FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2017-2018 Bahar Yarıyılı

T.C.

ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

 

 

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

ENSTİTÜMÜZ ANABİLİM DALLARI SEMİNER PROGRAMLARI

 

SEMİNER ALAN ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI

ANABİLİM DALI (Programı)

SEMİNER
YÖNETİCİSİ

SEMİNERİN KONUSU

SUNMA TARİHİ VE YERİ

Turgay ŞAHİN Yenilenebilir Enerji (YL)
Dr. Öğr. Üyesi Mithat AKGÜN Balın Pastörizasyonu

21.03.2018 - 13:30

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Yenilenebilir Enerji Sınıfı

Tayfun ŞİMŞEK Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (YL) Dr. Öğr. Üyesi Ercan YÜKSEKYILDIZ Samsun Limanı ve Hinterlandı Analizi

13.04.2018 - 11:00

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu

Cihat ASLAN Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (YL) Dr. Öğr. Üyesi Ercan YÜKSEKYILDIZ Ordu İli Merkezinde Yaşayanların Balık Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi

13.04.2018 - 14:00

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu

Hülya ŞARDAĞ

Matematik (YL) Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ŞENYURT Darboux Vektörünün Vektörel Momenti Üzerine

13.04.2018 - 14:00

Fen Edebiyat Fakültesi ZK-D4 Dersliği

Elçin Eren MERABA

Gıda Mühendisliği (YL) Dr. Öğr. Üyesi Atilla ŞİMŞEK Doğal Renk Maddesi Olarak Betalainler ve Gıda Sanayinde Kullanımı

13.04.2018 - 14:00

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Müslüm Koray ÇAKMAK

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (YL) Prof. Dr. Damla BENDER ÖZENÇ Çayın Hasattan Bardağa Süren Serüveni

16.04.2018 - 10:00

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Şaziye YAZICI

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (YL) Prof. Dr. Damla BENDER ÖZENÇ Doğu Karadeniz Havzası Topraklarının Tanımlanması ve Verimliliğinin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterlerler

16.04.2018 - 11:00

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Elif BAŞKÖY

(17520400002)

Matematik (YL) Dr. Öğr. Üyesi Erdal ÜNLÜYOL Operatör m-Preinveks Fonksiyonlar ve Bazı Cebirsel Özellikleri

16.04.2018 - 13:00

Fen Edebiyat Fakültesi ZK-D3 Dersliği

Hilal TEVKÜR

Kimya (YL) Doç. Dr. Emine BAĞDATLI Deli Bal ve Önemi

17.04.2018 - 10:00

Fen Edebiyat Fakültesi Seminer Salonu

Ebru KIRAN

Moleküler Biyoloji ve Genetik (YL) Prof. Dr. Hasan SEVGİLİ Böceklerde Kutikular Hidrokarbon Yapısı ve Taksonomik Önemi

19.04.2018 - 11:30

Fen Edebiyat Fakültesi Seminer Salonu

Ulaş YORULMAZ

Bahçe Bitkileri (YL) Dr. Öğr. Üyesi Hatice BİLİR EKBİÇ Asma Fidan Üretiminin Ülkemizdeki Durumu

20.04.2018 - 14:30

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Umut ATEŞ

Bahçe Bitkileri (YL) Prof. Dr. Ali İSLAM Ceviz Anaçları

20.04.2018 - 13:30

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Murat Caner KAYA

Matematik (YL) Dr. Öğr. Üyesi Erdal ÜNLÜYOL Operatör Geometrik Konveks Fonksiyonlar

24.04.2018 - 15:00

Fen Edebiyat Fakültesi ZK-D3 Dersliği

Tekin TOPLU Matematik (DR)
Doç. Dr. Selahattin Maden Katugampola Kesirli İntegraller Yardımıyla P-Konveks Fonksiyonlar İçin Hermite-Hadamard Tipi Eşitsizlikler

25.04.2018 - 10:00

Fen Edebiyat Fakültesi ZK-D3 Dersliği

Sultan ERKAN Kimya (YL) Doç. Dr. Filiz KURALAY Boronik Asit İle Fonksiyonelleştirilmiş Elektrotlar

26.04.2018 - 13:00

Fen Edebiyat Fakültesi Seminer Salonu

Taner GÜRSOY Kimya (YL) Doç. Dr. Filiz KURALAY Poliaminoasit Yüzeylerin Hazırlanması

