FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2018-2019 Güz Yarıyılı

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

FEN BİLİMLERİ ENSTİTSÜ SEMİNER PROGRAMI

 

SEMİNER ALAN ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI

ANABİLİM DALI (Programı)

SEMİNER
YÖNETİCİSİ

SEMİNERİN KONUSU

SUNMA TARİHİ VE YERİ

Emre İLKUN Moleküler Biyoloji ve Genetik (YL) Doç. Dr. Vedat ŞEKEROĞLU Endojenik ve Onkojenik Retrovirüslerin İnsan Genomu ve Kanser ile İlişkisi

06.12.2018 - 11:30

Fen Edebiyat Fakültesi Seminer Salonu

Mustafa GÜLEÇYÜZ Matematik (YL) Dr. Öğr. Üyesi Erdal ÜNLÜYOL CAT(0) Uzayları ve Bazı Özellikleri

10.12.2018 - 10:00

Fen Edebiyat Fakültesi ZK-D3 Dersliği

Sezer DURMAZ Matematik (YL) Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ŞENYURT
Vektörel Momentler Üzerine Bir Uygulama

19.12.2018 - 14:00

Fen Edebiyat Fakültesi

Gülşah KAYA Matematik (DR) Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ŞENYURT Alternatif Çatı ve Uygulamaları

19.12.2018 - 15:00

Fen Edebiyat Fakültesi

Aysun AKAR Bahçe Bitkileri (DR) Doç. Dr. Ahmet AYGÜN Dünyada ve Türkiye'de Fındıkta Doku Kültürü Çalışmaları

24.12.2018 - 13:30

Ziraat Fakültesi Seminer Salonu

Şenol DEMİR Matematik (DR) Prof. Dr. Selahattin MADEN Konveks ve Simetrikleştirilmiş Konveks Fonksiyonların Çarpımı İçin Hermite-Hadamard Tipli Eşitsizlikler

26.12.2018 - 14:00

Fen Edebiyat Fakültesi K3-D3 Dersliği

Erkal HAVSUT Bahçe Bitkileri (YL) Doç. Dr. Burhan ÖZTÜRK Bahçe Ürünlerinin Hasadında Kullanılan Otomasyon Sistemleri

26.12.2018 -

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Nuray KAPLAN Bahçe Bitkileri (YL) Prof. Dr. Ali İSLAM Bitki Doku Kültüründe Gözlenen Kontaminasyon Kaynakları ve Sterilizasyon

26.12.2018 -

Ziraat Fakültesi Seminer Salonu

Özkan YILMAZ Bitki Koruma (YL) Doç. Dr. Muharrem TÜRKKAN Bitki Uçucu Yağlarının Antifungal Etkileri

28.12.2018 - 10:00

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Kürşat ÇAKMAK Matematik (YL) Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KORKMAZ
Rasyonel Kübiklerle Sınırlı Verilerin Görselleştirilmesi

31.12.2018 -

Fen Edebiyat Fakültesi K3-D3 Dersliği

İsmail KAYA Matematik (YL) Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KORKMAZ Logistik Büyüme Modellerinin Analizi

31.12.2018 -

Fen Edebiyat Fakültesi K3-D3 Dersliği

Hasan Basri YILMAZ

Matematik (YL) Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KORKMAZ Logistik, Von Bertalanffy Modellerinin Predator Populasyon Dinamikleri

31.12.2018 -

Fen Edebiyat Fakültesi K3-D3 Dersliği

Esra YILMAZ Bahçe Bitkileri (YL) Prof. Dr. Saim Zeki BOSTAN Meyve Çeşitlerinin Ticarileştirilmesinde Yeni Eğilimler

02.01.2019 - 14:00

Ziraat Fakültesi Başak Seminer Salonu

Alev YILMAZ
Bahçe Bitkileri (YL) Prof. Dr. Saim Zeki BOSTAN Meyve Türlerinde Kseni ve Metakseni

02.01.2019 - 13:30

Ziraat Fakültesi Başak Seminer Salonu

Kadir YAĞMUR Bahçe Bitkileri (YL) Prof. Dr. Saim Zeki BOSTAN Ümitvar Bir Meyve Türü: Hünnap

02.01.2019 - 14:30

Ziraat Fakültesi Başak Seminer Salonu

Mahmut Esat AYYILDIZ Yenilenebilir Enerji (YL) Dr. Örğ. Üyesi Yasemin AKGÜN Yapı Sektöründe Yalıtım Odaklı  Malzeme Seçimi

08.01.2019 -10:00

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu E4 Salonu

Ali Rıza YAMAK Yenilenebilir Enerji (YL) Dr. Örğ. Üyesi Yasemin AKGÜN Yapı Sürdürülebilirliği-Enerji-Onarım ve Güçlendirme İlişkisi

08.01.2019 - 11:00

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu E4 Salonu

Emine Dilara OKTAY Yenilenebilir Enerji (YL) Dr. Örğ. Üyesi Yasemin AKGÜN Enerji-Korozyon İlişkisi 08.01.2019 - 13:00

