FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2015-2016 Bahar Yarıyılı

T.C.

ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

 

 

2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

ENSTİTÜMÜZ ANABİLİM DALLARI SEMİNER PROGRAMLARI

 

SEMİNER ALAN ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI

ANABİLİM DALI

SEMİNER
YÖNETİCİSİ

SEMİNERİN KONUSU

SUNMA TARİHİ VE YERİ

 Fatma Buğlem YALÇIN Matematik Prof. Dr. Cemil YAPAR Lineer Modellerde Lineer Eşitlik Kısıtlamaları Altında Parametre Tahminlerine ve Hipotez Testlerine Geometrik Bakış

26.02.2016 - 14:00

Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü ZK 

 Filiz DEMİRCİ İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı Prof. Dr. Cengiz ÖZYÜREK 7. Sınıf Fen Bilimleri Dersinde Astronomi Konularının Kavram Karikatürleriyle Öğretim Sürecinin Öğrencilerin Akademik Başarıları Üzerine Etkisi, Öğrencilerin Görüş ve Deneyimleri

04.03.2016 - 15:00

Eğitim Fakültesi 202 Nolu Derslik

 Emine DEMİRCİ Matematik Prof. Dr. Cemil YAPAR T-Testine Geometrik Bakış

25.03.2016 - 14:00  

Fen Edebiyat Fakültesi ZK-D3

 Ömer KARAHASAN Kimya Yrd. Doç. Dr. Mutlu Sönmez ÇELEBİ Elektrokimyasal Arıtma Yöntemleri

04.04.2016 - 12:00

Fen Edebiyat Fakültesi Seminer Salonu

 Esra YILDIRIM Kimya Yrd. Doç. Dr. Aliye Gediz ERTÜRK Mikrodalga Isıtma ile Organik Sentez

04.04.2016 - 12:00

Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Dersliği (K4)

 Hanife YAYGIN
Bahçe Bitkileri
Prof. Dr. Saim Zeki BOSTAN
Kabuklu ve Natürel İç Fındıkta Meyve Kusurları

13.04.2016 - 13:00

Ziraat Fakültesi Başak Seminer Salonu

 Esra MURAT
Bahçe Bitkileri
Prof. Dr. Saim Zeki BOSTAN Çayda Budama Uygulamaları

13.04.2016 - 13:30

Ziraat Fakültesi Başak Seminer Salon

 Gamze DİNDAROĞLU Biyoloji Doç. Dr. Zülal ATLI ŞEKEROĞLU Floresan In Situ Hibridizasyon Tekniği ve Kullanım Alanları

21.04.2016 -

Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Seminer Salonu

 Osman ÇAKIR Matematik Yrd. Doç. Dr. Serkan KARATAŞ Esnek Topolojik Uzaylarda Ayırma Aksiyomları

22.04.2016 - 10:00

Fen Edebiyat Fakültesi ZK-D3

 Merve TELLİOĞLU Matematik Yrd. Doç. Dr. Serkan KARATAŞ Bulanık Esnek Topolojik Uzaylarda Bağlantılılık

22.04.2016 - 16:00

Fen Edebiyat Fakültesi ZK-D3

 Yeliz TAŞ Peyzaj Mimarlığı Yrd. Doç. Dr. Ömer ATABEYOĞLU Türk Bahçeleri

25.04.2016 - 13:30

Ziraat Fakültesi Çotonak Seminer Salonu

 Yunus Emre YILMAZ Peyzaj Mimarlığı Yrd. Doç. Dr. Pervin YEŞİL
Sürdürülebilir Peyzaj Tasarım Aracı Olarak "Dikey Bahçeler"

25.04.2016 - 14:00

Ziraat Fakültesi Çotonak Seminer Salonu

 Bağlan ÖZEL KARAAĞAÇ Peyzaj Mimarlığı Yrd. Doç. Dr. Murat YEŞİL Kabakdağı Örneğinde Ekoturizm Kavramı

