FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2023-2024 Güz Yarıyılı

 2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

FEN BİLİMLERİ ENSTİTSÜ ANABİLİM DALLARI TEZ SAVUNMA SINAV PROGRAMLARI

 

TEZ SAVUNMASINA GİRECEK ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI

ANABİLİM DALI (Programı)

TEZ DANIŞMANI

TEZİN KONUSU

SAVUNMA TARİHİ VE YERİ

Ersin ÇELEM Gıda Mühendisliği (DR) Prof. Dr. Zekai TARAKÇI Farklı Posalarda Elektrospinning Yöntemiyle Üretilen Nanoliflerle Enkapsüle Edilen Probiyotiklerin Yoğurt Üretiminde Kullanımı

01.11.2023 - 11.00

Ziraat Fakütlesi Toplantı Salonu (Hibrit)

Türkmen OLGUN Peyzaj Mimarlığı (YL) Doç. Dr. Murat YEŞİL Ankara İli Aluçdağ Tabiat Parkı, Çamkoru Tabiat Parkı ve Şahinler Tabiat Parkı Rekreasyon Potansiyelinin Belirlenmesi

02.11.2023 - 13.30

Ziraat Fakütlesi Toplantı Salonu (Hibrit)

Furkan ERTAN Deniz Ulaştırma Mühendisliği (YL) Prof. Dr. Özkan UĞURLU Kombine Çevrim Sistemi Kondenser Arıza Analizi ve Açık Deniz Platformu Uygulamalarına İlişkin Bir Ön Değerlendirme

23.11.2023 - 11.00

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu

Elif AZAKLI ŞAHİN

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi (YL)

Dr. Öğr. Üyesi Elif ÇİL 5. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Işık Ünitesinde Padlet Dijital Pano Uygulaması ile Desteklenmiş Ters Yüz Sınıf Modelinin Akademik Başarı ve Tutuma Etkisi

01.12.2023 - 13.00

Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi  Toplantı Salonu (Hibrit)

Seçil EKER Bitki Koruma (DR) Prof. Dr. Onur KOLÖREN Ordu İli Fındık Bahçelerinde Sorun Olan Yabancı Otlar ile Mücadelede Örtücü Bitkilerin Kullanım Olanaklarının Araştırılması

04.12.2023 - 10.00

Ziraat Fakütlesi Toplantı Salonu

Hikmet YONAT Bitki Koruma (DR) Prof. Dr. Onur KOLÖREN Ordu İli Fındık Bahçelerinde Sorun Olan Yabancı Otlar ve Dağılımlarının Ekolojik Faktörlerle İlişkilendirmesi

04.12.2023 - 14.00

Ziraat Fakütlesi Toplantı Salonu

Sümeyra AKDEN Bahçe Bitkileri (YL) Doç. Dr. Hatice BİLİR EKBİÇ Farklı Bor Dozlarının Kokulu Üzümün (Vitis labrusca L.) Tuzluluğa Olan Dayanımı Üzerine Etkilerinin InVitro Koşullarda Belirlenmesi

14.12.2023 - 13.30

Ziraat Fakütlesi Dekanlık Toplantı Salonu (Hibrit)

Ahmet CANTÜRK Tarla Bitkileri (YL) Prof. Dr. Şevket Metin KARA Fotoperiyot, Potasyum Nitrat ve Giberellik Asidin Lavanta (Lavandula Angustifolia) Tohumlarında Dormansisin Kırılması ve Çimlenme Üzerine Etkisi

15.12.2023 - 11.00

Ziraat Fakütlesi Toplantı Salonu

Aysel ÖZCAN Tarla Bitkileri (DR) Prof. Dr. Şevket Metin KARA Çay (Camellia sinensis L.)’da Organik Gübrelerin Verim, Kalite Kriterleri ve Antioksidan Aktivite Üzerine Etkileri

22.12.2023 - 11.00

Ziraat Fakütlesi Toplantı Salonu

Fatma BOZTEPE Bahçe Bitkileri (YL) Prof. Dr. Mehmet Fikret BALTA Samsun Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Bazı Yerli ve Yabancı Trabzonhurması Çeşitlerinin Fiziksel ve Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi

30.01.2024 - 14.00

Ziraat Fakütlesi Bahçe Bitkileri Bölümü Toplantı Salonu

Nuriye ŞAHİN Yenilenebilir Enerji (YL) Doç. Dr. Mutlu SÖNMEZ ÇELEBİ Poli(tiyonin) Destekli Platin ve Paladyum Nanopartikülleri ile Etanolün Elektrokatalitik  Yükseltgenmesi

