FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2020-2021 Bahar Yarıyılı

 2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

FEN BİLİMLERİ ENSTİTSÜ ANABİLİM DALLARI SEMİNER PROGRAMI

 

SEMİNER ALAN ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI

ANABİLİM DALI (Programı)

SEMİNER
YÖNETİCİSİ

SEMİNERİN KONUSU

SUNMA TARİHİ VE YERİ

Uğur KARADENİZ Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (YL) Prof. Dr. Faruk ÖZKUTLU Tarım Kredi Kooperatifleri ve Faaliyet Alanları

05.03.2021 -

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

İbrahim Burak BAŞKAN Deniz Ulaştırma Mühendisliği (YL) Doç. Dr. Özkan UĞURLU Süveyş Kanalında Seyir Emniyeti ve Risk Değerlendirmesi

28.04.2021 -14:30

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Alper YÜCEL Moleküler Biyoloji ve Genetik (YL) Prof. Dr. Derya BOSTANCI Türkiye Lagünleri ve Lagünlerdeki Biyoçeşitlilik

29.04.2021 - 15:00

Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Seminer Salonu

Gürkan MURSAL Matematik (YL) Prof. Dr. Selahattin MADEN Matris Çekirdek Tersi ve Çekirdek Kısmi Sıralama Üzerine Bazı Teoremler

06.05.2021 - 15:00

Fen Edebiyat Fakültesi ZK-D3

Kenan ATAŞ Deniz Ulaştırma Mühendisliği (YL) Doç. Dr. Özkan UĞURLU Açık Deniz Yapıları

07.05.2021 -15:00

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Fatih TONOĞLU Deniz Ulaştırma Mühendisliği (YL) Doç. Dr. Özkan UĞURLU Deniz Kaza Analizi Kapsamında Kullanılan Tekniklerin Detaylı İncelenmesi

10.05.2021 -14:30

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Zehra İLHAN Matematik (YL) Prof. Dr. Selahattin MADEN Parçalı Singüler Lineer Modellerde Alışılmış En Küçük Kareler Tahmin Edicisinin Watson Etkinliğinin Ayrışımı

06.05.2021 - 10:00

Fen Edebiyat Fakültesi ZK-D3
Levent ÜLKER Deniz Ulaştırma Mühendisliği (YL) Dr. Öğr. Üyesi Adil SÖZER İstanbul Boğazında Gerçekleşen Deniz Kazaları Üzerine Bir Analiz

20.05.2021 -13:00

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Ali ALAN Yenilenebilir Enerji (YL) Dr. Öğr. Üyesi Mithat AKGÜN Hava Destekli Isı Pompasıyla Gıda Kurutma Yöntemi

21.05.2021 -14:00

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Abdulbaki ERKAN Yenilenebilir Enerji (YL) Dr. Öğr. Üyesi Mithat AKGÜN Toprak Destekli Isı Pompası ile Gıda Kurutma Yöntemi

21.05.2021 -15:00

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Emrullah Aykan ALAN Matematik (DR) Prof. Dr. Erhan SET (α,β)-Mertebeden Fractal Kesirli İntegral Operatörleri Yardımıyla Yeni Eşitsizlikler

27.05.2021 -

Fen Edebiyat Fakültesi ZK-D3

Hüzeyfe ÇELİK Kimya (YL) Doç. Dr. Saniye SÖYLEMEZ Organofosforlu Pestisit Tayinine Yönelik İletken Polimer Tabanlı Biyosensörlerin Kullanımı

02.06.2021 -11:00

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Aynur GÜLER Peyzaj Mimarlığı (YL) Doç. Dr. Pervin YEŞİL Sürdürülebilir Yeşil Altyapı ve Kurakçıl Peyzaj Uygulamaları

02.06.2021 -13:00

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Büşra AKSÖZ Peyzaj Mimarlığı (YL) Doç. Dr. Murat YEŞİL Şehir Mezarlıklarının Peyzaj Mimarlığı Açısından İncelenmesi: Samsun Kenti Örneği

02.06.2021 -13:30

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Şifanur AKBULUT Bahçe Bitkileri (DR) Doç. Dr. Hatice BİLİR EKBİÇ Örtüaltı Üzüm Yetiştiriciliği

07.06.2021 - 10:30

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Mert İLHAN Bahçe Bitkileri (YL) Doç. Dr. Hatice BİLİR EKBİÇ Küresel Isınmanın Bağcılığa Etkisi