25.04.2016 - 14:30

Ziraat Fakültesi Çotonak Seminer Salonu

 Sacide AYDIN Biyoloji Prof. Dr. Hasan SEVGİLİ Böceklerde Diyetin Bazı İmmün Fonksiyonlar Üzerine Etkisi

27.04.2016 - 10:00

Fen Edebiyat Fakültesi Seminer Salonu

 İlknur GEVREK Kimya Prof. Dr. Latif KELEBEKLİ İnositollerin Sentezi

28.04.2016 - 12:00

Fen Edebiyat Fakültesi K3-D4 Dersliği

 Fatma Zehra YILMAZ Kimya Prof. Dr. Latif KELEBEKLİ Karbaşekerlerin Sentezi ve Önemi

28.04.2016 - 12:30

Fen Edebiyat Fakültesi K3-D4 Dersliği

 Gülşah AYDIN Gıda Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. Bekir Gökçen MAZI Arı Poleninin Fenolik Bileşenleri Üzerine Özütleme Parametrelerinin Ektisi

29.04.2016 - 14:40

Ziraat Fakültesi Başak Seminer Salonu

 Mehmet YILMAZ Gıda Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. Bekir Gökçen MAZI Balda Kristallişme

29.04.2016 - 15:20

Ziraat Fakültesi Başak Seminer Salonu

 Yelda YILMAZ Gıda Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. Bekir Gökçen MAZI Tahıl Cipsleri

29.04.2016 - 16:00

Ziraat Fakültesi Başak Seminer Salonu

 Ali KARAOĞLAN Matematik Doç. Dr. Erhan SET (k,h)-Konveks Fonksiyonlar İçin Bazı Hermite-Hadamard-Fejer Eşitsizlikleri

02.05.2016 - 13:00

Fen Edebiyat Fakültesi ZK-D3

 Necla KORKUT Matematik Doç. Dr. Erhan SET (alfa,m)-Konveks Fonksiyonlar İçin Kesirli Hermite-Hadamard Tipli İntegral Eşitsizlikleri

02.05.2016 - 15:00

Fen Edebiyat Fakültesi ZK-D3

 Talha YILMAZ Yenilenebilir Enerji Yrd. Doç. Dr. Yasemin AKGÜN Kentsel Dönüşümün Halka Arzı

03.05.2016 - 09:30

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Çok Amaçlı Salonu

 Ayşe KOCACIK Gıda Mühendisliği Prof. Dr. Zekai TARAKÇI Kahve İçeceğindeki Fenolik Madde ve Diyet Liflerinin Özellikleri ve Prosesteki Önemi

03.05.2016 - 10:30

Ziraat Fakültesi Çotanak Seminer Salonu

 Murat DURAK Gıda Mühendisliği Prof. Dr. Zekai TARAKÇI Dondurmaya Katılan Meyve Katkılarının Ürün Özelliklerine Etkisi

03.05.2016 - 11:00

Ziraat Fakültesi Çotanak Seminer Salonu

 Filiz SAYGUN Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. Ali MİROĞLU Türkiye Denizlerinde Dağılış Gösteren Isopodlar ve Genel Özellikleri

04.05.2016 - 11:00

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu

 Elif ÖZTÜRK Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. Ali MİROĞLU Türkiye Denizlerinde Dağılış Gösteren Annelidler 

04.05.2016 - 13:00

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu

 Yazgülü İBİŞ Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. Ali MİROĞLU Türkiye Denizlerinde Dağılış Gösteren Platyhelminthler

04.05.2016 - 15:00

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu

 Kaan KURUCU Yenilenebilir Enerji Yrd. Doç. Dr. Mithat AKGÜN Ordu İlinin Yenilenebilir Enerji Potansiyelinin İncelenmesi