26.04.2018 - 13:30

Fen Edebiyat Fakültesi Seminer Salonu

Ayçanur BEDİR Kimya (YL) Dr. Öğretim Üyesi Efkan ÇATIKER Doku İskelesi Hazırlama Teknikleri

25.04.2018 - 11:30

Fen Edebiyat Fakültesi K3-D4 Dersliği

Fatih KOMAN Matematik (YL)
Doç. Dr. Selahattin Maden h-Konveks Stokastik Süreçler İçin Ostrowski Tipi Eşitsizlikler

09.04.2018

Fen Edebeyat Fakültesi ZK-D3 Dersliği

Sümeyra YILDIRIMER Matematik (YL)
Doç. Dr. Selahattin Maden Türevin Mutlak Değeri Quaksi_Konveks Fonksiyonlar İçin Hermite-Hadamard Tipli Eşitsizlikler

26.04.2018 - 10:00

Fen Edebiyat Fakültesi ZK-D3 Dersliği
Şule ŞADİ Matematik (YL)
Doç. Dr. Selahattin Maden Türevin Mutlak Değeri İkinci Anlamda s-Konveks Fonksiyonlar İçin Hermite-Hadamard Tipli Bazı Yeni Eşitsizlikler

26.04.2018 - 13:00

Fen Edebiyat Fakültesi ZK-D3 Dersliği
Zafer BEKTAŞ Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (YL) Prof. Dr. Ceyhan TARAKÇIOĞLU Organik Tarım ve Gübreleme

27.04.2018 -

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

İzzet YAMAN Bahçe Bitkileri (YL) Prof. Dr. Mehmet Fikret BALTA Fındıkta Tozlanma ve Meyve Gelişimi

02.05.2018 -

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Ebubekir KUL Bahçe Bitkileri (YL) Prof. Dr. Mehmet Fikret BALTA Rakımın Meyve Kalitesi Üzerine Etkisi

02.05.2018 -

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Can DUMAN Bahçe Bitkileri (YL) Prof. Dr. Mehmet Fikret BALTA Muşmula Üzerine Yapılan Seleksiyon Çalışmaları

02.05.2018 -

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Mehmet ATLI Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (YL) Prof. Dr. Damla BENDER ÖZENÇ İstiridye Mantarı Yetiştiriciliği

02.05.2018 - 14:30

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Firdevs Elif ŞENER SAKA Bahçe Bitkileri (YL) Prof. Dr. Fikri BALTA Cevizlerde Verimlilik

03.05.2018 -

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Halim TOPALDEMİR Moleküler Biyoloji ve Genetik (DR) Doç. Dr. Beyhan TAŞ Biyoindikatör ve Biyomonitör Olarak Makrofitlerin Kullanımı

03.05.2018 - 11:00

Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu

Mehmet Letif BAYRAM Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (YL) Dr. Öğr. Üyesi Ali Ekber ÖZDEMİR Piezoelektrik Dönüştürücüler ve Balıkçılık Alanındaki Potansiyel Uygulamaları

04.05.2018 - 14:30

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Seminer Salonu

Gizem TOP Bahçe Biktileri (YL) Prof. Dr. Saim Zeki BOSTAN İğde' nin Bitkisel Özellikleri ve Önemi

04.05.2018 - 13:30

Ziraat Fakültesi

Saliç SOYMAZ Bahçe Biktileri (YL) Prof. Dr. Saim Zeki BOSTAN Farklı Kullanım Alanları ve Değerlendirme Şekilleriyle Çitlenbik

04.05.2018 - 14:00

Ziraat Fakültesi

Nihal AKCA  Bahçe Biktileri (YL) Prof. Dr. Saim Zeki BOSTAN Bitki ve Meyvesiyle Alıç' ın Kullanım Alanları

04.05.2018 - 14:30

Ziraat Fakültesi

Hüseyin NOYAN Bahçe Biktileri (YL) Prof. Dr. Tarık YARILGAÇ Fındık Üretiminde Kooperatifleşme

10.05.2018 -

 

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Elif GÜLER Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (YL)
Dr. Öğr. Üyesi Funda IRMAK YILMAZ Çay Atığının Tarımda Kullanılabilme Olanakları

11.06.2018

Ziraat Fakültesi Çotanak Seminer Salonu

Ergül SARIKAYA Tarla Bitkileri (YL) Dr. Öğr. Üyesi Meryem YEŞİL Bitkisel Kökenli Alkoloidlerin İlaç Endüstrisinde Kullanımı