07.06.2021 - 11:00

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Nazife AKTAŞ

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi (YL)

Doç. Dr. Ayhan ÇİNİCİ Bağlam Temelli REACT Öğretim Modelinin Fen Bilimleri Öğretim Programlarındaki Yeri

08.06.2021 -13:30

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Sinem UZUN

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (YL

Prof. Dr. Ceyhan TARAKÇIOĞLU Ejder Meyvesi Yetiştiriciliği ve Gübrelenmesi

08.06.2021 -11:00

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Doğan KESKİN

Yenilenebilir Enerji (YL)

Doç. Dr. Mehmet Sami GÜLER MATLAB

08.06.2021 -20:00

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Ümit TÜRK

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi 

Fen Bilgisi Eğitimi (YL)

Prof. Dr. Cengiz ÖZYÜREK

Fen Öğretiminde Modelleme Yöntemi Kullanımı

10.06.2021 - 15:00

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Caner ÇABUK

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi 

Fen Bilgisi Eğitimi (YL)

Prof. Dr. Cengiz ÖZYÜREK Hafıza ve Maksimum Hafıza Teknikleri

10.06.2021 - 14:00

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Göknur AYDIN

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi 

Fen Bilgisi Eğitimi (DR)

Doç. Dr. Ayhan ÇİNİCİ Fen Bilimleri Öğretiminde Bir Uzaktan Eğitim Platformu Olarak 'Webquest' Kullanımı

10.06.2021 -14:30

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Büşra TEMEL

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi (YL)

Doç. Dr. Hayal YAVUZ MUMCU Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisi ve Blok Tabanlı Kodlama Ortamları

10.06.2021 -15:00

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Kadir YAYLA Yenilenebilir Enerji (YL) Dr. Öğr. Üyesi Yasemin AKGÜN Yapılarda Termal Performansı İyileştirme Açısından Isı Yalıtımmı ve Isı Depolama Uygulamaları

11.06.2021 - 11:00
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu E4 Salonu

Kübra BAYKAL Yenilenebilir Enerji (YL) Dr. Öğr. Üyesi Yasemin AKGÜN Çimento Üretim Proseslerinin Enerji Tasarrufu Odaklı İyileştirilmesi 11.06.2021 - 12:00
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu E4 Salonu
Tugay Talat BOSTAN Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (YL) Dr. Öğr. Üyesi Serap SAMSUN Balıkçı Gemilerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

11.06.2021 -14:30

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Elif Gülderen GÜZEL Peyzaj Mimarlığı (YL) Doç. Dr. Pervin YEŞİL Yeşil Altyapı

15.06.2021 -13:00

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Türkmen OLGUN Peyzaj Mimarlığı (YL) Doç. Dr. Pervin YEŞİL Gümüşhane İli Doğal ve Kültürel Peyzaj Değerleri

16.06.2021 -14:00

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Şenay Şentürk BODUR Kimya Doç. Dr. Elvan ÜSTÜN Fındık İşletmelerinde Yapılan Kimyasal Analizler

15.06.2021 -10:30

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Sümeyya Selma SADAN Matematik Doç. Dr. Cemal BELEN Modülüs Fonksiyonuna Göre Yoğunluk ve Lacunary İstatistiksel Yakınsaklık

16.06.2021 -15:30

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Didem SAĞIRKAYA Moleküler Biyoloji ve Genetik (YL) Doç. Dr. Ömer ERTÜRK Arılar Hakkında Genel Bilgi

18.06.2021 -10:00

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Sena Ceren ÖNBAŞ Kimya (YL) Doç. Dr. Elvan ÜSTÜN [Mn(CO)3(N-N)L]X Tipi Komplekslerin CO-Salınım Özelliklerinin Deneysel ve In-Silico Analizi

18.06.2021 -10:30

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Serdar ESKİTAŞ Moleküler Biyoloji ve Genetik (YL) Doç. Dr. Ömer ERTÜRK Anzer Balının ve Bitki Florasının Özellikleri

18.06.2021 -11:00

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Rümeysa ÇİLOĞLU

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi (YL)

Dr. Öğr. Üyesi Himmet KORKMAZ Matematik Eğitimi Perspektifi ili STEM'den STEAM'e

18.06.2021 -14:30

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Betül KARAKULLUKCU ARAS

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi (YL)

Doç. Dr. Ayhan ÇİNİCİ Özel Yetenekli Öğrenciler İçin Fen Bilimleri Öğretiminde Web 2.0 Araçlarından Yararlanılması