04.05.2016 - 14:00

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Yenilenebilir Enerji Sınıfı

 Derya ULUÇAY ÇAM Bahçe Bitkileri Doç. Dr. Atnan UĞUR Türkiye Sebze Genetik Kaynaklarının Durumu

05.05.2016 - 14:00

Ziraat Fakültesi Başak Seminer Salonu

 Şakir ÇAM Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. Demet BİLTEKİN Göllerde Paleoiklim Çalışmaları: Aynalı Göl Örneği

05.05.2016 - 14:00

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu

 Saadetin AYAZ Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Doç. Dr. Mehmet AYDIN Orta Karadeniz Bölgesindeki İsorpit Balığı (Scorpaena porcus L., 1758)' nın Bazı Biyolojik Parametreleri

05.05.2016 - 16:00

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu

 Özgehan Cansu KILIÇ Kimya Yrd. Doç. Dr. Elvan ÜSTÜN Schlenk Tekniği

05.05.2016 - 12:00

Fen Edebiyat Fakültesi K3-D4 Dersliği

 İlker MUMCU Matematik Doç. Dr. Erhan SET Comformable (Uyumlu) Kesirli İntergraller İçin Hermite-Hadamard Eşitsizlikleri

05.05.2016 - 15:00

Fen Edebiyat Fakültesi ZK-D3

 Kurtuluş KÜPELİ Yenilenebilir Enerji Yrd. Doç. Dr. Mithat AKGÜN Osmotik Kurutma

06.05.2016 - 14:00

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Yenilenebilir Enerji Sınıfı

 Nurten ESEN Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Doç. Dr. Mehmet AYDIN Güney Karadenizdeki (Türkiye) Kum Şırlanının (Donax trunculus) Biyolojik Parametreleri

06.05.2016 - 14:00

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu

 Burcu COŞKUN Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. Ebru YILMAZ Balık Beslemede Alternatif Yem Katkı Maddelerinin Kullanımı

06.05.2016 - 15:00

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu

 Seda CİĞERLİ Bahçe Bitkileri Yrd. Doç. Dr. Hatice BİLİR EKBİÇ Bağcılıkta Tuz Stresi Çalışmalarında in VitroTekniklerinin Kullanımı

05.05.2016 - 14:00

Ziraat Fakültesi Başak Seminer Salonu

 Gül Şükriye YILMAZ Bahçe Bitkileri Yrd. Doç. Dr. Hatice BİLİR EKBİÇ Bağcılığın Tarihçesi ve Farmakolojik Kullanımı

05.05.2016 - 14:30

Ziraat Fakültesi Başak Seminer Salonu

 Murat DURMUŞ Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Yrd.Doç.Dr. Ferhat TÜRKMEN Meteorolojide Radar Teknolojilerinin Kullanımı

16.05.2016 - 13:30

Ziraat Fakültesi Çotanak Seminer Salonu

 Semih Kutay KALECİK Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Yrd.Doç.Dr. Ferhat TÜRKMEN Geçmişten Günümüze Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Gelişimi

16.05.2016 - 14:00

Ziraat Fakültesi Çotanak Seminer Salonu

 Fatih YILDIRIM Kimya Doç. Dr. Emine BAĞDATLI Kimyasal Yapı ve Biyoaktivite İlişkisi-2

17.05.2016 - 12:00

Fen Edebiyat Fakültesi Seminer Salonu

 Derya YAMAN Kimya Doç. Dr. Emine BAĞDATLI Pirazolon Bileşikleri ve Tıbbi Uygulamaları

17.05.2016 - 12:30

Fen Edebiyat Fakültesi Seminer Salonu

 Hayrullah KADİM Bahçe Bitkileri Prof. Dr. Tarık YARILGAÇ Bahçe Ürünlerinde Meydana Gelen Bazı Fizyolojik Bozukluklar

18.05.2016 - 10:00

Ziraat Fakültesi Başak Seminer Salonu

 Emre TURAN Gıda Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. Atilla ŞİMŞEK Et ve Et Ürünlerinde Doğal Kaynaklı Antioksidanların Kullanımı

