FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2020-2021 Güz Yarıyılı

 2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

FEN BİLİMLERİ ENSTİTSÜ ANABİLİM DALLARI SEMİNER PROGRAMI

 

SEMİNER ALAN ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI

ANABİLİM DALI (Programı)

SEMİNER
YÖNETİCİSİ

SEMİNERİN KONUSU

SUNMA TARİHİ VE YERİ

Safigül ÇERKEZOĞLU Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (YL) Prof. Dr. Damla BENDER ÖZENÇ Asit Topraklarda Toprak Düzenleyicisi Olarak Biyokömür Uygulamaları

02.11.2020 -11:00

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Elif ŞENGÜN Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (YL) Prof. Dr. Damla BENDER ÖZENÇ Serada Yeşil Soğan Yetiştiriciliği

02.11.2020 -10:00

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Ekrem KUŞ

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi (YL)

Dr. Öğr. Üyesi Hayal YAVUZ MUMCU Etkin Yardımlaşma Tekniğinin Öğrenme Ortamlarında Kullanımı

30.11.2020 -

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Büşra ŞAHİN

Gıda Mühendisliği (YL)

Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye ŞAHİN Fonksiyonel Olarak Zeytin Yağı

09.12.2020 -10:00

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

İlker KOÇAK Gıda Mühendisliği (YL) Prof. Dr. Zekai TARAKÇI Cheddar Peynir i Üretimi ve Güncel Proses Teknikleri

09.12.2020 -11:00

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Umut ATEŞ Bahçe Bitkileri (DR) Prof. Dr. Fikri BALTA Meyvelerde Çatlama

23.12.2020

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Hayri ÇERİ Bahçe Bitkileri (YL) Prof. Dr. Tarık YARILGAÇ Cevizlerde Islah ve Sonrası Standart Çeşit Elde Etme Aşamaları ve Kriterleri

23.12.2020 - 14:30

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Dilek USTAOĞLU

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (YL)

Prof. Dr. Mehmet AYDIN Karadenizdeki Labridae Türleri

24.12.2020 - 11:00

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Gökhan BALLIKAYA

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (DR)

Prof. Dr. Mehmet AYDIN Türkiyedeki Deniz Hıyarı Avcılığı

25.12.2020 - 11:00

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Sümeyye COŞAR Gıda Mühendisliği (YL) Doç. Dr. Bekir Gökçen MAZI Bitki Sterolleri Ekstraksiyonu ve Analiz Yöntemleri

05.01.2021

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Ömer Onur TURAN Matematik (YL) Prof. Dr. Selahattin MADEN İki İzdüşümün Kombinasyonlarının Sıfır ve Sütün Uzayları

06.01.2021 - 10:00

Fen Edebiyat Fakültesi K3-D4

Şerife BAYDEMİR Matematik (YL) Prof. Dr. Selahattin MADEN Parçalı Lineer Regresyon Modelinde En Küçük Kareler Tahmin Edicisi

06.01.2021 - 13:00

Fen Edebiyat Fakültesi K3-D4

Cevat KANAR Matematik (YL) Prof. Dr. Selahattin MADEN Kesirli Mertebeden Diferansiyel Denklem Yardımıyla Yarı-Makrov Rastgele Yürüyüş Süreçlerinin Matematiksel Modellemesi

06.01.2021 - 15:00

Fen Edebiyat Fakültesi K3-D4

Atila HAŞİMOĞLU Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (DR) Doç. Dr. Yılmaz ÇİFTCİ Tank Sistemlerinde Mikroalg Yetiştiriciliği, Kullanım Alanları ve Mikroalg Ürünleri

08.01.2021 - 11:00

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Şeyma AKGÜL Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (YL Dr. Öğr. Üyesi Funda IRMAK YILMAZ Organik Atıklar ve Tarımda Kullanım Alanları

11.01.2021 - 14:00

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Emrah EMİRZEOĞLU Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (YL) Dr. Öğr. Üyesi Funda IRMAK YILMAZ Bentonit ve Tarımda Kullanımı

11.01.2021 - 14:30

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Neslihan YOLASIĞMAZOĞLU Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (DR) Prof. Dr. Bahar TOKUR Kutu Balık Konservesi Üretiminde Oluşan Kalite Değişimleri

12.01.2021 - 11:00

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Yeşim DEMİR SAĞLAM Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (DR) Doç. Dr. Naciye ERDOĞAN SAĞLAM Ekolojik Tuzak Olarak Balık Çiftliklerinin Balıkçılıkla Etkileşimi

14.01.2021 - 14:00

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Didem Betül KAYA Yenilenebilir Enerji (YL) Dr. Öğr. Üyesi Yasemin AKGÜN Yapı Sektöründe Yalıtım Odaklı Malzeme Seçimi

14.01.2021 - 10:00

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu E4 Sınıfı

Cansu ÖZDEM Yenilenebilir Enerji (YL) Dr. Öğr. Üyesi Yasemin AKGÜN Yapı Sektöründe Isı Depolama Odaklı Malzeme Seçimi

14.01.2021 - 11:00

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu E4 Sınıfı
Deniz COKLİ Yenilenebilir Enerji (YL) Dr. Öğr. Üyesi Yasemin AKGÜN Çimento-Enerji İlişkisi

14.01.2021 - 12:00

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu E4 Sınıfı

Ferhan ERTÜRK Matematik (YL) Doç. Dr. Mehmet KORKMAZ Sigmoid Functions: Some Approximation and Modelling Aspects

14.01.2021 - 14:00

Fen Edebiyat Fakültesi ZK-D3

Gül ERGÜN Matematik (YL) Doç. Dr. Yıldıray ÇELİK Bulanık Esnek Alt Modüller ve Halkalar

