FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2022-2023 Bahar Yarıyılı

 2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

FEN BİLİMLERİ ENSTİTSÜ ANABİLİM DALLARI SEMİNER PROGRAMI

 

SEMİNER ALAN ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI

ANABİLİM DALI (Programı)

SEMİNER
YÖNETİCİSİ

SEMİNERİN KONUSU

SUNMA TARİHİ VE YERİ

Merve ÇİÇEK Gıda Güvenliği Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye ŞAHİN Gıda Güvenliği Açısından Bitkisel Kaynaklı Toksinler

02.03.2023 - 15.00

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Sedanur HACIOĞLU Gıda Güvenliği Prof. Dr. Tahsin TONKAZ FSCC 22000 Bakış Açısıyla Çay Endüstrisinde Gıda Güvenliği

02.03.2023 -

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Suat GÜVEN Denizel Çevre (YL) Dr. Öğr. Üyesi Adil SÖZER Ordu İli ve Fatsa İlçesi Arasındaki Kıyı Bölgesinin Uzaktan Algılama ve CBS Uygulamalarıyla Son 50 Yıllık Değişiminin Fiziksel Analizi

24.03.2023 - 14.00

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu

Halil ORUÇ Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (YL) Prof. Dr. Bahar TOKUR Balık Yağlarının Mikroenkapsülasyon ve Gıdalarda Kullanımı

17.04.2023 - 14.30

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Seminer Salonu

Selim KARAGÖL Bahçe Bitkileri (DR) Prof. Dr. Ali İSLAM Fındıkta Vejetatif Çoğaltma Yöntemleri

27.04.2023 - 10.30

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

Birol ÇAVUŞ Yenilenebilir Enerji (YL) Dr. Öğr. Üyesi Sibel AKKAYA OY Piezoelektrik (PZT) Dönüştürücüler ve PZT Enerji Hasatı (PEH) Uygulama Örnekleri

03.05.2023 - 10.00

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu

Eray ŞENSOY Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (YL) Doç. Dr. Naciye ERDOĞAN SAĞLAM Ordu İli Perşembe İlçesi Ticari Amaçlı Su Ürünleri     Avcılığında Kullanılan Av Araçlarının Markalanması

03.05.2023 - 12.00

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu

Mükerrem BARUT Matematik (YL) Prof. Dr. Selahattin MADEN Matrislerin Drazin İnversleri ve Ters Üçgensel Blok Matrislerde Drazin İnvers

10.05.2023 - 14.00

Fen Edebiyat Fakültesi ZK-D3 Dersliği

Gülin BAYIR Matematik (YL) Prof. Dr. Selahattin MADEN Matrislerin CMP Terslerinin Bazı Yeni Karakterizasyonları

10.05.2023 - 16.00

Fen Edebiyat Fakültesi ZK-D3 Dersliği

Şafak ALTUNSOY Matematik (YL) Prof. Dr. Selahattin MADEN Yarı Markov Sürecin Sınır Fonksiyonelinin Dağılımının Laplace Dönüşümü İçin Kesirli Mertebeden Diferansiyel Denklemler

11.05.2023 - 10.00

Fen Edebiyat Fakültesi ZK-D3 Dersliği

Serkan KAYAR Matematik (YL) Prof. Dr. Selahattin MADEN Basit Regrasyon ve Korelasyonun Geometrisi

11.05.2023 - 14.00

Fen Edebiyat Fakültesi ZK-D3 Dersliği

Kader KAYA SOM Fen Bilgisi Eğitimi (YL) Doç. Dr. Ayhan ÇİNİCİ Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Web2.0 Araçları Kullanım Yetkinliği

26.05.2023 - 11.00

Eğitim Fakültesi 3. Kat Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Seminer Salonu

Emincan GÖZTEPE Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (YL) Prof. Dr. Mehmet AYDIN Karanenizde İstilacı Yeni Bir Tür: Pasifik İstiridyesi (Crassostrea gigas)

26.05.2023 - 14.00

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu

Tutku BAYRAK Bahçe Bitkileri (YL) Prof. Dr. Ali İSLAM Böğürtlenin Meyve Kalite Özellikleri ve Gıda Sanayinde Kullanımı