04.01.2024 - 10.00

Ziraat Fakütlesi Seminer Salonu

Kaan YILMAZ Moleküler Biyoloji ve Genetik (YL) Prof. Dr. Hasan SEVGİLİ Peygamber Develerinin Doğal Bir Populasyonunda Cinsel Kanibalizmin Eşey Oranı Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

11.01.2024 - 10.00

Fen Edebiyat Fakültesi Cemil Yapar Toplantı Salonu (Hibrit)

Sezen KULAÇ Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (DR) Prof. Dr. Tayfun AŞKIN Fındık Yetiştiriciliği Yapılan Su Altında Kalmış Bir Alanda Toprak Verimliliğinin Jeoistatistiksel Tekniklerle Değerlendirilmes

15.01.2024 - 10.00

Ziraat Fakütlesi Toplantı Salonu

Ali ALAN Yenilenebilir Enerji (YL) Dr. Öğr. Üyesi Mithat AKGÜN İki Farklı Tipteki Havalı  Güneş Kolektörünün Isıl Veriminin Deneysel Olarak Araştırılması

19.01.2024 - 14.00

Ziraat Fakütlesi Toplantı Salonu 3. Kat (Hibrit)

Ekrem KUŞ

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi (YL)

Doç. Dr. Hayal YAVUZ MUMCU 6, 7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Okuryazarlığı Problemlerinin Çözüm Süreçlerinde Matematiksel İletişim Yeterliklerinin İncelenmesi

22.01.2024 - 14.00

Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi  Toplantı Salonu (Hibrit)

Serkan CANAVAR Matematik (YL) Prof. Dr. Selahattin MADEN Açık ve Kapalı Kısıtlamalı Genel Lineer Model Altında Parametre Tahminleri ile Matris Rankı Arasındaki İlişkiler

25.01.2024 - 10.30

Fen Edebiyat Fakültesi Zemin Kat D-3 Dersliği

Berna ERKEK Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (YL) Prof. Dr. Faruk ÖZKUTLU Ordu Yöresi Karayemiş Bitkisinin Bazı Besin Elementleri İçeriği ve Bu Elementlerin Mevsimsel Değişimlerinin Belirlenmesi

25.01.2024 - 11.00

Ziraat Fakütlesi Protokol Salonu

Burak KARAMAN Matematik (YL) Prof. Dr. Selahattin MADEN Matrislerin DMP İnversleri İçin Bazı Yeni Gösterimler ve Çeşitli Uygulamaları

25.01.2024 - 13.30

Fen Edebiyat Fakültesi Zemin Kat D-3 Dersliği

Burak HACIİSLAMOĞLU Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (YL) Prof. Dr. Naciye ERDOĞAN SAĞLAM Ordu İlinde 2020-2022 Yılları Arasında Su Ürünleri Denetim ve İhlallerinin İncelenmesi

09.02.2024 - 11.00

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu (Hibrit)

Muhammed TÜRKMEN Matematik (YL) Doç. Dr. Canan ÇİFTÇİ Bazı Regüler Çizelgelerde Yapısal Bağlantılılık İle Güvenirlik Analizi

12.02.2024 - 10.00

Fen Edebiyat Fakültesi Zemin Kat D-3 Dersliği (Hibrit)

Aleyna YÜKSEL Moleküler Biyoloji ve Genetik (YL) Doç. Dr. Yeşim DAĞLIOĞLU Rhododendron luteum ve rhododendron ponticum Kullanılarak sentezlenen L-carnitin yüklü β-Cyclodextrin İşlevselleştirilmiş N Katkılı Karbon Dontların Artemia Salina Üzerine Toksisitesinin Karşılaştırılması

12.02.2024 - 10.00

Fen Edebiyat Fakültesi Cemil Yapar Konferans Salonu

Muhsin BEKDEMİR Yenilenebilir Enerji (YL) Doç. Dr. Sibel AKKAYA OY Python ile Makine Öğrenmesi Algoritmalarını Kullanarak Rüzgar Santralinin Elektrik Üretim Tahmini

12.02.2024 - 11.00

Ziraat Fakütlesi Dekanlık Toplantı Salonu (Hibrit)