08.05.2018 - 10:30

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Tuğba ŞEKER Tarla Bitkileri (YL) Dr. öğr. Üyesi Emel KARACA ÖNER Alternatif  Yağ Bitkisi Aspir ve Kullanım Alanları

08.05.2018 - 14:00

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Muhammed YILDIZ Bahçe Bitkileri (YL) Doç. Dr. Burhan ÖZTÜRK Kiraz Raf Ömrünü Etkileyen Faktörler ve MAP Kullanımı

09.05.2018 - 13:30

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Erkan AYAZ Bahçe Bitkileri (YL) Prof. Dr. Ali İSLAM Fındıkta Dikim Sistemleri

09.05.2018 - 14:00

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Ayşenur Zeren BAROTCU Kimya (YL) Prof. Dr. Latif KELEBEKLİ İnositol Analoglarının Sentezi

11.05.2018 - 10:00

Fen Edebiyat Fakültesi Seminer Salonu

Tuncay ŞAHİN Yenilenebilir Enerji (YL) Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sami GÜLER Ordu İli Fatsa İlçesi Jeotermal Enerji Potansiyelinin Isıtma Sistemlerinde Kullanımı

10.05.2018 - 11:00

Fen Bilimleri Enstitüsü Seminer Salonu

Mustafa BODUR Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (YL) Dr. Öğr. Üyesi Ali MİROĞLU Türkiye Denizlerinde Dağılış Gösteren Sünger Türleri

10.05.2018 - 11:00

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Seminer Salonu

İlker Yasin OKUYUCU Kimya (YL) Doç. Dr. Filiz KURALAY Nanomalzeme Temelli Biyoyakıt Hücreleri

11.05.2018 - 10:30

Fen Edebiyat Fakültesi Seminer Salonu

Ceylan Özlem OKAY Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı (YL) Dr. Öğr. Üyesi İ. Ercan EKBİÇ Domateste Hastalıklara Dayanıklılık

11.05.2018 -13:30

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Ufuk UÇAN Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı (YL) Doç. Dr. Atnan UĞUR Türkiye'de Hazır Fide Sektörü

11.05.2018 -14:00

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Cevat Can ŞAHİN Yenilenebilir Enerji (YL) Dr. Öğr. Üyesi Yasemin AKGÜN Yapı Malzemelerinin Enerji Etkin Kullanımı

15.05.2018 - 10:00

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Eda KAVUK Matematik (YL) Dr. Öğr. Üyesi Tolga AKTÜRK Linner Olmayan Kısmi Difaransiyel Denklemlerin Çözümlerinin İncelenmesi

15.05.2018 -10:30

Eğitim Fakültesi Toplantı Salonu

Burak HACIİSMAİLOĞLU Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Naciye ERDOĞAN SAĞLAM Ordu Bölgesinde Su Ürünleri Avcılık Denetimleri

16.05.2018 - 10:30

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu

Samet ERAT Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (YL) Prof. Dr. İsmet BALIK Ülkemiz Sularında Yaşayan Isparoz Balıkları (Diplodus annularis) Üzerine Yapılmış Araştırmalar ve Elde Edilen Sonuçlar

16.05.2018 - 14:00

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu

İbrahim Karaoğlanoğlu AYDOĞAN Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (YL)
Prof. Dr. Faruk ÖZKUTLU
Kocaeli Yöresi Sera Topraklarının Sorunları

17.05.2018 -11:00

Ziraat Fakültesi Protokol Odası

Emre KENDİGELEN Moleküler Biyoloji ve Genetik (YL) Doç. Dr. Zülal Atlı ŞEKEROĞLU Preimplantasyon Genetik Tanı

17.05.2018 - 11:00

Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Seminer Salonu

Erhan BOZKURT Bahçe Bitkileri (DR) Prof. Dr. Saim Zeki BOSTAN Meyve Ağaçlarında Verim Tahmini

18.05.2018 -10:00

Ziraat Fakültesi Protokol Odası

Erkan ÖZDEMİR Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (YL)  Dr. Öğr. Üyesi Cem Tolga GÜRKANLI Myxozoa Grubu Balık Parazitlerinin Biyolojisi

18.05.2018 - 11:00

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Seminer Salonu

Tülin KARADEMİR Matematik (YL) Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KORKMAZ Zaman Gecikmeli Biyolojik Bir Modelin Küresel İstikrarı

