FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2018-2019 Bahar Yarıyılı

 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

FEN BİLİMLERİ ENSTİTSÜ SEMİNER PROGRAMI

 

SEMİNER ALAN ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI

ANABİLİM DALI (Programı)

SEMİNER
YÖNETİCİSİ

SEMİNERİN KONUSU

SUNMA TARİHİ VE YERİ

Şeyda ÇAKIR Bahçe Bitkileri (YL) Prof. Dr. Saim Zeki BOSTAN Meyve Ağaçlarında Su İhtiyacının Belirlenmesinde Kullanılan Parametreler

10.04.2019 - 13:30

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Yasemin ŞEN Bahçe Bitkileri (DR) Prof. Dr. Saim Zeki BOSTAN Sert Kabuklu Meyve Türlerinde Kuraklığa Dayanıklılığın Belirlenmesi

10.04.2019 - 14:00

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Bünyamin Gökhan ARNAK Gıda Mühendisliği (YL) Prof. Dr. Zekai TARAKÇI Farklı Stabilizatör ile Dondurma Üretimi

16.04.2019 - 14:00

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

İlyas KARASAKAL Bahçe Bitkileri (YL) Dr. Öğr. Üyesi Ercan EKBİÇ
Marulda Azotlu Gübrelemenin Bitki Gelişimine Etkileri

17.04.2019 - 13:30

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Sefa GÜN Bahçe Bitkileri (DR) Doç. Dr. Burhan ÖZTÜRK Gülde Islah Çalışmaları

17.04.2019 - 14:30

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Özlem BAŞAR Matematik (YL) Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ŞENYURT Evolüt Eğrisinin Smarandache Eğirisi Üzerine

29.04.2019 - 14:00

Fen Edebiyat Fakületesi Matematik Bölümü

Ahmad Haseeb FAIZY Bahçe Bitkileri (YL) Doç. Dr. Burhan ÖZTÜRK Ilıman İklim Meyve Türlerinde Gibberellik Asitin Kullanım Alanları

26.04.2019- 13:30

Ziraat Fakültesi Protokol Salounu

Özber ÖZBUCAK Bahçe Bitkileri (YL) Doç. Dr. Burhan ÖZTÜRK Kesme Çiçeklerde Hasan Sonu Ömrü Etkileyen Faktörler

26.04.2019- 14:00

Ziraat Fakültesi Protokol Salounu

Hüsrev AKKAYA Bahçe Bitkileri (YL) Doç. Dr. Burhan ÖZTÜRK Bodur Elma Yetiştiriciliğinde Meyve Kalitesini Etkileyen Faktörler

26.04.2019- 14:30

Ziraat Fakültesi Protokol Salounu
Semanur GÜNEY Matematik (YL) Prof. Dr. Selahattin MADEN İdempotent Matrisler İçin Bazı Rank Eşitlikleri ve Çeşitli Uygulamaları

30.04.2019 - 13:00

Fen Edebiyat Fakületesi K3-D4 Dersliği

Kübra AYGÖR Matematik (YL) Prof. Dr. Cemil YAPAR
2x2 Blok Matrislerin Grup İnversleri İçin Yeni Gösterimler

30.04.2019 - 10:00

Fen Edebiyat Fakületesi K3-D4 Dersliği

Ahmet Çağrı YÖRÜR Yenilenebilir Enerji (YL) Dr. Örğ. Üyesi Mehmet Sami GÜLER Hidroelektirik Santrallerine Genel Bir Bakış: Hasan Uğurlu HES Örneği

30.04.2019 - 11:00

Fen Bilimleri Enstitüsü Seminer Salonu

Selim KARAGÖL Bahçe Bitkileri (YL) Prof. Dr. Ali İSLAM Meyvecilikte Hipokolit Aşısı

30.04.2019- 13:30

Ziraat Fakültesi Protokol Salounu

Hale ORTA Bahçe Bitkileri (DR) Prof. Dr. Ali İSLAM Protoplast Füzyonu

30.04.2019- 14:00

Ziraat Fakültesi Protokol Salounu

İnci GEÇENE Bahçe Bitkileri (YL) Doç. Dr. Hatice BİLİR EKBİÇ
Bitkilerin Kuraklık Stresine Toleransının Belirlenmesinde Doku Kültürünün Kullanımı

30.04.2019- 14:30

Ziraat Fakültesi Protokol Salounu
Bilge Bahar KIRIŞOĞLU Matematik (YL) Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KORKMAZ Rasgele Vektörler ve Matrisler

30.04.2019 - 14:00

Fen Edebiyat Fakületesi ZK-D1 Dersliği

Bilge DEMİREL Matematik (YL) Prof. Dr. Selahattin MADEN Schur Bileşeni İçeren Blok Matrislerin Moore-Penrose Tersleri İçin Bazı İfadeler