30.05.2023 - 13.30

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

Ayşegül DAĞAŞAN OTUR Moleküler Biyoloji ve Genetik (YL) Prof. Dr. Tuğba ÖZBUCAK Sürdürülebilir Çevre Yönetiminde Biyokömür (Biochar) Uygulamaları

01.06.2023 - 11.00

Fen-Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Cemil Yapar Toplantı Salonu

Tuba KIRCA Moleküler Biyoloji ve Genetik (YL) Prof. Dr. Beyhan TAŞ Liken Sekonder Metaboliti Olan Kanser Ajanı Usnik Asit

01.06.2023 - 11.30

Fen-Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Cemil Yapar Toplantı Salonu

Caner CÖRÜT Gıda Güvenliği (YL) Prof. Dr. Zekai TARAKÇI Dondurma Üretiminde Kullanılan Stabilizatörler Üzerine Yapılan Araştırmaların İrdelenmesi

01.06.2023 - 14.00

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Murat ASAN Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (YL) Dr. Öğr. Üyesi Ebru YILMAZ Samsun ve Sinop İllerinde Denizde Ağ Kafeslerde Balık Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Yapısal ve Biyo-Teknik Analiz

02.06.2023 - 14.00

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu

Zeynep ALSAÇ Moleküler Biyoloji ve Genetik (YL) Doç. Dr. Onur CANDAN Deniz Kaplumbağalarında Görülen Anomaliler

05.06.2023 - 11.00

Fen-Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Cemil Yapar Toplantı Salonu

Elif ÇELİK Moleküler Biyoloji ve Genetik (YL) Prof. Dr. Derya BOSTANCI Sardina pilchardus (Walbaum, 1792) Sardalya Balığının Ülkemiz Denizlerindeki Bazı Biyolojik Özellikleri

05.06.2023 - 11.30

Fen-Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Cemil Yapar Toplantı Salonu

Tolga TURAN Moleküler Biyoloji ve Genetik (YL) Prof. Dr. Hasan SEVGİLİ Absisik Asit (ABA) Uygulamasının Bal Arılarının Sağlığı ve Gelişimi Üzerindeki Etkileri

06.06.2023

Fen-Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Cemil Yapar Toplantı Salonu

Tayfun ZAMBAK Bahçe Bitkileri (YL) Burhan ÖZTÜRK Dondurma Üretiminde Kullanılan Stabilizatörler Üzerine Yapılan Araştırmaların İrdelenmesi

06.06.2023 14.00

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Asena KURT Moleküler Biyoloji ve Genetik (YL) Doç. Dr. Ömer ERTÜRK Antibiyotik Kullanımı Sonrası Hücrelerde Meydana Gelen Hasarların Sitotoksik ve Genotoksik Etkileri

06.06.2023 - 11.00

Fen-Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Cemil Yapar Toplantı Salonu

Gülfem TÜRKER Kimya (YL) Doç. Dr. Efkan ÇATIKER Epoksi Reçineler

07.06.2023 -

Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü

Miray DEDE Peyzaj Mimarlığı (YL) Doç. Dr. Ömer ATABEYOĞLU Kayıp Mekandan Kent Mekanına: Mekanın Dönüşümü

07.06.2023 - 13.00

Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Özge YILMAZ Peyzaj Mimarlığı (YL) Doç. Dr. Ömer ATABEYOĞLU Kentlerde Yaşam Kalitesi ve Planlama

07.06.2023 - 14.00

Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Hasan ÖZER Deniz Ulaştırma Mühendisliği Prof. Dr. Özkan UĞURLU Deniz Kazaları Kapsamında Yaşam Mahalli Yangınlarının İncelenmesi

08.06.2023 - 10.30

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu

Salih UZUNER Moleküler Biyoloji ve Genetik (DR) Prof. Dr. Beyhan TAŞ Yüzen Adaların Ekolojik İşlevleri

08.06.2023 - 11.00

Fen-Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Cemil Yapar Toplantı Salonu

Semih GÜMRÜKÇÜ Deniz Ulaştırma Mühendisliği Prof. Dr. Özkan UĞURLU Türk Balıkçılık Filosu, Yasal Uygulamaları ve Karşılaşılan Sorunlar

