FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2022-2023 Bahar Yarıyılı

 2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

FEN BİLİMLERİ ENSTİTSÜ ANABİLİM DALLARI TEZ SAVUNMA SINAV PROGRAMLARI

 

TEZ SAVUNMASINA GİRECEK ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI

ANABİLİM DALI (Programı)

TEZ DANIŞMANI

TEZİN KONUSU

SAVUNMA TARİHİ VE YERİ

Özlem ETE AYDEMİR Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (DR) Prof. Dr. Faruk ÖZKUTLU Fındığın (Coryhis avellana L.) Çinko Element İçeriğinin Toprak ve Yaprak Belirlenmesi ve Çinko (Zn) Gübrelemesinin Verim Üzerine Etkisi

09.03.2023 - 11.00

Ziraat Fakütlesi Dekanlık Toplantı Salonu

Eda KALAFAT Peyzaj Mimarlığı (YL) Doç. Dr. Pervin YEŞİL Rekreasyon Alan Kullanımı Tercihlerinin Sosyal Medya Verileri Aracılığı ile Belirlenmesi: Giresun İli Örneği

12.04.2023 - 13.00

Ziraat Fakütlesi Toplantı Salonu (Hibrit)

Ceylan GEVREK Bitki Koruma (YL) Prof. Dr. Muharrem TÜRKKAN Gülyalı Türk Fındığı (Corylus colurna L.)’nın Yaprak Ekstraktı Kullanılarak Sentezlenen Gümüş Nanopartiküllerin Optimizasyonu ve Antifungal Aktivitesi

14.04.2023 - 14.00

Ziraat Fakütlesi Dekanlık Toplantı Salonu (Hibrit)

Yasemin ŞEN DÜLGER

Bahçe Bitkileri (DR)

Prof. Dr. Saim Zeki BOSTAN Mikroklimatik Koşulların Fındıkta Fenolojik, Morfolojik ve Fizyolojik Özelliklere Etkisi

16.05.2023 - 10.00

Ziraat Fakütlesi Bahçe Bitkileri Bölümü

Özge ÇELEBİ

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi (DR)

Prof. Dr. Cengiz ÖZYÜREK Mobil Teknoloji Destekli Kesintisiz Ters Yüz Edilmiş Öğrenme Modelinin Öğrenci Başarısına Etkisi ile Sürece İlişkin Öğrenci ve Veli Görüşleri

17.05.2023 - 13.00

Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü 3. Kat Toplantı Salonu

Selvihan SARI

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi (DR)

Dr. Öğr. Üyesi Erdem KAYA Fen Eğitiminde Sınıf Dışı Eğitim (Outdoor Educaiton) Etkinliklerinin Akademik Başarı ve Bilişsel Yüke Etkisi: 8. Sınıf Basit Makineler Örneği

17.05.2023 - 15.00

Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü 3. Kat Toplantı Salonu

Yeşim AYDIN Gıda Mühendisliği (YL) Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye ŞAHİN Farklı Yöntemlerle (Isıl İşlem/Su ve Basınç) Zarı Uzaklaştırılmış Fındıkların Besinsel Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

25.04.2023 - 14.00

Ziraat Fakütlesi Toplantı Salonu (Hibrit)

Devran ŞENER Moleküler Biyoloji ve Genetik (YL) Prof. Dr. Zeynep KOLÖREN İstanbul’da Bir Hastaneye Başvuran Kişilerde Yaş ve Cinsiyet Değişkenlerinin SARS-COV-2 Üzerine Etkisinin Araştırılması

12.05.2023 - 11.00

Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Toplantı Salonu

Mesut YILMAZ Kimya (YL) Doç. Dr. Efkan ÇATIKER Polietilen Glikol Köprüleriyle Çapraz Bağlanmış Poliepiklorhidrinlerin Farklı Polaritedeki Çözücülerde Şişme Davranışlarının İncelenmesi

12.05.2023 - 13.00

Fen-Edebiyat Fakültesi Toplantı Salonu

İlyas MISIRCI

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi (YL)

Dr. Öğr. Üyesi Himmet KORKMAZ İlkokul ve Ortaokul Matematik Ders Kitaplarındaki Alan Kavramı ile İlişkili Etkinliklerin Tür ve Amaç Bakımından İncelenmesi

26.05.2023 - 15.00

Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Toplantı Salonu (Hibrit)

Tayfun ŞİMŞEK

Deniz Ulaştırma Mühendisliği (YL)