Deniz COKLİ Yenilenebilir Enerji (YL) Doç. Dr. Erdem TÜRKELİ TS 498 ve TS-EN-1991-1-4 Standartları Kullanılarak Çelik Bir Stadyum Işıklandırma Kulesinin Karşılaştırmalı Yapısal Rüzgar Yükü Analizi

12.02.2024 - 13.30

Ziraat Fakütlesi Dekanlık Toplantı Salonu (Hibrit)

Büşra YILDIRIM Peyzaj Mimarlığı (YL) Dr. Öğr. Üyesi Şeyma ŞENGÜR Yeşil Çatı, Yeşil Duvar, Yağmur Bahçesi Kullanımlarının Uygulama Rehberinin Geliştirilmesi; Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi Örneği

12.02.2024 - 14.00

Ziraat Fakütlesi Dekanlık Toplantı Salonu (Hibrit)

Erkan YUVA Denizel Çevre (YL) Prof. Dr. Evren TUNCA Kabataş İlçesinden İtibaren Bolaman Deresinin Mevcut Element Durumunun Canlılar Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi

13.02.2024 - 10.30

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu

Asuman ACAR Peyzaj Mimarlığı (YL) Doç. Dr. Pervin YEŞİL Ordu İli Peyzaj Kimliği Tespiti ve Peyzaj Planlama Önerileri

13.02.2024 - 13.30

Ziraat Fakütlesi Toplantı Salonu (Hibrit)

Ayşegül KIRLI ŞENOL Tarla Bitkileri (DR) Dr. Öğr. Üyesi Özbay DEDE Hasat Sonrası Salisilik Asit ve Maleik Hedrazid Uygulamalarının Depolama Sürecince Patetesin Kimyasal Yapısı ve Sürgün Gelişimi Üzerine Etkileri

14.02.2024 - 10.00

Ziraat Fakütlesi Dekanlık Toplantı Salonu

Selcan BOZTEPE Bahçe Bitkileri (YL) Prof. Dr. Ali İSLAM Ordu İlinde Yetiştirilen İkiz Fındık Yerel Çeşidinin Meyve Özellikleri

14.02.2024 - 10.00

Ziraat Fakütlesi Bahçe Bitkileri Bölümü

Çiğdem BULAM KÖSE Bahçe Bitkileri (YL) Prof. Dr. Ali İSLAM Yeni Fındık Çeşidi Giresun MelezineTozlayıcı Çeşit Seçimi

14.02.2024 - 11.00

Ziraat Fakütlesi Bahçe Bitkileri Bölümü

Burcu TAŞTEMEL Kimya (YL) Prof. Dr. Emine BAĞDATLI Pirazolon Temelli Potansiyel Floresan Kemosensör Moleküllerin Sentezi

14.02.2024 - 11.00

Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Derslik 4 (Hibrit)

Sezai SEFA Kimya (YL) Doç. Dr. Mutlu SÖNMEZ ÇELEBİ Poli(tiyonin) Destekli Altın Nanopartikülleri ile Sulu Çözeltide Bakır Tayini

15.02.2024 - 10.00

Fen Edebiyat Fakültesi Seminer Salonu (Hibrit)

Hanife AZAKLI Matematik (YL) Prof. Dr. Erhan SET Bullen, Simpson, Orta Nokta ve Yamuk Tipli İntegral Eşitsizliklerinin Genelleştirilmeleri

15.02.2024 - 10.00

Fen Edebiyat Fakültesi Zemin Kat D-3 Dersliği (Hibrit)

Mehmet ÖZKAN Matematik (YL) Prof. Dr. Selahattin MADEN Genel Lineer Model Altında En İyi Lineer Yansız Tahmin Edicilerinin Karşılaştırılması

15.02.2024 - 10.30

Fen Edebiyat Fakültesi Zemin Kat D-3 Dersliği

Mestan HİSARKAYA Tarla Bitkileri (YL) Doç. Dr. Emel KARACA ÖNER Farklı Yüksekliklerden Toplanan Adaçayı (Salvia Tomentosa Mill.) Bitkisinde Ontogenetik Varyebilitenin Belirlenmesi

15.02.2024 - 11.15

Ziraat Fakütlesi Toplantı Salonu

Yaren GÜLER Bitki Koruma (YL) Prof. Dr. Muharrem TÜRKKAN Madımak (Polyponum cognatum Meissn.) Ekstraktı Kulanılarak Yeşil Olarak Sentezlenmiş Gümüş Nonopartiküllerin Optimizasyonu ve Bazı Phytophthora Türlerine Karşı Antifungal Aktivitesi