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu E4 Salonu

Ozan İKİSU Yenilenebilir Enerji (YL) Dr. Örğ. Üyesi Yasemin AKGÜN Yapı Sürdürülebilirliği Yönünden Yangın 08.01.2019 - 14:00

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu E4 Salonu

Meryem ÇETİNKAYA Yenilenebilir Enerji (YL) Dr. Örğ. Üyesi Yasemin AKGÜN Yapı Sektöründe Isı Depoloma Odaklı Malzeme Seçimi 08.01.2019 -15:00

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu E4 Salonu

Özlem KILIÇ Gıda Mühendisliği (YL) Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye ŞAHİN Gıda Fitokimyasallarından Terpenler

10.01.2019 -

Ziraat Fakültesi Seminer Salonu

Selim ŞENGÜL Gıda Mühendisliği (YL) Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye ŞAHİN Yağda Çözünen Doğal Antioksidanlardan Tokoferoller ve Tokotrienoller

10.01.2019 -

Ziraat Fakültesi Seminer Salonu

Pınar YERLİKAYA Fen Bilgisi Eğitimi (YL) Dr. Öğr. Üyesi Erdem KAYA Güneş, Dünya ve Ay Ünitesi İçin Geliştirilen Artırılmış Gerçeklik Uygulamasının Öğrencilerin Başarılarına, Bilişsel Yüklerine ve Öğretim Verimliliğine Etkisi

17.01.2019 - 11:00

Eğitim Fakültesi

Jülide SARIGÖL Fen Bilgisi Eğitimi (DR) Doç. Dr. Erol TAŞ Ortaokul Düzeyinde Yapılan STEM Temelli Tezlere Yönelik Tematik İçerik Analizi

17.01.2019 -

Eğitim Fakültesi

Hatice GÜLER Fen Bilgisi Eğitimi (DR) Doç. Dr. Erol TAŞ Türkiye'de Erken Çocukluk Fen Eğitimi Alanında Yapılan Araştırmaların Tematik İçerik Analizi

17.01.2019 -

Eğitim Fakültesi

Banu TEPE Fen Bilgisi Eğitimi (DR) Doç. Dr. Erol TAŞ Erken Çocukluk Eğitiminde STEM Yaklaşımı

17.01.2019 -

Eğitim Fakültesi

Neslihan ÇAKICI Gıda Mühendisliği (DR) Dr. Öğr. Üyesi Atilla ŞİMŞEK Arı Poleninde Pestisit Sorunu

18.01.2019 - 14:30

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Emre DAŞTAN Fen Bilgisi Eğitimi (YL) Dr. Öğr. Üyesi Sevda TÜRKİŞ Öyküleme Yönteminin Fen Bilimleri Ders Başarısına Etkisi

21.01.2019 - 11:00

Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Toplantı Salonu

Kader ÖĞMEN Fen Bilgisi Eğitimi (YL) Dr. Öğr. Üyesi Sevda TÜRKİŞ Anadili Farklılıklarının Fen Bilimleri Ders Başarısına Etkisi

21.01.2019 - 11:00

Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Toplantı Salonu 
Atakan TUNCER Fen Bilgisi Eğitimi (YL) Dr. Öğr. Üyesi Sevda TÜRKİŞ  Dünya'da ve Ülkemizde Çevre Eğitimi Gelişim Süreci

21.01.2019 - 11:00

Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Toplantı Salonu 
Emre İLKUN Moleküler Biyoloji ve Genetik (YL) Doç. Dr. Vedat ŞEKEROĞLU Endojen Retrovirüslerin Genomumuzla ve Kanser Oluşumu ile İlişkisi

24.01.2019 - 11:30

Fen Edebiyat Fakültesi Seminer Salonu

Tuğba KEBAPCI Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Prof. Dr. Faruk ÖZKUTLU Ordu İlinde Organik ve İyi Tarım Uygulamaları

28.01.2019 - 11:00

Ziraat Fakültesi Protokol Odası

Derya TÜRÜDÜ Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (YL)
Prof. Dr. Ceyhan TARAKÇIOĞLU Meyve Ağaçlarında Demir Klorozu

29.01.2019 - 10:30

Ziraat Fakültesi Seminer Salonu

Edanur ŞEN Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (YL)
Prof. Dr. Ceyhan TARAKÇIOĞLU Tarımda Biyofortifikasyon

29.01.2019 - 10:00

Ziraat Fakültesi Seminer Salonu

Çağla Hülya ÖRÜN Tarla Bitkileri (YL) Prof. Dr. Nuri YILMAZ Bazı Ağır Metallerin Bitkiler Üzerine Etkileri

29.01.2019 -

Ziraat Fakültesi Seminer Salonu

Ali Alper ERDEM Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (YL) Doç. Dr. Yılmaz ÇİFTCİ Karadeniz'de Örneklenen Yengeç Türlerinin Genetik Yapısının mtDNA Sekans Analiz Yöntemiyle Belirlenmesi

31.01.2019 - 14:00

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu


Ekleme tarihi: 05-12-2018 13:00:13 Güncellenme tarihi: 21-05-2019 12:24:30