Prof. Dr. Mehmet AYDIN Türkiye’deki Ro-Ro Taşımacılığı: Samsun Örneği

30.05.2023 - 13.00

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu

Yıldız SÖNMEZ Matematik (YL) Prof. Dr. Selahattin MADEN Genel Lineer Model ve Kısıtlamalı Modelleri Altında Parametre Fonksiyonlarının Tahminlerinin Eşitlikleri Üzerine

01.06.2023 - 10.30

Fen-Edebiyat Fakültesi ZK-D3

Dilan NAR

Tarla Bitkileri (YL)

Doç. Dr. Fatih ÖNER Ünye İlçesi Yerel Mısır (Zea mays L.) Genotiplerinden Bazı Agronomik ve Verim Parametrelerinin Karşılaştırılması

08.06.2023 - 11.00

Ziraat Fakütlesi Toplantı Salonu (Hibrit)

Nazife AKTAŞ

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi (YL)

Doç. Dr. Ayhan ÇİNİCİ Bağlam Temelli REACT Öğretim Modelinin 5. Sınıf Öğrencilerinin “Işığın Yayılması" Ünitesini Günlük Yaşamla İlişkilendirme Düzeylerine ve Fen Bilimleri Dersine Yönelik Motivasyonlarına Etkisi

09.06.2023 - 10.30

Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü 3. Kat Toplantı Salonu (Hibrit)

Hilal DEMİREL

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi (YL)

Prof. Dr. Erol TAŞ Ters Yüz Sınıf Modeliyle İşlenen 8. Sınıf Fen Bilimleri Dersinde Farklı Öğretim Yöntemlerinin Öğrencilerin 21. Yüzyıl Becerilerine Etkisi

09.06.2023 - 14.00

Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü 3. Kat Toplantı Salonu

Aysun AKAR

Bahçe Bitkileri (DR)

Prof. Dr. Ahmet AYGÜN Bor ve Bazı Bakterilerin Fındıkta Fidan Gelişimi Üzerine Etkilerinin Araştırılması

13.06.2023 - 11.00

Ziraat Fakütlesi Bahçe Bitkileri Bölümü

Damla VAROL

Bahçe Bitkileri (YL)

Prof. Dr. Saim Zeki BOSTAN İyi Tarım ve Geleneksel Tarım Uygulamalarında Yetiştirilen “Çakıldak ” Fındık Çeşidinin Biyokimyasal İçeriği

22.06.2023 - 10.00

Ziraat Fakütlesi Bahçe Bitkileri Bölümü

Zehra İLHAN

Matematik (YL)

Prof. Dr. Selahattin MADEN Parçalı Singüler Lineer Modellerde Alışılmış En Küçük Kareler Tahmin Edicisinin Watson Etkinliğinin Ayrışımı

22.06.2023 - 10.30

Fen-Edebiyat Fakültesi ZK-D3

Salih ÇOLAK

Bahçe Bitkileri (DR)

Prof. Dr. Ali İSLAM Kastamonu İli Türk Fındığı (Corylus Colurna L.) Popülasyonlarında Anaç Seleksiyonu

23.06.2023 - 11.00

Ziraat Fakütlesi Bahçe Bitkileri Bölümü

Salih ERKAN

Matematik (YL)

Prof. Dr. Selahattin MADEN Matrislerde Çekirdek-EP İnvers Gösterimleri ve Çeşitli Uygulamaları

06.07.2023 - 10.30

Fen-Edebiyat Fakültesi ZK-D3

Zeynep YILMAZ

Matematik (YL)

Prof. Dr. Selahattin MADEN Üstel Olarak Zayıflayan Hafıza içeren Bir Av-İki Avcı Etkileşimlerinin Bir Matematiksel Modellemesi

06.07.2023 - 11.30

Fen-Edebiyat Fakültesi ZK-D3

Burcu KAYA ADIYAMAN

Kimya (YL)

Prof. Dr. Salih ALKAN Kaolin Üzerine Reactive Black 5 Adsorpsiyonunun Araştırılması

07.07.2023 - 10.00

Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Seminer Salonu (Hibrit)

Serap ÖRÜNDÜ

Gıda Mühendisliği (DR)

Prof. Dr. Zekai TARAKÇI Üzümsü Meyvelerden Üretilen Filmlerin Özelliklerinin Tespiti ve Kaşar Peynirine Uygulanabilirliğinin Araştırılması