15.02.2024 - 13.30

Ziraat Fakütlesi Dekanlık Toplantı Salonu (Hibrit)

Feyzanur ÖZTÜRK BÜLBÜL

Yenilenebilir Enerji (YL)

Prof. Dr. Tahsin TONKAZ İklim Değişikliğinin Fındık Tarımına Etkilerinin Yenilenebilir Enerji Kaynakları Açısından İncelenmesi

15.02.2024 - 14.00

Ziraat Fakütlesi Toplantı Salonu (Hibrit)

Gözde SEVEN

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi (YL)

Dr. Öğr. Üyesi Elif ÇİL Fen Bilgisi Öğretmenlerinin STEM Uygulamasına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

15.02.2024 - 14.00

Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi  Toplantı Salonu (Hibrit)

Yavuz TURAN

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi (YL)

Doç. Dr. Hayal YAVUZ MUMCU Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Farklı Kesir Şemaları Bağlamında Model Kullanmaya Yönelik Pedagojik Tercihleri

15.02.2024 - 14.00

Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi  Toplantı Salonu (Hibrit)

Büşra YAZIM

Bahçe Bitkileri (YL)

Prof. Dr. Saim Zeki BOSTAN Organik ve Konvansiyonel Olarak Yetiştirilen “Çakıldak” Fındığının Morfolojik ve Pomolojik Özellikleri ile Verimi

16.02.2024 - 10.30

Ziraat Fakütlesi Bahçe Bitkileri Bölümü (Hibrit)

Elif BİÇER

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi (YL)

Doç. Dr. Sevda TÜRKİŞ Öğretemen Adaylarının Astronomi Bilgi ve İlgilerinin Öğretim Yöntemi Seçimine Etkisi

16.02.2024 - 11.00

Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi  Toplantı Salonu (Hibrit)

Ertuğrul AKGÜL

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi (YL)

Dr. Öğr. Üyesi Elif ÇİL Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Mantıksal/Matematiksel Zeka Alanı ile Fen Öğretimine Yönelik Öz Yeterlilik İnancı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

16.02.2024 - 13.00

Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi  Toplantı Salonu (Hibrit)

Emre TURAN Gıda Mühendisliği (DR) Doç. Dr. Atilla ŞİMŞEK Kinao ve Siyah Sarımsağın Çemen Formülasyonlarında Kullanımının Pastırma Özellikleri Üzerine Etkisi

16.02.2024 - 14.00

Ziraat Fakütlesi Dekanlık Toplantı Salonu (Hibrit)

Büşra UYGUN BAYRAK

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi (YL)

Prof. Dr. Meral CANSIZ AKTAŞ 8. Sınıf Öğrencilerinin İstatistiksel Akıl Yürütme Süreçlerinin Matematiksel Modelleme Etkinlikleri Bağlamında İncelenmesi

16.02.2024 - 14.00

Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi  Toplantı Salonu (Hibrit)

Serpil ÖZTÜRK Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (YL) Dr. Öğr. Üyesi Koray KORKMAZ Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Yan Ürünleri Kullanılarak Elde Edilen Protein Hidrolizatı Yağının Yanıt Yüzey Yöntemi İle Optimizasyonu ve Kalitesinin Belirlenmesi

16.02.2024 - 15.00

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu (Hibrit)

Betül ŞİMŞİT

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi (YL)

Dr. Öğr. Üyesi Himmet KORKMAZ Matematiksel Model Oluşturma Etkinliklerinin Uygulama Sürecinde Ortaokul Öğrencilerinin Çoklu Temsil Kullanımlarının İncelenmesi: 7. Sınıf Örneği

16.02.2024 - 15.00

Eğitim Fakültesi 3. Kat Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi  Toplantı Salonu (Hibrit)

Anıl Fırat FELEK Bitki Koruma (DR) Doç. Dr. Faruk AKYAZI Türkiye’nin Önemli Kivi (Actinidia deliciosa Liang et Ferguson, 1984) Üretim Alanlarındaki Kök Ur Nematodu (Meloidogyne spp.) türlerinin teşhisi ve Bulunan Türlerin Kivideki Patojenisitesi Üzerine Araştırmalar

20.02.2024 - 10.00

Ziraat Fakütlesi Dekanlık Toplantı Salonu (Hibrit)


Ekleme tarihi: 03-11-2023 10:11:21 Güncellenme tarihi: 25-02-2024 16:49:35