetiştiriciliği

17.04.2020 -10:30

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Safigül ÇERKEZOĞLU Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (YL) Prof. Dr. Damla BENDER ÖZENÇ Asit Topraklara Toprak Düzenleyicisi Olarak Biyokömür Uygulamaları

17.04.2020 -11:00

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Serkan İNAL Yenilenebilir Enerji (YL) Dr. Öğr. Üyesi Sibel AKKAYA OY Türkiyede ve Dünyada Hidroenerji Kullanımı

12.05.2020 - 10:00

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi

Kübra ERİŞEN Yenilenebilir Enerji (YL) Dr. Öğr. Üyesi Sibel AKKAYA OY Türkiyede ve Dünyada Jeotermal Enerji Kullanımı

12.05.2020 - 10:30

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi
Batuhan DİNÇ Yenilenebilir Enerji (YL) Dr. Öğr. Üyesi Sibel AKKAYA OY Türkiyede ve Dünyada Rüzgar Enerjisi Kullanımı

12.05.2020 - 11:00

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi
Hakan KARADENİZ Yenilenebilir Enerji (YL) Dr. Öğr. Üyesi Sibel AKKAYA OY Türkiyede ve Dünyada Güneş Enerjisi Kullanımı

12.05.2020 - 11:30

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi
Ömer GÜZEL Balıkçılık Teknolojisi Mühendisiliği (YL) Doç. Dr. Naciye ERDOĞAN SAĞLAM 7191 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununda Getirilen Düzenlemeler

14.05.2020 - 13:00

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi

Hasan TULKAR

Moleküler Biyoloji ve Genetik (YL) Prof. Dr. Derya BOSTANCI Tabakhane Deresi (Ünye/ORDU)'nde Su, Tatlı Su ve Kirlilik Değerlendirilmesi

15.05.2020 - 14:00

Fen-Edebiyat Fakültesi

Uğur KÜÇÜKMUSTAFA Yenilenebilir Enerji (YL) Dr. Öğr. Üyesi Mithat AKGÜN Trafoların Soğutma Sistemlerinin İncelenmesi

20.05.2020 - 14:00

Teknik Bilimleri Meslek Yüksekokulu Seminer Salonu

Emrullah KONTAŞ

Yenilenebilir Enerji (YL) Dr. Öğr. Üyesi Mithat AKGÜN Fındık Kurutma Sistemleri

21.05.2020 - 13:00

Teknik Bilimleri Meslek Yüksekokulu E4 Sınıfı

İrem ÖZGÜR

Moleküler Biyoloji ve Genetik (DR) Prof. Dr. Derya BOSTANCI Türkiye İç Sularındaki İstilacı Balıkların Güncel Durumu ve İstilanın Etkilerinin Değerlendirilmesi

21.05.2020 - 14:00

Fen-Edebiyat Fakültesi

Aknur ITALMAZOVA

Bahçe Bitkileri (YL) Prof. Dr. Fikret BALTA Türkmenistan Elmaları

22.05.2020 -14:00

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Ramazan SEÇİM Zootekni (YL) Prof. Dr. Sezai ALKAN Ordu İlinde Arıcılık ve Arı Ürünleri

28.05.2020 - 10:00

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Kardelen YILMAZ

Zootekni (YL) Prof. Dr. Sezai ALKAN Serbest ve Organik Sistem Yumurta Tavukçuluğu

28.05.2020 - 11:00

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Bülent KAYNAK

Moleküler Biyoloji ve Genetik (DR) Prof. Dr. Zeynep KOLÖREN Talasemi Tanısında Moleküler Yöntemler

28.05.2020 -

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Hülya ALAN

Moleküler Biyoloji ve Genetik (YL) Prof. Dr. Tuğba ÖZBUCAK Solucan Gübresinden Vermikompost Üretimi ve Ekolojik Önemi

29.05.2020 -

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Hilal DEMİREL

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi (YL)

Prof. Dr. Erol TAŞ Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların Fırsatları ve Riskleri