17.07.2023 - 10.00

Ziraat Fakütlesi Gıda Mühendisliği Bölümü (Hibrit)

Büşra GÜLÇİÇEK

Matematik (YL)

Doç. Dr. Mehmet KORKMAZ Bazı Laktasyon Modellerinin Biyolojik Anlamlı Parametreli Modellere Dönüşmeleri Üzerine Bir Çalışma

08.08.2023 - 11.00

Fen-Edebiyat Fakültesi Bilgisayar Lab. 2

Fatih TONOĞLU

Deniz Ulaştırma Mühendisliği (YL)

Prof. Dr. Özkan UĞURLU Deniz Kaza Analizi Kapsamında Kullanılan Modellerin Analizi

09.08.2023 - 09.30

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu (Hibrit)

Barış ÇELİK

Matematik (DR)

Prof. Dr. Erhan SET Kesirli Operatörlerin Bazı Yeni Versiyonlarını İçeren İntegral Eşitsizlikler

17.08.2023 - 10.00

Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü ZK-D3

Ali KARAOĞLAN

Matematik (DR)

Prof. Dr. Erhan SET Farklı Türden İntegral Eşitsizliklerin Atangana-Baleanu Kesirli İntegral Operatörü ile Analizi

17.08.2023 - 12.00

Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü ZK-D3

Neslihan KILIÇ

Matematik (YL)

Prof. Dr. Erhan SET MN-Konveks Fonksiyonlar ve İntegral Eşitsizlikleri

21.08.2023 - 10.00

Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü ZK-D3

Esra UZUN

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi (YL)

Doç. Dr. Aslıhan OSMANOĞLU Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Öğretimsel Yaratıcılıklarının Görüşler ve Uygulamalar Bağlamında İncelenmesi

22.08.2023 - 13.30

Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü 3. Kat Toplantı Salonu (Hibrit)

Murat YOLAŞAN

Gıda Mühendisliği (YL)

Prof. Dr. Zekai TARAKÇI Beyaz Peynir Telemesine Katılan Farklı Kuru Meyve Türlerinin Olgunlaşmaya Etkisinin Araştırılması

22.08.2023 - 14.00

Ziraat Fakütlesi Gıda Mühendisliği Bölümü (Hibrit)

Onur YILMAZ

Bitki Koruma (YL)

Doç. Dr. Faruk AKYAZI Türkiye Çay (Camellia sinensis) Üretim Alanlarındaki Bitki Paraziti Nematodların Tespit Edilmesi

23.08.2023 - 15.00

Ziraat Fakütlesi Dekanlık Toplantı Salonu

Gülistan COŞKUNER

Gıda Mühendisliği (YL)

Doç. Dr. Yunus Emre TUNÇİL Kuru Kayısı Diyet Liflerinin Kalın Bağırsak Mikroorganizmaları Tarafından Fermente Edilebilirliklerinin İn Vitro Şartlar Altında Belirlenmesi

24.08.2023 - 10.00

Ziraat Fakütlesi Gıda Mühendisliği Bölümü (Hibrit)

Anıl Fırat FELEK

Bitki Koruma (DR)

Doç. Dr. Faruk AKYAZI Türkiye’nin Önemli Kivi (Actinidia deliciosa Liang et Ferguson, 1984) Üretim Alanlarındaki Kök Ur Nematodu (Meloidogyne spp.) türlerinin teşhisi ve Bulunan Türlerin Kivideki Patojenisitelerinin Belirlenmesi

24.08.2023 - 10.30

Ziraat Fakütlesi Dekanlık Toplantı Salonu

Rümeysa ÇİLOĞLU

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi (YL)

Dr. Öğr. Üyesi Himmet KORKMAZ Gerçekçi Matematik Eğitimi Uygulamaları Bağlamında Ortaokul Öğrencilerinin Matematiksel İletişim Düzeylerinin İncelenmesi

24.08.2023 - 13.00

Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü 3. Kat Toplantı Salonu (Hibrit)
Büşra TEMEL

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi (YL)

Doç. Dr. Hayal YAVUZ MUMCU Bilgi-İşlemsel Düşünme Etkinliklerinin 7.Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözmeye Yönelik Beceri ve Tutumlarına Etkisi

24.08.2023 - 15.00

Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü 3. Kat Toplantı Salonu (Hibrit)
Selin ÖZKUL

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi (YL)