23.05.2016 - 11:00

Ziraat Fakültesi Çotanak Seminer Salonu

 Güven KARA Matematik Yrd. Doç. Dr. Yıldıray ÇELİK İnterval Değerli Neutrosophic Esnek Kümeler

24.05.2016 - 13:00

Fen Edebiyat Fakültesi ZK-D1

 Deniz AY İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Elif ÇİL Doğa Deneyimine Dayalı Çevre Eğitiminin İlköğretim Öğrencilerinin Çevrelerine Yönelik Algı ve Davranışlarına Etkileri

25.05.2016 - 09:00

Eğitim Fakültesi 201 Nolu Derslik

 Ahmet BAKAN İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı Prof. Dr. Cengiz ÖZYÜREK Ortaokul Öğrencilerinin Bilim Uygulamaları Dersine Yönelik Görüşleri ve Deneyimleri

25.05.2016 - 10:00

Eğitim Fakültesi 201 Nolu Derslik

 Özkan SARI İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Sevda TÜRKİŞ İlköğretim Öğrencileri ile Yapılan Çevre Bilinci ve Çevre Eğitimi Araştırmalarının İncelenmesi

25.05.2016 - 11:00

Eğitim Fakültesi 201 Nolu Derslik

 Kıvanç DEMİRKESEN İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. İkramettin DAŞDEMİR Fen Öğretiminde Kavram Öğretiminin Önemi

25.05.2016 - 12:00

Eğitim Fakültesi 201 Nolu Derslik

 Mustafa ÇAYLI İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı Doç. Dr. Erol TAŞ Araştırma ve Sorgulamaya Dayalı Fen Bilimleri Eğitimi

25.05.2016 - 13:00

Eğitim Fakültesi 201 Nolu Derslik

 Cansu ÇALIŞ İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı Doç. Dr. Erol TAŞ ITEC Temelli Astronomi Eğitimi

25.05.2016 - 14:00

Eğitim Fakültesi 201 Nolu Derslik

 Çağla AKTÜRK İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı Doç. Dr. Erol TAŞ İşitme Engelliler Orta Okul Öğrencilerinde Outdoor Temelli Fen Bilimleri Öğretimi

25.05.2016 - 15:00

Eğitim Fakültesi 201 Nolu Derslik

 Nurgül ÇAKMAK İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı Doç. Dr. Erol TAŞ

Eğitimde Yeni Bir Yaklaşım;

Ters Yüz Temelli Fen Bilimleri Öğretimi

25.05.2016 - 16:00

Eğitim Fakültesi 201 Nolu Derslik

 Nihan AKÇAY İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. İkramettin DAŞDEMİR Fen Eğitiminin Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Araçları

25.05.2016 - 17:00

Eğitim Fakültesi 201 Nolu Derslik

 Eminenur GÜDER Matematik Yrd. Doç. Dr. Serkan KARATAŞ Bipolar Fuzzy Kümeler

25.05.2016 - 10:00

Fen Edebiyat Fakültesi ZK-D1

 Bilge YILMAZ Zootekni Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif ÖZCAN Ruminant Hayvanların Beslenmesinde Yem Katkı Maddeleri Olarak Büyütme Faktörlerinin Kullanımı

25.05.2016 - 10:30

Ziraat Fakültesi Başak Seminer Salonu

 Işıl KURT Zootekni Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif ÖZCAN Nano Minerallerin Hayvan Beslemede Kullanımı

25.05.2016 - 11:00

Ziraat Fakültesi Başak Seminer Salonu

 Nilgün DÜKAR Kimya Doç. Dr. Filiz KURALAY Nanomotorlar ve Biyomedikal Uygulamalar