08.06.2023 - 12.00

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu

Emine KALKMAZ Matematik (YL) Prof. Dr. Cemal BELEN Kuvvet Serisi Metodu ve Modülüs Fonksiyonuna Göre İstatistiksel Yakınsaklık

12.06.2023 - 14.00

Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Toplantı Salonu

Kübra AKYEL Kimya (YL) Doç. Dr. Mutlu SÖNMEZ ÇELEBİ Gıda Analiz Yöntemleri

13.06.2023 - 11.00

Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü K3-D4 Dersliği

Hande Şeyma TEPE Peyzaj Mimarlığı (YL) Doç. Dr. Ömer ATABEYOĞLU Peyzaj Mimarisinde Görsel ve İşitsel Sanatlar

14.06.2023 - 14.00

Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Sinem TÖNGELCİ

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi (YL)

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nur BÜYÜKBAYRAKTAR Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

23.06.2023 - 13.00

Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Lisansüstü Sınıfı

Burcu Begüm ŞENYURT Moleküler Biyoloji ve Genetik (YL) Doç. Dr. Vedat ŞEKEROĞLU Otofaji, Kanserde Bir Paradoks; Dost mu Düşman mı?

07.07.2023 - 11.00

Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Seminer Salonu

Murat KELEŞ Kimya (YL) Prof. Dr. Salih ALKAN Fatsa Bentonitinin İzoterm ve Termodinamik Özellikleri

25.07.2023 - 13.00

Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Toplantı Salonu

Saliha GÜNEY Gıda Güvenliği (YL) Dr. Öğr. Üyesi Serkan GÜNEY Bal Sektöründe Ağır Metal Tehlikesi

27.07.2023 - 13.00

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Mustafa ŞİMŞEK Matematik (YL) Doç. Dr. Mehmet KORKMAZ Büyümenin Temmelleri Üzerine

01.08.2023 - 14.00

Fen Edebiyat Fakültesi ZK-D3 Dersliği

Hatice ERCİYAS

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi (YL)

Doç. Dr. Sevda TÜRKİŞ İlköğretim Fen Bilgisi Dersinde Farklı Öğretim Kuram ve Modelleri 10.08.2023 - 13.00

Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Toplantı Salonu

Rumeysa SOMUN Matematik (YL) Dr. Öğr. Üyesi Erdinç YÜCESOY Makine Öğrenmesi Algoritmaları

10.08.2023 - 14.00

Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü

Hülya ŞARDAĞ Matematik (DR) Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ŞENYURT Alternatif Çatının Vektörel Moment Eğrileri

11.08.2023 - 14.00

Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü ZK-D4

Egehan YÜCE Tarla Bitkileri (YL) Dr. Öğr. Üyesi Özbay DEDE Türkiye'de Patates Üretiminin Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri

18.08.2023 - 10.30

Ziraat Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu

Mahmut İSTANBULLU Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (DR) Prof. Dr. Kürşat KORKMAZ Hidroponik Sistemlerde Gübreleme

23.08.2023 - 11.00

Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

Hatice YURTTAŞ Matematik (YL) Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ŞENYURT Sannia Çatısına Göre Regle Yüzeyler

24.08.2023 - 14.00

Fen Edebiyat Fakültesi ZK-D3 Dersliği

Fatmagül PINARBAŞI

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi (YL)

Dr. Öğr. Üyesi Himmet KORKMAZ Gerçekçi Matematik Eğitiminin Önemi 04.09.2023 - 14.00

Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Lisansüstü Salonu

Bayram ÖZCAN Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (DR) Prof. Dr. Faruk ÖZKUTLU Ordu İlinin Fındıkta Gübreleme Durumu

08.09.2023 -11.00

Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

Pelin KÖKSAL

Kimya (YL)

Doç. Dr. Elvan ÜSTÜN Deprem ve Kimya

25.09.2023 - 11.00

Fen Edebiyat Fakültesi K3-D4 Dersliği


Ekleme tarihi: 09-03-2023 11:41:03 Güncellenme tarihi: 20-09-2023 14:16:56