FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2021-2022 Güz Yarıyılı

 2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

FEN BİLİMLERİ ENSTİTSÜ ANABİLİM DALLARI SEMİNER PROGRAMI

 

SEMİNER ALAN ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI

ANABİLİM DALI (Programı)

SEMİNER
YÖNETİCİSİ

SEMİNERİN KONUSU

SUNMA TARİHİ VE YERİ

Mesut GÜZEL Peyzaj Mimarlığı (DR) Doç. Dr. Pervin YEŞİL Ordu Kent Merkezi ve Yakın Çevresinde Kentsel Isı Adası-Arazi Örtüsü İlişkisi

03.11.2021 - 14:00

Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Yunus Şılbır Seminer Salonu

Furkan ERTAN Deniz Ulaştırma Mühendisliği (YL) Prof. Dr. Özkan UĞURLU Açık Deniz Platformu ve Gemilerde Kombine Çevrim Sistemi Kondenser Arızası ve Etkileri

22.11.2021 - 09:00

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi
Seminer Salonu

Ramadan Tuna TÜRKELİ

Deniz Ulaştırma Mühendisliği (YL)

Dr. Öğr. Üyesi Nihan ŞENBURSA Çalışanların Örgütsel Adalet Algıları ile Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

22.11.2021 - 11:00

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi
Konferans Salonu

Erdinç ARSLAN

Deniz Ulaştırma Mühendisliği (YL)

Prof. Dr. Özkan UĞURLU Türk Boğazlarında Emniyetin Sağlanmasında Römorkör Hizmetinin Yeri

22.11.2021 - 13:00

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi
Seminer Salonu
Muhammet KATIRCI Deniz Ulaştırma Mühendisliği (YL) Dr. Öğr. Üyesi Remzi FIŞKIN Tehlikeli Yük Taşımacılığı, Tehlikeli Yük Sınıfları, Uluslararası Tehlikeli Yük Taşımacılığı Kodları ve Konteyner Gemilerinde Yüklerin Seperasyonu

22.11.2021 - 15:00

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi
Seminer Salonu 
Alaaddin YILMAZER Denizel Çevre (YL) Doç. Dr. Ali Ekber ÖZDEMİR Sürekli Mıknatıslı Dalga Enerjisi Hasayçısı Tasarımı, İmalatı ve Analizi

23.11.2021 - 15:00

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi
Seminer Salonu

Barış ÖZTÜRK Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (YL) Doç. Dr. Naciye ERDOĞAN SAĞLAM Sularda Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklı Nitrat Kirliliği

24.11.2021 - 10:00

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi
Toplantı Salonu
Burcu TAŞTEMEL Kimya (YL) Prof. Dr. Emine BAĞDATLI Floresan Kemosensörler

25.11.2021 - 11:00

Fen Edebiyat Fakültesi
Kat:3 Derslik: 4

Mukaddes MARAL BEŞLİOĞLU Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (YL) Dr. Öğr. Üyesi Ebru YILMAZ Yunus Çiklit (Cyrtocara moorii Boulenger, 1902) Balıklarını Erkek Bal Arısı Larvası (Apilarnil) ile Beslemenin Yumurta Verimi ve Larval Gelişime Etkisinin Araştırılması

26.11.2021 - 15:00

Fatsa Deniz Bilimleri
Fakültesi Toplantı Salonu
Muhsin BEKDEMİR Yenilenebilir Enerji (YL) Dr. Öğr. Üyesi Sibel AKKAYA OY Rüzgar Enerjisi ile Elektrik Üretimi

08.12.2021 - 10:00

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi

İzzet Okan BALCI Yenilenebilir Enerji (YL) Dr. Öğr. Üyesi Sibel AKKAYA OY Termoelektrik Jeneratör ile Elektrik Üretimi

08.12.2021 - 10:30

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi
Cansu ALTUNÇ Matematik (DR) Dr. Örğ. Üyesi Erdal ÜNLÜYOL Newtonyan Olmayan Analizde Alfa Üretici Yardımıyla Bazı Eşitsizlikler

10.12.2021 - 10:00

Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü ZK/D3

Sezai SEFA Kimya (YL) Doç. Dr. Mutlu SÖNMEZ ÇELEBİ TS EN İSO/İEC 17025 Standardı Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Akreditasyonu

16.12.2021 - 11:00

Fen Edebiyat Fakültesi
Kat:3 Derslik: 4

Pınar DEMİR Matematik (YL) Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ŞENYURT Evolüt Eğrisine Ait Smarandache Eğrileri

17.12.2021 - 13:00

Fen Edebiyat Fakültesi 
Zemin Kat Derslik: 4

Nuriye ŞAHİN Yenilenebilir Enerji (YL) Doç. Dr. Mutlu SÖNMEZ ÇELEBİ Yakıt Pilleri

