FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2022-2023 Güz Yarıyılı

 2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

FEN BİLİMLERİ ENSTİTSÜ ANABİLİM DALLARI SEMİNER PROGRAMI

 

SEMİNER ALAN ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI

ANABİLİM DALI (Programı)

SEMİNER
YÖNETİCİSİ

SEMİNERİN KONUSU

SUNMA TARİHİ VE YERİ

İrem Arslan Matematik (YL) Dr. Öğr. Üyesi Erdal ÜNLÜYOL Newtonyen Olmayan Analizin Temel Kavramları ve Özellikleri

28.11.2022 - 10.00

Fen-Edebiyat Fakültesi K-1/D6 Dersliği

Gülşah PAMUKÇU BAYRAMLI Matematik (YL) Dr. Öğr. Üyesi Erdal ÜNLÜYOL Newtonyen Olmayan Analizde Bazı Konvekslik Çeşitleri ve Özellikleri

28.11.2022 - 13.00

Fen-Edebiyat Fakültesi K-1/D6 Dersliği

Nevruz Kenan SÖNMEZ Deniz Ulaştırma Mühendisliği (YL) Dr. Öğr. Üyesi Remzi  FIŞKIN Liman Devleti Kontrolleri ve Uluslararası Mutabakatlar (Memorandumlar)

01.12.2022 - 13.00

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu

Yaren AVCI Yenilenebilir Enerji (YL) Dr. Öğr. Üyesi Mithat AKGÜN Gıda Kurutma Makinalarında Enerji Sarfiyatının Hesabı

14.12.2022 - 11.00

Fen Bilimleri Enstitüsü Toplantı Salonu

Elif DURU EKER Kimya (YL) Doç. Dr. Elvan ÜSTÜN Nanokümeler ve Kullanım Alanları

14.12.2022 - 13.00

Fen-Edebiyat Fakültesi K-3/D4 Dersliği

Berika KEPEZ Peyzaj Mimarlığı (YL) Dr. Öğr. Üyesi Şeyma ŞENGÜR Kentsel Ekosistem Servisleri Kapsamında Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesinin Fonksiyonel Çeşitlilik Analizi

14.12.2022 - 14.00

Ziraat Fakültesi Prof. Dr. Yunus Şılbır Toplantı Salonu

Songül KIRLAK Kimya (DR) Doç. Dr. Mutlu SÖNMEZ ÇELEBİ Aptamer Temelli Biyosensörler

19.12.2022 - 11.00

Fen-Edebiyat Fakültesi Seminer Salonu

Aleyna YÜKSEL Moleküler Biyoloji ve Genetik (YL) Doç. Dr. Yeşim DEMİR SAĞLAM Nanotoksikoloji

20.12.2022 - 13.30

Fen-Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Cemil Yapar Konferans Salonu

Mehmet Can ALTINIŞIK Yenilenebilir Enerji (YL) Doç. Dr. Erdem TÜRKELİ  Fiberle Günçlendirilmiş Polimer (FRP)Yapı Malzemelerinin Uzun ve Narin Yapıların Deprem Davranışlarına Etkisinin İncelenmesi

20.12.2022- 12.00

Teknik Bilimler MYO E4 Salon

Burak KARAMAN Matematik (YL) Prof. Dr. Selahattin MADEN Matrisler İçin Yeni Bir Genelleştirilmiş İnvers

21.12.2022 - 10.00

Fen-Edebiyat Fakültesi ZK/D3 Dersliği

Serkan CANAVAR Matematik (YL) Prof. Dr. Selahattin MADEN Genel Lineer Model Altında Parametre Tahminleri ile Matris Rankı Arasındaki İlişkiler

21.12.2022 - 11.00

Fen-Edebiyat Fakültesi ZK/D3 Dersliği

Muhammed TÜRKMEN Matematik (YL) Doç. Dr. Canan ÇİFTÇİ Graflarda Bağlantılılık Parametreleri

21.12.2022 - 13.00

Fen-Edebiyat Fakültesi ZK/D3 Dersliği

Mehmet İhsan TUGAY Gıda Güvenliği (YL) Prof. Dr. Zekai TARAKÇI Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri

22.12.2022 - 10.30

Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği 206 Nolu Derslik

Şerafettin Can KIRAN Gıda Güvenliği (YL) Prof. Dr. Zekai TARAKÇI Mikotoksin ve Aflatoksin

22.12.2022 - 10.30

Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği 206 Nolu Derslik

Abdısalam Aboubaker SOUBANE Deniz Ulaştırma Mühendisliği (YL) Dr. Öğr. Üyesi Nihan ŞENBURSA Örgüt Kültürü, Örgüt İklimi ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkilerinin İncelenmesi