25.05.2016 - 12:00

Fen Edebiyat Fakültesi Seminer Salonu

 Okan Gökhan USTA Yenilenebilir Enerji Doç. Dr. Veli TÜRKMENOĞLU Hibrit (Güneş+Rüzgar) Enerji Sistemleri İçin Bulanık Mantık Karar Verme Mekanizması Tasarımı

25.05.2016 - 16:00

Teknik Bilimler MYO Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı

 Burak KILIÇ Matematik Yrd. Doç. Dr. Serkan KARATAŞ Neutrosophic Topolojik Uzaylarda Kompaktlık

26.05.2016 - 10:00

Fen Edebiyat Fakültesi ZK-D1

 Filiz KIR Kimya Yrd. Doç. Dr. Melek ÇOL AYVAZ

Doğal Kaynaklar ile Çeşitli Metabolik Enzimlerin İnhibisyonunun Önemi

26.05.2016 - 12:00

Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Dersliği

 Figen AKSU Kimya Yrd. Doç. Dr. Melek ÇOL AYVAZ

Mantarların Biyokimyasal Önemi

26.05.2016 - 12:30

Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Dersliği

 Burak ELVANOĞLU Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Yrd. Doç. Dr. Ferhat TÜRKMEN

Uzaktan Algılamanın Toprak Etüd ve Haritalama Çalışmalarında Kullanımı

26.05.2016 - 14:00

Ziraat Fakültesi Çotanak Seminer Salonu

 Tuçe UZUNLAR Matematik Yrd. Doç. Dr. Serkan KARATAŞ

Neutrosophic Topolojik Uzaylarda Bağlantılılık

27.05.2016 - 10:00

Fen Edebiyat Fakültesi ZK-D1

 Osman Fırat ALKAN Yenilenebilir Enerji Doç. Dr. Veli TÜRKMENOĞLU

Batarya Depolamalı Enerji Sistemleri

28.05.2016 - 14:00

Teknik Bilimleri MYO Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı

 Ayhan OKUMUŞ Zootekni Doç. Dr. Sezai ALKAN Türkiyedeki Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Genel Sorunları ve Çözüm Önerileri

30.05.2016 - 13:00

Toplantı Salonu

 Fehime GENCAN Zootekni Doç. Dr. Sezai ALKAN Türkiyedeki Koyunculuk İşletmelerinin Genel Yapısı ve Başlıca Sorunları

31.05.2016 - 13:00

Toplantı Salonu

 Haydar ÜNLÜ Zootekni Doç. Dr. Sezai ALKAN Kırsal Kalkınma Yatırımları Kapsamında Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Modernizasyonu Projesi Kapsamında Giresun İlinde Yürütülen Çalışmalar

31.05.2016 - 14:00

Toplantı Salonu

 Ergün PEKDEMİR
Bahçe Bitkileri Prof. Dr. Fikri BALTA Türkiye Fındık Seleksiyonları ve Özellikleri

01.06.2016 - 10:00

Ziraat Fakültesi Çotanak Seminer Salonu

 Esra KOCAGÖZ
Bahçe Bitkileri Prof. Dr. Fikri BALTA Muşmula Genetik Kaynakları

01.06.2016 - 13:00

Ziraat Fakültesi Çotanak Seminer Salonu

 Serkan ÇELİK Bitki Koruma Yrd. Doç. Dr. Faruk AKYAZI Nematodlarla Mücadelede Allelokimyasalların Kullanımı

01.06.2016 - 13:30

Ziraat Fakültesi Çotanak Seminer Salonu

 Uğur YİĞİT Bitki Koruma Yrd. Doç. Dr. Faruk AKYAZI Nematodlarla Beslenme Davranışları

01.06.2016 - 14:00

Ziraat Fakültesi Çotanak Seminer Salonu

 Dilara ÇAĞLAYAN Gıda Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. Işıl BURUTÇU MAZI Gıdalarda Yeni Kurutma Teknikleri