23.12.2021 - 14:00

Ziraat Fakültesi
Seminer Salonu

Büşra KAHRAMAN

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi (YL)

Doç. Dr. Murat ÇETİNKAYA Fen Bilimleri Derslerinde 2016-2021 Yılları Arasında Yapılmış Eğitsel Robotik Çalışmaların İncelenmesi

23.12.2021 - 14:00

Eğitim Fakültesi
Matematik ve Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü Toplantı Salonu

Murat VURAL

Bahçe Bitkileri (YL)

Prof. Dr. Fikri BALTA Türkiye Elma Seleksiyonları

27.12.2021 - 14:00

Ziraat Fakültesi
Çotanak Seminer Salonu

Nesrin PUL

Bahçe Bitkileri (YL)

Prof. Dr. Saim Zeki BOSTAN Meyve Türlerinde Akrabalık Derecelerinin Moleküler Markörlerle Belirlenmesi

29.12.2021 - 14:00

Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri Seminer Salonu

Büşra YAZIM Bahçe Bitkileri (YL) Prof. Dr. Saim Zeki BOSTAN Fındıkta Organik Tarım Uygulamaları 

29.12.2021 - 14:30

Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri Seminer Salonu

Damla VAROL Bahçe Bitkileri (YL) Prof. Dr. Saim Zeki BOSTAN Fındıkta İyi Tarım Uygulamaları

29.12.2021 - 15:00

Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri Seminer Salonu

Hüseyin SİNE

Deniz Ulaştırma Mühendisliği (YL)

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet FİDAN Akıllı Liman, Dünyada Akıllı Liman Uygulamaları, Akıllı Limana Dönüşüm Yoludnda Zorluklar, Türkiye Örneği

29.12.2012 - 13:00

Fatsa Deniz Bilimleri
Fakültesi Konferans Salonu

Evren ULUS

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi (YL)

Prof. Dr. Erol TAŞ REACT Temelli Fen Öğretimi Yaklaşımı

30.12.2021 - 15:30

Eğitim Fakültesi
Matematik ve Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü Toplantı Salonu

Fatih POLAT Moleküler Biyoloji ve Genetik (YL) Doç. Dr. Onur CANDAN Türkiye'de Yayılış Gösteren Trionyx triunguis'in Biyo-Ekolojisi

04.01.2022 - 11:00

Fen Edebiyat Fakültesi
Seminer Salonu (Prof. Dr. Cemil YAPAR Toplantı Salonu)

Burcu ADIYAMAN

Kimya (YL)

Prof. Dr. Salih ALKAN Adsorbsiyon

05.01.2022 - 15:30

Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü D:4

Şans BAŞ

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi (YL)

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nur BÜYÜKBAYRAKTAR Fen Bilimleri Dersinde STEM Uygulamalarının Yeri

07.01.2022 - 13:00

Eğitim Fakültesi
Toplantı Odası

Umut KIRMIZIKAN

Bahçe Bitkileri (YL)

Doç. Dr. Atnan UĞUR Alternatif Japon Yeşillikleri

10.01.2022 - 14:00

Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri Seminer Salonu

Muhammet Fatih KIRCA Yenilenebilir Enerji (YL) Doç. Dr. Mehmet Sami GÜLER Biyogaz ile Elektrik Enerjisi Üretimi

11.01.2022 - 14:00

Rektörlük Binası
5. Kat Toplantı Salonu

Muhammed Olgun DEMİRKOL Yenilenebilir Enerji (YL) Doç. Dr. Mehmet Sami GÜLER Elektrikli Araç Şarj Cihazları ve Güneş Enerjisi

11.01.2022 - 14:30

Rektörlük Binası
5. Kat Toplantı Salonu

Feride ÇALIŞKAN

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi (YL)

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nur BÜYÜKBAYRAKTAR Eğitimde Eğitsel Dijital Oyunların Kullanımı

14.01.2022 - 13:00

Eğitim Fakültesi
Toplantı Odası

Süleyman İPEK

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi (YL)

Doç. Dr. Ayhan ÇİNİCİ Fen Eğitiminde Okul Dışı Öğrenme Fırsatları: Finlandiya - Türkiye Karşılaştırması

14.01.2022 - 14:30

Eğitim Fakültesi
3. Kat Seminer Salonu

Çağlar KUBAL Matematik Doç. Dr. Tolga AKTÜRK Lineer Olmayan Matematiksel Modellerin Hareketli Dalga Çözümlerinin Genişletilmiş Üstel Fonksiyon Metodu Kullanılarak İncelenmesi  
Yıldız SÖNMEZ

Matematik (YL)

Prof. Dr. Selahattin MADEN Matrislerde Genelleştirilmiş İnversler ve Uygulamaları