18.05.2018 - 14:00

Fen Edebiyat Fakültesi ZK-D3 Dersliği

Pınar ŞAHİN Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (YL) Dr. Öğr. Üyesi Ebru YILMAZ Doğal Arı Ürünlerinin Balık Yetiştiriciliğinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması

18.05.2018 - 14:00

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu

Çağrı ÖZDEMİR Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (YL) Doç. Dr. Mehmet AYDIN Karadeniz Bölgesindeki Sivriburun Karagöz Balığının (Diplodus puntazzo) Bazı Biyolojik Parametreleri

18.05.2018 - 15:00

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu

Fadime BUCAK Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (YL) Dr. Öğr. Üyesi Adil SÖZER Fiziksel Oşinogrofi ve Sayısal Modelleme

21.05.2018 - 11:00

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu

Merve BAŞ Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (YL) Prof. Dr. Ceyhan TARAKÇIOĞLU Sebzelerde Nitrat

24.05.2018 -

Ziraat Fakültesi Toplantı Salonu

Muzaffer SONKAYA Tarla Bitkileri (YL) Prof. Dr. Nuri YILMAZ Zirai Meteoroloji ve Önemi

25.05.2018 - 10:00

Ziraat Fakültesi Toplantı Salonu

Öner ÇAKMAK Tarla Bitkileri (YL) Dr. Öğr. Üyesi Özbay DEDE Tarımsal Araştırmalarda Kullanılacak Meteorolojik Verilerin MEVBİS (Meteorolojik Veri Bilgi Sunum Satış) Sisteminden Elde Edilmesi

25.05.2018 - 10:30

Ziraat Fakültesi Toplantı Salonu

İlknur ELTAS Yenilenebilir Enerji (YL) Dr. Öğr. Üyesi Sibel AKKAYA OY Rüzgar Enerjisi ve Türkiye'deki Rüzgar Enerji Santralleri

24.05.2018 - 14:00

Ziraat Fakültesi Seminer Salonu

Meryem GENÇ Kimya (YL) Dr. Öğr. Üyesi Elvan ÜSTÜN CO-Salınımının Myoglobin Assay Yöntemi ile Ölçümü

25.05.2018 - 13:00

Fen Edebiyat Fakületesi K3-D4 Dersliği

Abdülkerim ATATOPRAK Yenilenebilir Enerji (YL)
Dr. Öğr. Üyesi Kerem ERZURUMLU Fotovoltaik Modül Verimliliğini Etkileyen Faktörler

25.05.2018 - 15:00

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Yenilenebilir Enerji Seminer Salonu

Özge GÜZEN Yenilenebilir Enerji (YL)
Dr. Öğr. Üyesi Kerem ERZURUMLU Güneş Panellerinde Verimlilik Çalışmaları

25.05.2018 - 15:00

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Yenilenebilir Enerji Seminer Salonu

Berna Nur YEŞİLTAŞ Bitki Koruma (YL) Prof. Dr. Önur KOLÖREN İstilacı Yabancı Otlar ve Önemi

30.05.2018 - 11:00

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Gülşah YILMAZ Moleküler Biyoloji ve Genetik (DR) Prof. Dr. Hasan SEVGİLİ Poecilimon (Orthoptera: Phaneropterinae) Cinsine Ait Bazı Tür Gruplarının Yayılış Değerlendirmesi

31.05.2018 - 11:00

Fen Edebiyat Fakültesi Seminer Salonu

Hayriye SEKBAN Gıda Mühendisliği (YL)
Prof. Dr. Zekai TARAKÇI Peynirin Olgunlaşmasında Meydana Gelen Biyokimyasal Olaylar: Proteoliz

05.06.2018 - 13:00

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Münire Aslıhan DEMİRCİ Yenilenebilir Enerji (YL) Prof. Dr. Tahsin TONKAZ Farklı Su Seviyelerinin Hint Hardalının Yağ İçeriğine Etkilerinin Belirlenmesi

05.06.2018 - 

Ziraat Fakültesi Toplantı Salonu

Talha Giray DALKIRAN Yenilenebilir Enerji (YL) Doç. Dr. Beyhan TAŞ Mikroalglerden Enerji Üretimi

05.06.2018 - 16:00

Ziraat Fakültesi Toplantı Salonu

Sezai ATAKLI Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (YL) Prof. Dr. İsmet BALIK Ülkemizde Evsel Atık Suların Bertraf Edilmesi ile İlgili Mevzuat ve Ordu İlindeki Uygulamalar