15.06.2020 -

Eğitim Fakültesi

 

Gökçe APAYDIN

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi (YL)

Prof. Dr. Erol TAŞ Küresel Isınmaya Karşı Alınabilecek Önlemler

15.06.2020 -

Eğitim Fakültesi

Melek UZUN

Matematik (YL) Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ŞENYURT Salkowski Eğrisinin Birim Darboux Vektörünün Sabban Çatısından Elde Edilen Smarandache Eğrileri

17.06.2020 - 10:00

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Ecem ARAR Matematik (YL) Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ŞENYURT Kuaterniyonlar Üzerine

18.06.2020 - 16:00

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Şule ALTUNORDU

Matematik (YL) Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ŞENYURT Bezier Eğrileri Üzerine

19.06.2020 - 13:00

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Mehmet Reha NASUHBEYOĞLU

Kimya (YL) Doç. Dr. Efkan ÇATIKER Elektroeğirme Yöntemi

26.06.2020 - 10:00

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Hacı Mehmet YEŞİLTAŞ

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi (DR)

Prof. Dr. Erol TAŞ Genius Hour Öğretim Modeli (Dahi Saati)

08.07.2020 - 14:00

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Emine ALAYCI

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi (YL)

Dr. Öğr. Üyesi Hayal YAVUZ MUMCU Eğitimde WEB 2.0 Destekli Ölçme-Değerlendirme Araçları ve Kullanımı

27.07.2020 - 15:00

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Berna AYDIN

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (YL)

Prof. Dr. Faruk ÖZKUTLU Türkiye'de Karayemiş Yetiştiriciliğindeki Sorunlar

12.08.2020 - 14:30

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Amine KÜÇÜKETYEMEZ

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (YL)

Prof. Dr. Kürşat KORKMAZ Fındık Zurufunda ve Toprakta Yetişen Sardunya Üzerine Tuz Uygulamalarının Etkisi

18.08.2020 - 10:00

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Elif BİÇER

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi (YL)

Doç. Dr. Sevda TÜRKİŞ Astronomi ile İlgili Yapılan Çalışmalara Yönelik Betimsel İçerik Analizi

19.08.2020 - 13:00

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Büşra UYGUN

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi (YL)

Doç. Dr. Meral CANSIZ AKTAŞ Matematik Okuryazarlığı ve PİSA

20.08.2020 - 13:00

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Ayşenur KEMAL

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (YL)

Prof. Dr. Kürşat KORKMAZ Substrat Ortam Kültüründe Kullanılan Ortam ve Özellikleri

14.09.2020 - 10:00

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Bekir YÜNKÜL

Matematik (YL)

Doç. Dr. Yıldıray ÇELİK Bazı Özel Bulanık Graf Tipleri

21.09.2020 - 13:00

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Celal ATAMAN Tarla Bitkileri (YL)  Doç. Dr. Fatih ÖNER Çay Atığının Tarımsal Faydaları

25.09.2020 - 09:00

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Betül BAŞELİ Tarla Bitkileri (YL) Prof. Dr. Şevket Metin KARA Doku Kültüründe Mikro Çoğaltım

25.09.2020 - 10:00

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Enes ÇUKUR Tarla Bitkileri (YL) Dr. Öğr. Üyesi Özbay DEDE Ülkemizde Aspir Tarımının Önemi, Çeşit Geliştirme ve Yeni Geliştirilen Çeşitlerin Bazı Özellikleri

25.09.2020 - 11:00

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Gönül ÇAKIR Yenilenebilir Enerji (YL) Prof. Dr. Tahsin TONKAZ Bitki Kök Bölgesinde Sulama Suyu Kaynaklı Toprak Tuzluluğunun Enerji Tasarrufu Açısından İncelenmesi

02.10.2020 -

UZEM Üzerinden Telekonferans İle


Ekleme tarihi: 10-02-2020 09:45:55 Güncellenme tarihi: 07-10-2020 15:34:00