18.06.2021 -14:30

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Ufuk KUŞKUN Moleküler Biyoloji ve Genetik (DR) Prof. Dr. Hasan SEVGİLİ Gen ve Protein Seviyesinde Fitoterapi Çalışmaları

23.06.2021 -13:00

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Yusuf ÖCAL Bahçe Bitkleri (DR) Doç. Dr. Ercan EKBİÇ Diyarbakır İli Sebzecilik ve Seracılık Potansiyeli

24.06.2021 -12:00

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

İzzet YAMAN Bahçe Bitkleri (YL) Prof. Dr. Mehmet Fikret BALTA Fındıkta Sulama Konusunda Yapılan Çalışmalar

24.06.2021

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Bilal SAYAR Bahçe Bitkleri (YL) Prof. Dr. Mehmet Fikret BALTA Fındıkta Çelikle Çoğaltma Üzerine Araştırmalar

24.06.2021

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Halil İbrahim AVCI Bahçe Bitkleri (YL) Prof. Dr. Mehmet Fikret BALTA Meyve Türlerinin Çelikle Çoğaltılmasında Bazı Kimyasalların Kullanımı

24.06.2021

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Samet ÖLMEZ Bahçe Bitkleri (YL) Doç. Dr. Burhan ÖZTURK Üryani Eriği

24.06.2021

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Ufuk UÇAN Bahçe Bitkleri (DR) Doç. Dr. Atnan UĞUR Türkiye Sebze Yetiştiriciliğinde Son Gelişmeler

24.06.2021

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Özlem KILIÇ Gıda Mühendisliği (DR) Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye ŞAHİN Yenilebilir Film ve Kaplama:Mikroenkapsülasyon

24.06.2021 -15:50

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Emin USTAOĞLU Gıda Mühendisliği (DR) Prof. Dr. Zekai TARAKÇI Arıcılık Ürünlerinin Fonksiyonel Özellikleri ve Gıda Prosesinde Kullanımı

24.06.2021 -13:30

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Ebru Sedef KAPLAN Gıda Mühendisliği (DR) Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye ŞAHİN Prebiyotik Özellikteki Hidrokolloidler

24.06.2021 -14:00

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Hüsne Gül SOYDAN Moleküler Biyoloji ve Genetik (YL) Prof. Dr. Zülal ATLI ŞEKEROĞLU Karşılaştırmalı Genomik Hibridizasyon

25.06.2021 - 13:30

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Volkan ÇAKMAK Matematik (DR) Doç. Dr. Tolga AKTÜRK Lineer Olmayan Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Dalga Çözümlerinin İncelenmesi

29.06.2021 -10:00

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

İrem Cansu DEMİR

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi 

Fen Bilgisi Eğitimi (YL)

Doç. Dr. Murat ÇETİNKAYA Değişen Dünyada Değişime Uğrayan Öykü Anlatma Serüveni: Digital Öyküleme

30.06.2021 -11:00

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

İlknur Hilal AYDIN Moleküler Biyoloji ve Genetik (YL) Prof. Dr. Öznur ERGEN AKÇİN Bitkilere Görülen Simbiyotik İlişkiler

30.06.2021 - 11:00

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Zinet ÇÖL Moleküler Biyoloji ve Genetik (YL) Doç. Dr. Vedat ŞEKEROĞLU Genotoksisite Çalışmalarıda DNA Hasarı için Bir Biyo Belirteç: y-H2AX

01.07.2021 - 14:00

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Buğse SEYMEN BAYKUL Tarla Bitkileri (YL) Prof. Dr. Şevket Metin KARA Tohumda Dormansi

02.07.2021 -10:00

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Yalçın ÇALLAK Tarla Bitkileri (YL) Dr. Öğr. Üyesi Özbay DEDE Türkiye'de  Susam (Sesamum indicum) Üretim Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri

02.07.2021 -10:30

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Muştak Doğukan YİNANÇ Yenilenebilir Enerji (YL) Prof. Dr. Tahsin TONKAZ Tarımsal Mekanizasyonda Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı

02.07.2021 -10:00

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Murat YOLAŞAN Gıda Mühendisliği (DR) Prof. Dr. Zekai TARAKÇI Un Üretiminde Yan Ürün Olarak Çıkan Buğday Rüşeyminin Kimyasal Yapısı-Kullanım Alanları ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkisinin Araştırılması

05.07.2021 -11:00

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Kevser ULUTAŞ

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi 

Matematik Eğitimi (YL)