08.06.2018 -

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi

Halil İbrahim BENLİ Bitki Koruma (YL) Doç. Dr. Muharrem TÜRKKAN Bitki Hastalıklarına Karşı Mikorizal Fungusların Kullanımı

08.06.2018 - 13:30

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Zeynep EVGİN Bitki Koruma (YL) Doç. Dr. Muharrem TÜRKKAN Ordu İli Kivi Bahçelerinde Görülen Fungal Kök Çürüklüğü Etmenlerinin Belirlenmesi

08.06.2018 - 14:00

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Emel ELTUTMAZ Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (YL) Dr. Öğr. Üyesi Funda IRMAK YILMAZ Fındık Zurufunun Toprağın Bazı Özellikleri Üzerine Etkisi

11.06.2018 -

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Alperen KARABIYIK Moleküler Biyoloji ve Genetik (YL) Doç. Dr. Vedat ŞEKEROĞLU DNA Metilasyonu ve Kanser ile İlişkisi

12.06.2018 - 11:30

Fen Edebiyat Fakültesi Seminer Salonu

Ezgi ŞENSOY

Gıda Mühendisliği (YL) Prof. Dr. Zekai TARAKÇI Tarhanada Badem Posasının Kullanımı

18.06.2018 - 10:00

Ziraat Fakültesi Çotanak Seminer Salonu

Merve Nur OĞURLU Gıda Mühendisliği (YL) Prof. Dr. Zekai TARAKÇI Gıda Aroma Maddelerinin Tarhanada Kullanımı

18.06.2018 - 11:00

Ziraat Fakültesi Çotanak Seminer Salonu

Hami YEŞİLTAŞ Moleküler Biyoloji ve Genetik (YL) Doç. Dr. Zeynep KOLÖREN Gıda Güvenliği ve Mikrobiyolojik Tehlikeler

19.06.2018 - 11:00

Fen Edebiyat Fakültesi Seminer Salonu

Aysel ÖZCAN Tarla Bitkileleri (DR) Prof. Dr. Şevket Metin KARA Siyah, Yeşil ve Beyaz Çayın Kimyasal Kompozisyonu ve Tıbbi Önemi

26.06.2018 - 11:00

Ziraat Fakültesi Seminer Salonu

Dilek AKBAŞ Tarla Bitkileri (DR) Prof. Dr. Nuri YILMAZ Türkiye Tarla Bitkileri Tohumculuk Durumunun Genel Değerlendirilmesi

26.06.2018 - 10:00

Ziraat Fakültesi Seminer Salonu

Osman Agah DEMİRELLİ Tarla Bitkileri (YL) Dr. Öğr. Üyesi Özbay DEDE Dünya Şeker Pancarı Tohumu Üretiminde Türkiye'nin Yeri ve Önemi

29.06.2018 - 15:00

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Rasim KAVALCI Tarla Bitkileri (YL) Dr. Öğr. Üyesi Özbay DEDE Patatesin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri, Ekonomisi ve Endüstriyel Kullanım Alanları

29.06.2018 - 15:30

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Ekrem OĞURLU Tarla Bitkileri (YL) Dr. Öğr. Üyesi Özbay DEDE Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinde Patates Tarımının Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri

29.06.2018 - 14:00

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Melek ULUTAŞ Tarla Bitkileri (YL) Dr. Öğr. Üyesi Özbay DEDE Tarladan Bardağa Çayın (Camellia sinensis) Serüveni

29.06.2018 - 14:30

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

İmral ACAR Tarla Bitkileri (YL) Dr. Öğr. Üyesi Özbay DEDE Türkiye'de Soya Fasülyesi Üretim Durumu Sorunları ve Çözüm Önerileri

29.06.2018 - 16:00

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Ersin ÇELEM Gıda Mühendisliği (DR) Prof. Dr. Zekai TARAKÇI Nano-Liflerin Gıda Teknolojisinde Uygulamaları

19.07.2018 - 11:00

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Yasin ÖZTÜRK Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (DR) Prof. Dr. CEYHAN TARAKÇIOĞLU Fitohormonlar ve Bitki Besin Elementleri Arasındaki İlişkiler

20.07.2018 - 10:30

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Levent TÜRKİŞ Moleküler Biyoloji ve Genetik (YL) Dr. Öğr. Üyesi Onur CANDAN Herpetofauna: Türkiye Genelinde ve Ordu Özelinde