15.01.2021 - 13:00

Fen Edebiyat Fakültesi ZK-D3

Beytullah YILMAZLI

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi (YL)

Doç. Dr. Sevda TÜRKİŞ Fen Öğretiminde Bilinmesi Gereken Kavramlar

20.01.2021 - 13:00

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Sevilay SAN

Gıda Mühendisliği

Doç. Dr. Işıl BARUTÇU MAZI Meyve ve Sebze Yan Ürünlerinin Yüksek Katma Değerli Bileşikleri ve Fonksiyonel Gıda Ürünü Geliştirmede Kullanımları

21.01.2021 -

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Umut BUBEREN Moleküler Biyoloji ve Genetik (YL) Doç. Dr. Onur CANDAN Sıcaklığın Deniz Kaplumbağası Yavruları Üzerindeki Etkileri

22.01.2021 - 14:00

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Barış ÖZKAYA Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (YL) Prof. Dr. Tayfun AŞKIN Asit Reaksiyonlu Topraklarda Kireç İhtiyacı ve Kireç Kullanımı

27.01.2021 - 11:00

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Nagihan YESİR Moleküler Biyoloji ve Genetik (DR) Prof. Dr. Hasan SEVGİLİ Türkiye Drosophilidae (Insecta: Diptera) Familyasına Genel Bir Bakış

27.01.2021 - 14:00

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Erkan ÖZDEMİR Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (DR) Dr. Öğr. Üyesi Cem Tolga GÜRKANLI Parazit Kaynaklı Balık Hastalıkları

28.01.2021 - 11:00

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Murat KORKMAZ Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (DR) Dr. Öğr. Üyesi Cem Tolga GÜRKANLI Bakteri Kaynaklı Balık Hastalıkları

05.02.2021 - 11:00

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Elanur DAŞTAN Gıda Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre TUNÇİL Diyet Lifleri, Kalın Bağırsak Mikrofilorası ve Sağlık

29.01.2021 - 11:00

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Büşranur ERDOĞAN Tarla Bitkileri (YL) Prof. Dr. Özlem ÖNAL AŞÇI Bitkilerde Tuz Stresini Azaltıcı Uygulamalar

03.02.2021 - 14:00

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Uğur YİĞİT Bitki Koruma (DR) Doç. Dr. Muharrem TÜRKKAN Funguslarla Mücadelede Alternatif Bir Yöntem "Nanopartiküller"

05.02.2021 - 15:00

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Emir KÜÇÜK

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi (YL)

Doç. Dr. Ayhan ÇİNİCİ Uzaktan Eğitimde Biçimlendirici Ölçme ve Değerlendirme

08.02.2021

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Şaziye KARAYAR Bitki Koruma (YL) Doç. Dr. Ali GÜNCAN Kapra Böceği, Trogoderma granarium EVERTS (COLEOPTERA: DERMESTIDAE)'un Biyolojisi, Zararı ve Mücadelesi

10.02.2021 - 14:00

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Yunus ELMAS Tarla Bitkileri (YL) Prof. Dr. Nuri YILMAZ Türkiye'de Mısır Üretiminin Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri

10.02.2021 - 14:00

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Bülent GÜVEN Tarla Bitkileri (DR) Prof. Dr. Nuri YILMAZ Dünya'da ve Türkiye'de Yemeklik Tane Baklagil Üretiminin Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri

10.02.2021 - 14:30

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Dilek TÜMER HAKYEMEZ Bitki Koruma (YL) Dr. Öğr. Üyesi Arzu SEZER İklim Değişikliği ve Bitki Hastalıkları

11.02.2021 - 10:00

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Esra UZUN Bitki Koruma (YL) Dr. Öğr. Üyesi Arzu SEZER Bitki Hastalıklarına Karşı Bitki Ekstrakt ve Uçucu Yağlarının Kullanımı

11.02.2021 - 11:00

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Gülistan COŞKUNER Gıda Mühendisliği (YL) Dr. Örğ. Üyesi Yunus Emre TUNÇİL Tahıl Diyet Lifleri ve Sağlık Üzerine Etkileri

11.02.2021 - 11:00

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Hasan Fahri GÜNKUR Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (YL) Dr. Öğr. Üyesi Ferhat TÜRKMEN Türkiye Coğrafyası İçerisinde Yayılış Gösteren Sekiz Asli Orman Ağaç Türü ve Bu Ağaç Türlerinin Dağılışında Etkili Olan Toprak Tipleri

12.02.2021 - 11:00

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Firdevs DEMİRBAŞ

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi (YL)

Prof. Dr. Erol TAŞ Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Sürecinde Karşılaştığı Zorluklar

12.02.2021 - 14:00

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Melike DUMAN

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi (YL)

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nur BÜYÜKBAYRAKTAR Fen Bilimleri Dersinde Analoji Kullanımı: Örnek Analojiler

17.02.2021 - 13:00

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Mahşure Kübranur DİKİCİ

Matematik (YL)

Doç. Dr. Tolga AKTÜRK Lineer Olmayan Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Yürüyen Dalga Çözümlerinin İncelenmesi

18.02.2021 - 14:00

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Elif AÇIKEL

Moleküler Biyoloji ve Genetik (YL)

Prof. Dr. Hasan SEVGİLİ Böceklerde Kutikular Hidrokarbonların (KHK) Yapı ve İşlevlerine Genel Bakış

26.02.2021 -

UZEM Üzerinden Telekonferans İle


Ekleme tarihi: 05-10-2020 15:04:55 Güncellenme tarihi: 22-03-2021 08:32:30