Prof. Dr. Cengiz ÖZYÜREK Fen Eğitiminde Yavaş Geçişli Animasyonlar Oluşturmanın 6.Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Öğrenmedeki Kalıcılığına Etkisi

25.08.2023 - 12.00

Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü 3. Kat Toplantı Salonu

Filiz DEMİRCİ

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi (DR)

Prof. Dr. Cengiz ÖZYÜREK Mühendislik Eğitimi Odaklı Çevrimiçi Öğretmen Mesleki Gelişim Programının Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Mühendislik Pedagojik Alan Bilgisi ve Mühendislik Entegrasyonu Öz-Yeterliliklerine Etkisi

25.08.2023 - 14.00

Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü 3. Kat Toplantı Salonu

Gizem Nur BATTAL

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi (YL)

Prof. Dr. Meral CANSIZ AKTAŞ TinkerPlots Yazılımı Etkinliklerinin 7. Sınıf Öğrencilerinin Veri Analizi Konusundaki Başarılarına ve Matematiğe Yönelik Tutumlarına Etkisi

25.08.2023 - 14.00

Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Toplantı Salonu

Emine AKTAŞ

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi (YL)

Doç. Dr. Hayal YAVUZ MUMCU Matematik Öğretmenleri İle Öğretmen Adaylarının Kesirlerle Bölmeye Yönelik Öğretimsel Açıklamalarının Matematiksel Modeller Bağlamında İncelenmesi

25.08.2023 - 15.00

Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü 3. Kat Toplantı Salonu (Hibrit)
Gözde Hafize YILDIRIM Tarla Bitkileri (DR) Doç. Dr. Fatih ÖNER Sulanan Koşullarda İleri Ekmeklik Buğday (Triticum Aestivum L.) Hatlarının Uyum Yeteneklerinin Belirlenmesi

28.08.2023 - 10.00

Ziraat Fakütlesi Dekanlık Toplantı Salonu

Banu TEPE

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi (DR)

Prof. Dr. Erol TAŞ Yaratıcı Drama Yöntemine Dayalı STEM Temelli Çevre Eğitim Programının 60-72 Aylık Çocukların Bilimsel Süreç Becerilerine ve Çevresel Farkındalık Düzeylerine Etkisi

28.08.2023 - 10.00

Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü 3. Kat Toplantı Salonu
Pınar DEMİR

Matematik (YL)

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ŞENYURT Evolüt Eğrisine Ait Frenet ve Sabban Çatılarına Göre Smarandache Eğrileri ve Vektörel Momentleri Üzerine

28.08.2023 - 11.00

Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü

Sena Ceren ÖNBAŞ

Kimya (YL)

Doç. Dr. Elvan ÜSTÜN [Mn(CO)3(N-N)L]X Tipi Komplekslerin CO-Salınım Özelliklerinin Analizi

28.08.2023 - 11.00

Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Seminer Salonu (Hibrit)

Levent ÜLKER

Deniz Ulaştırma Mühendisliği (YL)

Dr. Öğr. Üyesi Adil SÖZER İstanbul Boğazı Sektör Kandilli Sorumluluk Bölgesinde Seyir Emniyeti Değerlendirmesi

28.08.2023 - 11.30

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu (Hibrit)

Hatice GÜLER

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi (DR)

Prof. Dr. Erol TAŞ Okul Öncesinde 21. Yüzyıl Becerilerine Ulaşmada STEM Yaklaşımı

28.08.2023 - 13.00

Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü 3. Kat Toplantı Salonu
Seher ARSLAN GÜNAL Moleküler Biyoloji ve Genetik (YL) Prof. Dr. Beyhan TAŞ Wolffia arrhiza (Araceae) Kullanarak Belediye Atık Sularından Nutrient Elementlerin Uzaklaştırılması

28.08.2023 - 15.00

Fen-Edebiyat Fakültesi Cemil Yapar Konferas Salonu

Cansu ÖZDEM Yenilenebilir Enerji (YL) Doç. Dr. Yasemin AKGÜN Kalsine Marn Katkılı Çimento İçeren Polipropilen Esaslı Mikro ve Makro Sentetik Lif Takviyeli Harçların Özellikleri

29.08.2023 - 10.00

Ziraat Fakütlesi Dekanlık Toplantı Salonu (Hibrit)


Ekleme tarihi: 09-03-2023 11:37:19 Güncellenme tarihi: 21-08-2023 10:31:38