Hızlı Erişim

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2021-2022 Bahar Yarıyılı

 2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

FEN BİLİMLERİ ENSTİTSÜ ANABİLİM DALLARI SEMİNER PROGRAMI

 

SEMİNER ALAN ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI

ANABİLİM DALI (Programı)

SEMİNER
YÖNETİCİSİ

SEMİNERİN KONUSU

SUNMA TARİHİ VE YERİ

Hakan Koray AYDIN Kimya (YL) Doç. Dr. Elvan ÜSTÜN Tekstil Endüstrisinde Nanoparçacıkların Kullanımı

22.03.2022 -

Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü K3-D4 Dersliği

Sakine Kübra ÇELİK Kimya (DR) Doç. Dr. Elvan ÜSTÜN Besinlerdeki Toksik Öğeler

24.03.2022 -

Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü K3-D4 Dersliği

Fırat SİVRİ Deniz Ulaştırma Mühendisliği (YL) Prof. Dr. Özkan UĞURLU Covid-19 Pandemisinin Karadeniz'e Kıyısı Olan Ülkelerin Denizcileri Üzerindeki Etkisi

19.04.2022 - 13:00

Fatsa  Deniz Bilimleri Fakültesi Seminer Salonu

Derya BAYRAK Deniz Ulaştırma Mühendisliği (YL) Doç. Dr. Aziz MUSLU Denizcilik 4.0 ve Gemiadamları Tekno-Stres Yönetimi

22.04.2022 - 11:00

Fatsa  Deniz Bilimleri Fakültesi Seminer Salonu

Saniye AKYOL Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (YL) Prof. Dr. Mehmet AYDIN Karadenizdeki Horozbina Türleri

22.04.2022 - 14:00

Fatsa  Deniz Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu
Mehmet Vahdet Ali YILMAZ Deniz Ulaştırma Mühendisliği (YL) Dr. Öğr. Üyesi Remzi FIŞKIN Otonom Su Üstü Araçlarının Mevcut Durumu ve Geleceği

27.04.2022 - 14:00

Fatsa  Deniz Bilimleri Fakültesi Seminer Salonu
Kaan YILMAZ Moleküler Biyoloji ve Genetik (YL) Prof. Dr. Hasan SEVGİLİ Peygamberdeveleri: Türkiye Türleri, Davranışları ve Genel Biyolojileri

09.05.2022 - 11:00

Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Ahmet CANTÜRK Tarla Bitkileri (YL) Prof. Dr. Şevket Metin KARA Yurtiçi Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Sistemi

11.05.2022 - 13.30

Ziraat Fakültesi Toplantı Salonu

Erkan YUVA Denizel Çevre (YL) Prof. Dr. Evren TUNCA Kabataş İlçesinden İtibaren Boloman Deresinin Mevcut Element Durumunun Tespiti ve Mevcut Durumunun Canlılar Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi

13.05.2022 - 14.00

Fatsa  Deniz Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu

Zeynep YILMAZ Matematik (YL) Prof. Dr. Selahattin MADEN Tür İçi ve Türler Arası Polülasyon Dinamiklerinin Matematiksel Modellenmesi

17.05.2022 - 10.00

Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü ZK-D3 Dersliği

Serkan ÖZGEN Deniz Ulaştırma Mühendisliği (YL) Dr. Öğr. Üyesi Adil SÖZER Deniz Kaza Araştırma Birimlerine Dair Bir İnceleme

17.05.2022 - 14:00

Fatsa  Deniz Bilimleri Fakültesi Seminer Salonu
Aslıhan ARGAN Peyzaj Mimarlığı (DR) Doç. Dr. Pervin YEŞİL Ordu İli Ünye İlçesi Örneğinde Toprak Üstü Karbon Miktarının Hesaplanması

17.05.2022 - 14:00

Ziraat Fakültesi Yunus Şılbır Seminer Salonu

Asuman ACAR Peyzaj Mimarlığı (YL) Doç. Dr. Pervin YEŞİL Kamuda Süs Bitkisi Temini Yöntemleri

18.05.2022

Ziraat Fakültesi Yunus Şılbır Seminer Salonu

Aydan KÖSE Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (YL) Doç. Dr. Naciye ERDOĞAN SAĞLAM Karadenizdeki Av Yasakları