22.12.2022 - 14.00

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu

Ahmed Nour İBRAHİM (YL) Deniz Ulaştırma Mühendisliği (YL) Dr. Öğr. Üyesi Nihan ŞENBURSA Çalılşan İyi Olma Hali İle Örgüt Bağlılığı Arasındaki İlişkilerinin Belirlenmesi

22.12.2022 - 15.00

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu

Burak HAMURCU Deniz Ulaştırma Mühendisliği (YL) Dr. Öğr. Üyesi Adil SÖZER Rip Akıntısı (Çeken Akıntı) ve Orta Karadeniz Bölgesindeki varılığı Üzerine Bir İnceleme

23.12.2022 - 14.00

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu

Furkan ARSLAN Kimya (YL) Doç. Dr. Mutlu SÖNMEZ ÇELEBİ Moleküler Baskılanmış Polimerler (MIP) ve MIP Temelli Biyosensörler

26.12.2022 - 11.00

Fen-Edebiyat Fakültesi Seminer Salonu

Abdulhamit AYTEN Deniz Ulaştırma Mühendisliği (YL) Dr. Öğr. Üyesi Remzi FIŞKIN Emniyetli Seyirde Geçiş İzi Limitinin (XTL) Önemi ve Bu Limit Değerinin Belirlenmesine Etki Eden Faktörler

27.12.2022 - 15.00

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu

Halit ÇOĞALAN Bahçe Bitkileri (YL) Doç. Dr. Burhan ÖZTÜRK Bazı Sert Kabuklu Meyve Türlerinde Alerjenite

28.12.2022 - 13.30

Ziraat Fakültesi Toplantı Salonu

Ahmet YILMAZ Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (YL) Prof. Dr. Kürşat KORKMAZ Ordu İlindeki Çiftçilerin Gübre Tüketim Alışkanlıkları

29.12.2022 - 13.00

Ziraat Fakültesi Toplantı Salonu

Münevver İLHAN Bahçe Bitkileri (DR) Doç. Dr. İdris Ercan EKBİÇ Biberde (Capsicum annuum L.) Haploid Çalışmalarında Androgenesis Uygulamaları

29.12.2022 - 13.30

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Toplantı Salonu

Korkut CİCİ Deniz Ulaştırma Mühendisliği (YL) Prof. Dr. Mehmet AYDIN Özel Kursların Denizcilik Liselerine Etkileri

29.12.2022 - 14.00

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu

Cem ÇAĞLAR ÖZYURT Kimya (YL) Doç. Dr. Melek ÇOL AYVAZ Nivik (Arum Maculatum) Bitkisinin Biyokimsayasal Özellikleri

29.12.2022 - 14.00

Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölüm Dersliği

Sümeyra AKDEN Bahçe Bitkileri (YL) Doç. Dr. Hatice BİLİR EKBİÇ Bitkilerde Tuz Stresine Karşı Bor Uygulamasının Etkisi

29.12.2022 - 14.30

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Toplantı Salonu

Suat GÜVEN Denizel Çevre (YL) Dr. Öğr. Üyesi Adil SÖZER Ordu İli ve Fatsa İlçesi Arasındaki Kıyı Bölgesinin CBS Uygulamasıyla Son 50 Yıllık Değişiminin ve Gelişiminin Fiziksel/Tarihsel Analizi

30.12.2022 - 10.00

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu

Emre KARAMAN Matematik (YL) Prof. Dr. Erhan SET Hayashi Eşitsizliği ve Diferansiyelenebilen Fonksiyonlar İçin Bir Uygulaması

30.12.2022 - 10.00

Fen-Edebiyat Fakültesi ZK/D3 Dersliği

Neslihan ERDOĞAN Bahçe Bitkileri (DR) Doç. Dr. Adnan UĞUR Dünya Bamya Üretimi, Ticareti ve Bamya Islahı Üzerine Yapılan Çalışmalar

05.01.2023 - 11.00

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Toplantı Salonu

Gökhan YÜCE Matematik (YL) Doç. Dr. Yıldıray ÇELİK Karmaşık Bulanık Esnek Kümeler

09.01.2023 - 10.00

Fen-Edebiyat Fakültesi ZK/D3 Dersliği

Selma KARAKAYA Matematik (YL) Doç. Dr. Yıldıray ÇELİK Neutrosophic Esnek Küme Dönüşümleri

09.01.2023 - 11.00

Fen-Edebiyat Fakültesi ZK/D3 Dersliği

Elif Betül KURUM Matematik (YL) Prof. Dr. Cemal BELEN Fonksiyon Dizilerinin Düzgün F-İstatistiksel Yakınsaklığı