31.07.2018 - 11:00

Fen Edebiyat Fakültesi Seminer Salonu

Emrah ALBAYRAK Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (YL) Dr. Öğretim Üyesi Funda IRMAK YILMAZ Arıtma Çamurunun Tarımda Kullanılması

01.08.2018

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Şerife Ernur CEBECİ Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (YL) Prof. Dr. Faruk ÖZKUTLU Kurutulmuş Meyve ve Sebzenin Mineral İçerikleri ve İnsan Sağlığına Etkileri

06.08.2018 - 11:00

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Fatma Tuğçe SEYMEN Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (YL) Prof. Dr. Kürşat KORKMAZ Topraklarda ve Bitkilerde Ağır Metaller

14.08.2018

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Mualla ALTUN Tarla Bitkileri (YL) Doç. Dr. Özlem ÖNAL AŞCI Börülcenin Yemlik Olarak Kullanılması

17.08.2018 - 10:00

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Tuğba ARSLAN Tarla Bitkileri (YL) Doç. Dr. Özlem ÖNAL AŞCI Organik Tarımda Yem Bitkileri Yetiştiriciliği

31.08.2018 - 14:00

Ziraat Fakültesi Toplantı Salonu

Nur NOYAN Tarla Bitkileri (YL) Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÖNER Organik Tarımda Tarla Bitkileri

31.08.2018 - 14:00

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Adem BERBER Tarla Bitkileri (YL) Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÖNER Çeltikte Kalite Kavramı ve Kaliteyi Etkileyen Faktörlerin İrdelenmesi

31.08.2018 - 14:30

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Merve SONKAYA Tarla Bitkileri (YL) Dr. Öğr. Üyesi Emel KARACA ÖNER Giresun Aktarlarında Satılan Tıbbi Bitkiler

05.09.2018 -

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Arzu TOPKARA Tarla Bitkileri (YL) Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÖNER Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve BT Mısır

05.09.2018 - 10:00

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Fundagül BOZ Tarla Bitkileri (YL) Prof. Dr. Nuri YILMAZ Türkiye'de Kullanılan Gübre Çeşitleri

05.09.2018 - 10:00

Ziraat Fakültesi Seminer Salonu

Tansu UZUN Tarla Bitkileri (YL) Prof. Dr. Nuri YILMAZ Bitki Genetik Kaynaklarının Korunma ve Kullanımı

05.09.2018 - 10:00

Ziraat Fakültesi Seminer Salonu

Osman AKMAN Tarla Bitkileri (YL) Prof. Dr. Nuri YILMAZ Çarşamba İlçesinin Tarımsal Ürün Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi

05.09.2018 - 11:30

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Yasemin İNAN Tarla Bitkileri (YL) Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÖNER Çeltiğin Yan Ürünlerinin Değerlendirilebilme Olanakları

05.09.2018 - 14:30

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Tümay KARATAŞ Moleküler Biyoloji ve Genetik (YL) Prof. Dr. Tuğba ÖZBUCAK Bitkilerde Sekonder Metabolitler

12.09.2018 -

Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu

Kökten ÖZ Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (YL)
Prof. Dr. Damla Bender ÖZENÇ Süs Bitkisi Yetiştiriciliğinde, Bitki Atıklarının Kullanımı

12.09.2018 -

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Murat MOLLAOĞLU Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (YL) Dr. Öğr. Üyesi Serap SAMSUN Balıkçılıkta Hedef Dışı Avcılık ve Hedeflenmeden Avlanan Türler Sorunu

13.09.2018 - 10:00

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu

Demet SARI 
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (YL) Prof. Dr. Bahar TOKUR Dondurulmuş Su Ürünleri

13.09.2018 -

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu

Hasan DEMİR
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (YL) Dr. Öğr. Üyesi Serap SAMSUN İçsularda Balıkçılık: Yozgaz İli Örneği

13.09.2018 - 14:00

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu

Şevki BAŞOĞLU Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (YL) Prof. Dr. Kürşat KORKMAZ Küresel Isınma ve Sera Etkisi

14.09.2018 - 

Ziraat Fakültesi Seminer Salonu

Cüneyt ÇAKIR Gıda Mühendisliği (YL) Dr. Öğr. Üyesi Atilla ŞİMŞEK Gıdalarda Aflatoksin Sorunu ve Uzaklaştırma Yöntemleri

21.09.2018 - 

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

         

Ekleme tarihi: 05-12-2018 13:01:29