18.05.2022 - 11:00

Fatsa  Deniz Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu

Sami Şanser EKER Yenilenebilir Enerji Doç. Dr. Erdem TÜRKELİ 2007 ve 2018 Deprem Yönetmeliklerinin Elastik Tasarım Spektrumu Yönünden Farklılıklarının İrdelenmesi

18.05.2022 - 12:00

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu E4 Salonu

Mustafa KARACA Yenilenebilir Enerji Doç. Dr. Erdem TÜRKELİ 2007 ve 2018 Deprem Yönetmeliklerinin Türkiye Deprem Haritası Yönünden Farklılıklarının İncelenmesi

20.05.2022 - 12:00

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu E4 Salonu

Serpil SAĞLIK

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi (YL)

Doç. Dr. Ayhan ÇİNİCİ STEM Üzerinden Yapılmış Ulusal Makale Çalışmalarının İncelenmesi

20.05.2022 - 14:30

Eğitim Fakültesi 3. Kat Seminer Salonu

Onur ÇAPAN Deniz Ulaştırma Mühendisliği (YL) Dr. Öğr. Üyesi Remzi FIŞKIN Gemilerde Personel Mental Sağlığının Önemi ve Yapılabilecek Destekleyici Uygulamalar

20.05.2022 - 15:00

Fatsa  Deniz Bilimleri Fakültesi Seminer Salonu

Neslihan GÜLER Deniz Ulaştırma Mühendisliği (YL) Prof. Dr. Mehmet AYDIN Ticari Gemiler İçin Kaptan Seçim Kriterlerinin Belirlenmesi

24.05.2022 - 14:00

Fatsa  Deniz Bilimleri Fakültesi Seminer Salonu
Salih ERKAN Matematik (YL) Prof. Dr. Selahattin MADEN Parçalı Lineer Modellerde Alışılmış En Küçük Kareler Tahmin Edilcisi

25.05.2022 - 10.00

Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü ZK-D3 Dersliği

Kürşat ÇAKMAK Matematik (DR) Doç. Dr. Mehmet KORKMAZ Konveks Fonksiyonlarla İlgili Bazı Eşitsizliker

25.05.2022 - 11.00

Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Bilgisayar Laboratuvarı 2

İlknur TÜRKMEN DEMİR Tarla Bitkileri (YL) Prof. Dr. Şevket Metin KARA Sentetik Tohum Üretimi

25.05.2022 - 14:00

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Zeynep DEMİREL Moleküler Biyoloji ve Genetik (YL) Prof. Dr. Hasan SEVGİLİ Küresel İklim Değişiminin Pollinatör Böcek Yayılışına Ektisi

26.05.2022 - 11.00

Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Mehmet Burak COŞKUN Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (YL) Doç. Dr. Ali MİROĞLU Odonatların Yaşamı

26.05.2022 - 13:15

Fatsa  Deniz Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu

Hatice YILMAZ

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi (YL)

Doç. Dr. Ayhan ÇİNİCİ Fen Öğretim Programları Üzerine Yapılmış Ulusal Makale Çalışmalarının İncelenmesi

26.05.2022 - 13:30

Eğitim Fakültesi 3. Kat Seminer Salonu

Fatma YALÇINKAYA

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi (YL)

Doç. Dr. Ayhan ÇİNİCİ Fen Eğitiminde Argümantasyon Üzerine Yapılmış Ulusal Makale Çalışmalarının İncelenmesi

27.05.2022 - 14:30

Eğitim Fakültesi 3. Kat Seminer Salonu

Merve YAĞCIOĞLU

Moleküler Biyoloji ve Genetik (YL)

Prof. Dr. Tuğba ÖZBUCAK Bitki Biyoteknolojisi Uygulamaları ve Önemi

31.05.2022 - 11.00

Fen-Edebiyat Fakültesi Cemil Yapar Konferans Salonu

Hanife AZAKLI Matematik Prof. Dr. Erhan SET Hermide-Hadamard, Bullen ve Simpson Tipli Eşitsizliklerin Bazı Genelleştirmeleri

22.06.2022 - 13.00

Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü


Ekleme tarihi: 02-03-2022 18:20:45 Güncellenme tarihi: 18-05-2022 17:37:09