09.01.2023 - 11.00

Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü Toplantı Salonu

Hüsnü HAMURCU Yenilenebilir Enerji (YL) Doç. Dr. Mehmet Sami GÜLER Boyler Sistemlerinin Enerji Verimliliğinin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi

13.01.2013 - 14:30

Rektörlük Binası Genel Sekreterlik Ofisi Kat:6

Gizem HEMİŞ Bitki Koruma (YL) Prof. Dr. Onur KOLÖREN Türkiye'deki İstilacı Yabancı Otlar

18.01.2023 - 11.00

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Yusuf Ömer KUMRAL Yenilenebilir Enerji (YL) Dr. Öğr. Üyesi Mithat AKGÜN Elektrikli Araçların Enerji İhtiyacı

20.01.2023 - 11.00

Teknik Bilimler MYO E4 Sınıfı

Dudu BAĞÇETİN

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi (YL)

Doç. Dr. Aslıhan OSMANOĞLU Matematik Öğretiminde Temsil Kullanımı

20.01.2023 - 14.00

Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Lisasüstü Sınıfı/Toplantı Odası

İremnur ÖZYÜKSEL

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi (YL)

Doç. Dr. Aslıhan OSMANOĞLU Bilişsel Alan Taksonomileri Kapsamında MATH Taksonomi

23.01.2023 - 13.30

Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Lisasüstü Sınıfı/Toplantı Odası

Doğan TUT

Matematik (YL)

Doç. Dr. Tolga AKTÜRK Lineer Olmayan Matematiksel Modellerin Hareketli Dalga Çözümlerinin Genişletilmiş Üstel Fonksiyon Metodu Kullanılarak İncelenmesi

27.01.2023 - 10.00

Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Lisasüstü Sınıfı/Toplantı Odası

Burçin AKTAŞ

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi (YL)

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nur BÜYÜKBAYRATAR Formal Eğitime Destekleyici Olarak Sosyal Medya Tabanlı Öğrenme Kullanımının Sosyobilimsel Konularda Fen Okuryazarlığının Önemi

31.01.2023 - 13.00

Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Lisasüstü Sınıfı

Muhammed YILDIZ

Moleküler Biyoloji ve Genetik (YL)

Doç. Dr. Onur CANDAN Deniz Kaplumbağalarının Gelişimine Etki Eden Faktörler

31.01.2023 - 13.15

Fen-Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Cemil Yapar Konferans Salonu

Aysu Kumsal KARGI

Moleküler Biyoloji ve Genetik (YL)

Doç. Dr. Onur CANDAN Çevresel Kirleticilerin Deniz Kaplumbağaları Üzerine Etkileri

31.01.2023 - 14.00

Fen-Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Cemil Yapar Konferans Salonu

Esra KARAMAN

Bitki Koruma (YL)

Doç. Dr. Ali GÜNCAN Depolanmış Ürün Zararlılarında Fosfin Dayanıklılığı

07.02.2023 - 14.00

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Mehmet ÖZKAN

Matematik (YL)

Prof. Dr. Selahattin MADEN Genel Lineer Modelin Geometrisi

10.02.2023 - 10.00

Fen-Edebiyat Fakültesi ZK/D3 Dersliği

Erdinç ARSLAN

Deniz Ulaştırma Mühendisliği (YL)

Prof. Dr. Özkan UĞURLU Türk Boğazlarında Emniyetin Sağlanmasında Römorkör Hizmetlerinin Önem

10.02.2023 - 10.00

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu

Ecem KAYA

Bitki Koruma (YL)

Dr. Öğr. Üyesi Arzu SEZER Kitosan ve Bitki Korumada Kullanımı

10.02.2023 - 14.00

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Nazlı KAMACI

Bitki Koruma (YL)

Dr. Öğr. Üyesi Arzu SEZER Botryosphaeria Türlerinin Neden Olduğu Bitki Hastalıkları

15.02.2023 - 14.00

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Mısra YILMAZ

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi (YL)

Dr. Öğr. Üyesi Himmet KORKMAZ Marzono Taksonomisi'nin ve Marzono Taksonomisi ile İlgili Çalışmaların İncelenmesi

14.02.2023 - 14.00

Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Toplantı Salonu

Onur GÜLAÇ

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi (YL)

Doç. Dr. Aslıhan OSMANOĞLU Matematiksel İlişkilendirme ve Türleri

16.02.2023 - 13.30

Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Lisansüstü Sınıfı/Toplantı Salonu


Ekleme tarihi: 17-10-2022 12:58:45 Güncellenme tarihi: 10-02-2023 10:11:56