02.06.2016 -14:00

Ziraat Fakültesi Çotanak Seminer Salonu

 Yasemin İNAN Tarla Bitkileri Yrd. Doç. Dr. Fatih ÖNER Şeker Mısırının Önemi, Kullanım Alanları ve Sorunları

02.06.2016 - 14:00

Ziraat Fakültesi Çotanak Seminer Salonu

 Doğuşcan YILMAZ Biyoloji Doç. Dr. Tuğba ÖZBUCAK Ordu İli Katı Atık Kirliliği ve Yapılan Uygulamalar

03.06.2016 - 11:00

Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu

 Nurettin AKGÜN Kimya Prof. Dr. Latif KELEBEKLİ Arı Ürünlerinin Sağlık Açısından Önemi ve Apiterapi

03.06.2016 - 11:30

Fen Edebiyat Fakültesi K3-D4 Dersliği

 Andaç Kutay SAKA Bahçe Bitkileri Yrd. Doç. Dr. Atnan UĞUR Dünya'da ve Türkiye'de Lahana Kültürü

08.06.2016 - 13:15

Ziraat Fakültesi Çotanak Seminer Salonu

 İsmail ALDI Yenilenebilir Enerji Yrd. Doç. Dr. Mutlu SÖNMEZ ÇELEBİ Doğrudan Metanol Yakıt Pilleri

14.06.2016 - 11:00

Ziraat Fakültesi Çotanak Seminer Salonu

 Tutku BAŞ Biyoloji Doç. Dr. Vedat ŞEKEROĞLU Genotoksiste çalışmalarda gamma-H2AX proteininin DNA hasarı ile ilişkisi ve tespiti.

16.06.2016 - 11:30

Fen Edebiyat Fakültesi Seminer Salonu

 Selin ATLI Matematik Yrd. Doç. Dr. Seher ASLANCI Gaus ve Weingarten Denklemleri ve Gaus Egregium Teoremi

20.06.2016 - 

Fen Edebiyat Fakültesi ZK-D3

 Saniye DENİZ Matematik Yrd. Doç. Dr. Seher ASLANCI Lineer Afin Konneksiyonlu Uzaylar

21.06.2016 -

Fen Edebiyat Fakültesi ZK-D3

 Zafer BEKTAŞ Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Prof. Dr. Ceyhan TARAKÇIOĞLU Meyve Yetiştiriciliğinde Organik Tarım

24.06.2016 - 11:00

Ziraat Fakültesi Çotanak Seminer Salonu

 Burak ELVANOĞLU Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Yrd. Doç. Dr. Ferhat TÜRKMEN Uzaktan Algılamanın Toprak Etüd ve Haritalama Çalışmalarında Kullanımı

24.06.2016 - 14:00

Ziraat Fakültesi Çotanak Seminer Salonu

 Mehmet Muharrem ÖZCAN Tarla Bitkileri Prof. Dr. Şevket Metin KARA Bitki Islahında Mutasyon

16.08.2016 -  

Ziraat Fakültesi Çotanak Seminer Salonu

 Zeynep EVGİN Bitki Koruma Doç. Dr . Muharrem TÜRKKAN Ordu İli Kivi Bahçelerinde Görülen Fungal Kök Çürüklüğü Hastalık Etmenlerinin Belirlenmesi

19.08.2016 - 14:00

Ziraat Fakültesi Başak Seminer Salonu

 Ömer İNAN
Bahçe Bitkileri Prof. Dr. Mehmet Fikret BALTA Kızılcıkta Seleksiyon Islah Çalışmaları

 

Ziraat Fakültesi Çotanak Seminer Salonu

 Burak KOŞAR
Bahçe Bitkileri Prof. Dr. Mehmet Fikret BALTA Ülkemizin Alıç Varlığı

 

Ziraat Fakültesi Çotanak Seminer Salonu


Ekleme tarihi: 05-12-2018 13:11:34