Doç. Dr. Aslıhan OSMANOĞLU Matematik Eğitiminde Çoklu Temsillerin Yeri ve İşlevleri

05.07.2021 -15:00

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Çağla Sultan ARTAN Peyzaj Mimarlığı (YL) Doç. Dr. Ömer ATABEYOĞLU Minimalizm Sanat Akımı, Tarihçesi, Öncüleri ve Peyzaj Mimarlığı ile İlişkisi

06.07.2021 -13:00

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Banu DEMİREL ATEŞ Bahçe Bitkleri (YL) Prof. Dr. Fikri BALTA Fındıkta Aşılama Çalışmaları

08.07.2021 -10:30

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Esra AKGÜL

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi 

Matematik Eğitimi (YL)

Doç. Dr. Aslıhan OSMANOĞLU Problem Kurma Becerisi ve Matematiksel Yaratıcılık

12.07.2021 -15:00

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Buğra GÜVERCİN Bitki Koruma (YL) Doç. Dr. Faruk AKYAZI Nematodların Yaşamında Feromonlar

13.07.2021 -14:00

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Onur YILMAZ Bitki Koruma (YL) Doç. Dr. Faruk AKYAZI Toprak Sağlığında Bioindikatör Olarak Nematodlar

13.07.2021 -14:30

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Melek TINGIR

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi 

Matematik Eğitimi (YL)

Doç. Dr. Aslıhan OSMANOĞLU Gerçekçi Matematik Eğitimi Yaklaşımı

14.07.2021 -15:00

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Özlem BALAKAR

Gıda Mühendisliği (YL)

Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye ŞAHİN Minimal İşlem Görmüş Gıdalar

16.07.2021 -09:00

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Caner Ümit TOPÇU Gıda Mühendisliği (YL) Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye ŞAHİN Fonksiyonel Gıda Bileşenlerinden Polifenoller

26.07.2021 -10:00

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Betül ŞİMŞİT

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi (YL)

Dr. Öğr. Üyesi Himmet KORKMAZ Matematik Eğitiminde Tasarım Tabanlı Araştırmalar

27.07.2021 -15:00

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Oğuzhan KAPLAN Zootekni (YL) Dr. Öğr. Üyesi Yeliz KAŞKO ARICI Doğrusal Olmayan Temel Bileşenler Analizi

28.07.2021 -14:00

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Fatma Dilay AHA

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (YL)

Prof. Dr. Faruk ÖZKUTLU Bentonit'in Tarımda Kullanım Olanakları

10.08.2021 -11:00

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Avni TÜRK

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi 

Fen Bilgisi Eğitimi (YL)

Prof. Dr. Tayfun AŞKIN Toprak Kalitesi ve Sağlığı: Cornell Üniversitesi Toprak Sağlığı Değerlendirmesi

19.08.2021 -11:00

Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Toplantı Odası

Merve ÇEBİ

Tarla Bitkileri (YL)

Dr. Öğr. Üyesi Meryem YEŞİL Türkiye'de Tarımı Yapılan Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Yıllar, Bölgeler ve İller Bakımından İncelenmesi

25.08.2021 -10:30

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Mestan HİSARKAYA Tarla Bitkileri (YL) Dr. Öğr. Üyesi Emel KARACA ÖNER Odun Dışı Bitkisel Ürünler

25.08.2021 -11:00

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Yetkin ÇETİR Matematik (YL) Dr. Öğr. Üyesi Erdal ÜNLÜYOL Konveks Metrik Uzaylar ve Bazı Özellikleri

01.09.2021 - 15:00

Fen Edebiyat Fakültesi ZK-D3

Aymet AYDEMİR Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (YL) Prof. Dr. Damla Bender ÖZENÇ Farklı Piroliz Sıcaklıklarının Biyokömür Özelliklerine Etkisi

01.09.2021 -10:30

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Gizem Nur BATTAL

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi 

Matematik Eğitimi (YL)

Doç. Dr. Meral Cansız AKTAŞ İstatiksel Akıl Yürütme

13.09.2021 -

UZEM Üzerinden Telekonferans İle

Dilan NAR Tarla Bitkileri (YL) Doç. Dr. Fatih ÖNER Mısır Verimini Sınırlandıran Faktörlerin İncelenmesi

13.09.2021 -14:00

UZEM Üzerinden Telekonferans İle


Ekleme tarihi: 01-03-2021 17:22:34 Güncellenme tarihi: 17-09-2021 14:53:07