20.01.2022 - 10:00

Fen-Edebiyat Fakültesi
ZK D:3

İlknur KOL

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi (YL)

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nur BÜYÜKBAYRAKTAR Eğitimde Simülasyonların Kullanımı

21.01.2022 - 13:30

Eğitim Fakültesi
3. Kat Toplantı Odası

Tülin Çiçek SALANTUR

Tarla Bitkileri (YL)

Prof. Dr. Nuri YILMAZ Doğu Karadeniz Bölgesinde Tarla Tarımının Mevcut Durumu Sorunları ve Çözüm Önerileri

24.01.2022 - 09:30

Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Yunus Şılbır Seminer Salonu

Umut Ertürk SALANTUR Tarla Bitkileri (YL) Prof. Dr. Özlem ÖNAL AŞÇI Bitkilerde Bulunan Siyanoglikozidler ve Hayvanlar Üzerindeki Etkisi

24.01.2022 - 10:00

Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Yunus Şılbır Seminer Salonu
Ferdi DENİZ Tarla Bitkileri (YL) Doç. Dr. Fatih ÖNER Çeltiğin Ana Ürünü Olan Pirinçte Kaliteyi Etkileyen Faktörler

24.01.2022 - 10:30

Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Yunus Şılbır Seminer Salonu
Fadime Birsu DOĞAN Tarla Bitkileri (YL) Dr. Öğr. Üyesi Özbay DEDE Türkiye'de Sürdürülebilir Tarım ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Değerlendirilmesi

24.01.2022 - 11:00

Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Yunus Şılbır Seminer Salonu
Feyza ÖZCELEP Tarla Bitkileri (YL) Doç. Dr. Fatih ÖNER Biyokütle Enerjisinin Tarla Bitkilerinde Kullanım Olanakları

24.01.2022 - 11:30

Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Yunus Şılbır Seminer Salonu
Neslihan KILIÇ Matematik (YL) Prof. Dr. Erhan SET MN-Konveks Fonksiyonlar ve Özellikleri

25.01.2022 - 13:00

Fen Edebiyat Fakültesi Seminer Salonu

İnci GÜVEN Peyzaj Mimarlığı (DR) Doç. Dr. Ömer ATABEYOĞLU İklim Krizi ve Toplumsal Cinsiyet İlişkisi

26.01.2022 - 13:00

Ziraat Fakültesi
Seminer Salonu

Mert TEKNECİ Yenilenebilir Enerji (YL) Sibel AKKAYA OY Dağıtım Şebekesinde Rüzgar ve Güneş Santrallerinin İncelenmesi

29.01.2022 - 14:00

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi

Çağlar KUBAL Matematik (YL) Doç. Dr. Tolga AKTÜRK Lineer Olmayan Matematiksel Modellerin Hareketli Dalga Çözümlerinin Genişletilmiş Üstel Fonksiyon Metodu Kullanılarak İncelenmesi

01.02.2022 - 10:00

Eğitim Fakültesi
Derslik 201

İlyas MISIRCI

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi (YL)

Dr. Öğr. Üyesi Himmet KORKMAZ Geomtride Alan Kavramının Önemi ve Alanla İlgili Yapılan Çalışmalar

04.02.2022 - 14:00

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Toplantı Salonu

Aykut DEMİRALİ Bitki Koruma (YL) Prof. Dr. Onur KOLÖREN Yabancı Otların Mücadelesinde Allelopatinin Kullanımı

07.02.2022 - 11:00

Ziraat Fakültesi
Protokol Salonu

Harun UYSAL Toprak Bilimi ve Bitki Besleme(YL) Prof. Dr. Ceyhan TARAKÇIOĞLU Fındıkta Gübreleme

10.02.2022 - 10:00

Ziraat Fakültesi
Protokol Salonu

Yaren GÜLER Bitki Koruma (YL) Prof. Dr. Muharrem TÜRKKAN Nanopartiküllerin Bitkilerden Yeşil Sentezi

11.02.2022 - 10:30

Ziraat Fakültesi
Yunus Şılbır Seminer Salonu

Selin ÖZKUL

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi (YL)

Prof. Dr. Cengiz ÖZYÜREK Fen Bilimleri Öğretiminde Yavaş Geçişli Animasyon (Slow Motion) Uygulamasının Kullanımı

11.02.2022 - 11:00

Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Toplantı Salonu

Damla KAYGUSUZ

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi (YL)

Doç. Dr. Meral CANSIZ AKTAŞ Geometri Düşünme Alışkanlıkları

11.02.2022 - 13:00

Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Toplantı Salonu


Ekleme tarihi: 18-10-2021 11:38:09 Güncellenme tarihi: 15-02-2022 11:14:30