FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2022-2023 Güz Yarıyılı

 2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

FEN BİLİMLERİ ENSTİTSÜ ANABİLİM DALLARI TEZ SAVUNMA SINAV PROGRAMLARI

 

TEZ SAVUNMASINA GİRECEK ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI

ANABİLİM DALI (Programı)

TEZ DANIŞMANI

TEZİN KONUSU

SAVUNMA TARİHİ VE YERİ

Sema YÜKSEL Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (YL) Prof. Dr. Bahar TOKUR Gıda Takviyesi Olarak Satılan Sıvı ve Kapsül Formundaki Balık Yağlarının Yağ Asitleri ve Vitamin Kompozisyonun Belirlenmesi

22.11.2022 - 11.00

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu

Selahattin AYGÜN Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (DR) Prof. Dr. Damla BENDER ÖZENÇ Doğal Fındık Zurufu ve Biyokömüründen Çay Üretimi: Toprak Kalitesi ve Buğday Bitkisinin Gelişimi Üzerine Etkileri

05.12.2022 - 13.00

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Uğur KARADENİZ Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (YL) Prof. Dr. Faruk ÖZKUTLU Kumru Yöresi Fındık Tarımı Yapılan Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

12.01.2023 - 09.30

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Fatma Dilay AHA Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (YL) Prof. Dr. Faruk ÖZKUTLU Makarnalık ve Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Tuzlu Koşullarda Bentonit Uygulamasının Kadmiyum Alımına Etkisi

12.01.2023 - 10.30

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Ümit GÜR Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (DR)

Doç. Dr. Yılmaz ÇİFTCİ

Türkiye'de Dağılım Gösteren Mezgit Balığının (Merlangius merlangus Linnaeus, 1758) Moleküler Yöntemler Kullanılarak Popüyasyon Genetiği Yapısının Belirlenmesi

18.01.2023 - 10.00

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu

Mukaddes Maral BEŞLİOĞLU Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (YL)

Dr. Öğr. Üyesi Ebru YILMAZ

Yunus Çiklit (Cyrtocara moorii Boulenger, 1902) Balıklarını Erkek Bal Arısı Larvası (Apilarnil) ile Beslemenin Yumurta Verimi ve Larval Gelişime Etkisinin Araştırılması

18.01.2023 - 14.00

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu (Hibrit)

Yunus ELMAS Tarla Bitkileri (YL) Prof. Dr. Nuri YILMAZ Börülce (Vigna Unguiculata L.) Bitkisinde Fosfor ve Bor Uygulamalarının Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi

19.01.2023 - 14.00

Ziraat Fakültesi Toplantı Salonu (Hibrit)

Aydan KÖSE Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (YL)

Doç. Dr. Naciye ERDOĞAN SAĞLAM

Yunus Çiklit (Cyrtocara moorii Boulenger, 1902) Balıklarını Erkek Bal Arısı Larvası (Apilarnil) ile Beslemenin Yumurta Verimi ve Larval Gelişime Etkisinin Araştırılması

19.01.2023 - 11.00

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu (Hibrit)

Özlem BALAKAR SAÇ Gıda Mühendisliği (YL) Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye ŞAHİN Organik Fındık ve Konvansiyonel Fındıkların Raf Ömrü Çalışması

23.01.2023 - 09.30

Ziraat Fakültesi Toplantı Salonu (Hibrit)

Şaziye KARAYAR Bitki Koruma (YL) Doç. Dr. Ali GÜNCAN Değirmen Güvesi, Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: pyralidae)'nin Bazı Glütensiz Unlarda Popülasyon Parametrelerinin Karşılaştırılması

23.01.2023 - 10.30

Ziraat Fakültesi  Dekanlık Toplantı Salonu (Hibrit)

Umut BUBEREN Moleküler Biyoloji ve Genetik (YL) Doç. Dr. Onur CANDAN İribaş Kaplumbağa (Caretta caretta) Yuvalarında Yuva Parametreleri ve Yavru Boyutunun Lokomotor Aktiviteye Etkisi

23.01.2023 - 10.00

Fen-Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Cemil Yapar Konferans Salonu (Hibrit)
Kübra AKDAĞ Matematik (DR) Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ŞENYURT Succesor Eğrileri ve Eş Uzaklıklı Regle Yüzeyleri

23.01.2023 - 12.00

Fen-Edebiyat Fakültesi Bilgisayar Laboratuvarı (Hibrit)
Yeşim AYDIN Gıda Mühendisliği (YL) Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye ŞAHİN Farklı Yöntemlerle (Isıl İşlem/Su ve Basınç) Zarı Uzaklaştırılmış Fındıkların Besinsel Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

23.01.2023 - 13.00

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu (Hibrit)

Dilek TÜMER HAKYEMEZ Bitki Koruma (YL) Dr. Öğr. Üyesi Arzu SEZER Fındıkta Erysiphe Corylacearum’un Neden Olduğu Külleme Hastalığının Biyolojisi ve  Ekolojisi Üzerine Araştırmalar

23.01.2023 - 13.00

Ziraat Fakültesi  Dekanlık Toplantı Salonu (Hibrit)

Gönül ALGI Moleküler Biyoloji ve Genetik (DR) Doç. Dr. Ömer ERTÜRK Kuru Meyve Güvesi Plodia interpunctella (Hübner), (Lepidoptera: pyralidae)'nin Bakteriyal ve Fungal Patojenlerinin İzolasyonu, Karakterizasyonu ve Biyolojik Mücadelede Kullanılma Potansiyelinin Araştırılması

23.01.2023 - 14.00

Fen-Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Cemil Yapar Konferans Salonu (Hibrit)

Gülşah UZUN Matematik (DR) Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ŞENYURT Succesor Eğrileri ve Eş Uzaklıklı Regle Yüzeylerin Dual İfadeleri

23.01.2023 - 14.00

Fen-Edebiyat Fakültesi Bilgisayar Laboratuvarı (Hibrit)
Ceylan GEVREK Bitki Koruma (YL) Prof. Dr. Muharrem TÜRKKAN Gülyalı Türk Fındığı (Corylus colurna L.)'nin Yaprak Ekstraktı Kullanılarak Sentezlenen Gümüş Nanopartiküllerin Optimizasyonu ve Antifungal Aktivitesi

23.01.2023 - 14.00

Ziraat Fakültesi  Dekanlık Toplantı Salonu (Hibrit)

İlker KOÇAK Gıda Mühendisliği (YL) Prof. Dr. Zekai TARAKÇI İnek ve Koyun Sütü Kullanılarak Üretilen Beyaz Peynir Telemesine Katılan Kapya Biber Baharatının Olgunlaşmaya Etkisinin Araştırılması

23.01.2023 - 15.00

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu (Hibrit)

Esra ÖZSOY Bitki Koruma (YL) Dr. Öğr. Üyesi Arzu SEZER Bazı Bitki Ekstrakt ve Uçucu Yağlarının Fındıkta Tahripkar Külleme Hastalığı Etmeni Erysiphe Corylacearum'a Karşı İn Vitro Antifungal Etkinliğinin Belirlenmesi

23.01.2023 - 15.00

Ziraat Fakültesi  Dekanlık Toplantı Salonu (Hibrit)

         

Ekleme tarihi: 21-11-2022 16:53:24 Güncellenme tarihi: 20-01-2023 14:53:01