30.04.2019 - 16:00

Fen Edebiyat Fakületesi K3-D4 Dersliği

Ahmet GÜVEN Yenilenebilir Enerji (YL) Dr. Öğr. Sibel AKKAYA OY
Rüzgar Temelli Piezoelektrik Genaratör ile Yenilenebilir Enerji Üretimi

02.05.2019 - 10:00

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Seminer Salonu

Mustafa YILMAZ
Yenilenebilir Enerji (YL) Dr. Öğr. Üyesi Mithat AKGÜN Boyaların Isı Yutma ve Yayma Kapasitelerinin Belirlenmesi

09.05.2019 - 10:00

Teknik Bilimler MYO E-4 Sınıfı

Yaşar GÜRSOY Matematik (YL) Prof. Dr. Cemil YAPAR Matrislerin Genelleştirilmiş Tersleri ve Lineer Modellerde Genelleştirilmiş Ters

14.05.2019 - 10:00

Fen Edebiyat Fakületesi ZK-D3 Dersliği

Emrullah KONTAŞ Yenilenebilir Enerji (YL) Dr. Öğr. Üyesi Mithat AKGÜN Fındık Kurutma Sistemleri

16.05.2019 - 11:00

Teknik Bilimler MYO E-4 Sınıfı
Ahmet Emir ŞAHİN Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (YL) Doç. Dr. Mehmet AYDIN Güney Karadeniz Bölgesindeki Patella caerule Türünün Morfolojik ve Büyüme Özelliklerinin Belirlenmesi

17.05.2019 - 14:00

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Seminer Salonu

Eda ŞAHİN Matematik (YL) Doç. Dr. Erhan SET Wirtinger Tipli Eşitsizlikler

22.05.2019 - 14:00

Fen Edebiyat Fakületesi ZK-D2 Dersliği

Mücahit ASLAN Matematik (YL) Doç. Dr. Erhan SET Iyengar Tipli Eşitsizlikler

22.05.2019 - 16:00

Fen Edebiyat Fakületesi ZK-D2 Dersliği

Sedanur ODABAŞ Tarla Bitkileri (YL) Prof. Dr. Şevket Metin KARA Bitkilerde Doğal Yaşam

28.05.2019 - 10:00

Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

Olgun AYDIN Tarla Bitkileri (YL) Prof. Dr. Nuri YILMAZ Mısır Bitkisinde Islah ve Islah Metodları

28.05.2019 - 10:30

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Selahattin BACINOĞLU Yenilenebilir Enerji (YL) Dr. Öğr. Üyesi Yasemin AKGÜN Enerji Etkin Yapı Tasarımında Trombe Duvarları

28.05.2019 - 13:00

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu E4 Salonu

Şahin KAKÜLLÜOĞLU Tarla Bitkileri (YL) Dr. Öğr. Üyesi Meryem YEŞİL Giresun İlinde Tıbbi Bitki Kullanım Alışkanlığının Belirlenmesi

28.05.2019 -13:30

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Demet DEMİR Moleküler Biyoloji ve Genetik (YL) Doç. Dr. Ömer ERKTÜRK Probiyotikler

28.05.2019 - 14:00

Fen-Edebiyat Fakültesi Seminer Salonu

Ayfer DEĞİRMENCİ Moleküler Biyoloji ve Genetik (YL) Doç. Dr. Ömer ERKTÜRK Akılcı İlaç Kullanımı

29.05.2019 - 11:30

Fen-Edebiyat Fakültesi Seminer Salonu

Amine Beyza ÖZATA Gıda Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye ŞAHİN Fındıktaki Fitokimyasallar ve Sağlığa Zararları

31.05.2019 - 10:00

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Selim BAĞCI Matematik (YL) Doç. Dr. Cemal BELEN Toplanabilme Teorisi ve Bazı Özel Metodlar

12.06.2019 - 11:00

Fen-Edebiyat Fakültesi ZK-D2 Dersliği

Turgut KULAK Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (YL) Doç. Dr. Naciye ERDOĞAN SAĞLAM
Samsun Dereköy Balıkçı Barınağı, Balıkçı Tekneleri ve Avcılık Faaliyetleri

13.06.2019 -

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu

Akay AKKAYA Yenilenebilir Enerji (YL) Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sami GÜLER
Dalga Enerjisi Üretim Sistemleri

18.06.2019 -11:00

Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Seminer Salonu

(Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Binası 3. Kat)

Elif DİZDAR Bitki Koruma (YL) Doç. Dr. Ali GÜNCAN Türkiyede Fındık Zararlılarıyla Yapılan Mücadele Çalışmaları

19.06.2019 - 14:00

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Mehmet Akif KARAGÖL Gıda Mühendisliği (DR) Prof. Dr. Zekai TARAKÇI Fermantasyon Teknolojisinde Biyoaktif Peptitler ve Önemi

20.06.2019 - 10:00

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Fatih ÜNAL Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (YL) Prof. Dr. Ceyhan TARAKÇIOĞLU Kivide Gübreleme

20.06.2019 - 11:00

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Gürcan KAYA Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (YL) Prof. Dr. Ceyhan TARAKÇIOĞLU Tarımda Nanogübre Kullanımı

20.06.2019 - 11:30

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Mehmet Letif BAYRAM Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (YL) Dr. Öğr. Üyesi Ali Ekber ÖZDEMİR Piezo Elektriğin Balıkçılık Teknolojilerine Uygulanması

20.06.2019 - 14:00

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Seminer Salonu

Burcu ÇİMEN Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi / Matematik Eğitimi (YL) Prof. Dr. Cengiz ÖZYÜREK Orta Okul Öğrencilerinin Ambalaj Atıklarının Geri Dönüşümüne İlişkin Görüşlerinin Analizi

21.06.2019 - 14:00

Eğitim Fakültesi 3. Kat Toplantı Salonu

Sedanur ODABAŞ Tarla Bitkileri (YL) Prof. Dr. Şevket Metin KARA Bitkilerde Doğal Yaşam

25.06.2019 - 10:30

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

İlknur KAYA Gıda Mühendisliği (YL) Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye ŞAHİN Soyanın Biyoaktif Bileşenleri Ve Sağlığa Etkisi

25.06.2019 - 14:00

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Burcu KAZANAÇ Gıda Mühendisliği (YL) Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye ŞAHİN Biyoaktif Lipitler

25.06.2019 - 14:30

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Kader ERBAY Gıda Mühendisliği (YL) Dr. Öğr. Üyesi Atilla ŞİMŞEK Gıdalarda Yapılan Hileler ve Belirleme Yöntemlerinde Yeni Gelişmeler

01.07.2019 - 10:00

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Zehra TÜRKOĞLU Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi / Matematik Eğitimi (YL) Doç. Dr. Meral CANSIZ AKTAŞ Matematik Öğretiminde Çoklu Temsiller

01.07.2019 - 13:00

Eğitim Fakültesi Toplantı Salonu

Ercan TİRYAKİ Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi / Matematik Eğitimi (YL) Doç. Dr. Meral CANSIZ AKTAŞ Gerçekçi Matematik Eğitimi (GME)

01.07.2019 - 13:00

Eğitim Fakültesi Toplantı Salonu

Müberra GÖK Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi / Matematik Eğitimi (YL) Doç. Dr. Meral CANSIZ AKTAŞ Problem Çözme ve Kurma

01.07.2019 - 13:00

Eğitim Fakültesi Toplantı Salonu

Aslıhan ÖZMEN Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi / Matematik Eğitimi (YL) Dr. Öğr. Üyesi Hayal YAVUZ MUMCU Matematiksel Soyutlama

05.07.2019 -

Eğitim Fakültesi Seminer Salonu

Büşra ALPHAYTA Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi / Matematik Eğitimi (YL) Dr. Öğr. Üyesi Hayal YAVUZ MUMCU Geometrik Düşünme ve Düzeyleri

05.07.2019 -

Eğitim Fakültesi Seminer Salonu

Onur ASLAN Tarla Bitkileri (YL) Dr. Öğr. Üyesi Özbay DEDE Nişasta Üretimi, Önemi ve Kullanıma Alanaları

05.07.2019 - 15:00

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Mustafa KAHVECİ Bitki Koruma (YL) Doç. Dr. Muharrem TÜRKKAN Çilekte Rhizoctonia Kök Çürüklüğü

31.07.2019 - 14:00

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Sevinç ÇİFTÇİ Gıda Mühendisliği (YL) Dr. Öğr. Üyesi Bekir Gökçen MAZI Antibesinsel Faktörler

02.08.2019 - 15:00

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Merve ÇOBAN Gıda Mühendisliği (YL) Dr. Öğr. Üyesi Bekir Gökçen MAZI Sürülebilir Fındık Ezmesinde Kaliteyi Belirleyen Parametreler

03.09.2019 - 10:00

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Hüseyin Ümit UZUNÖMEROĞLU Moleküler Biyoloji ve Genetik Prof. Dr. Öznur ERGEN AKÇİN Gaz Kromatografi - Kütle Spektrometresi ve Botanik Çalışmalarındaki Uygulamaları

03.09.2019 - 11:00

Fen-Edebiyat Fakültesi Seminer Salonu


Ekleme tarihi: 18-03-2019 14:28:52 Güncellenme tarihi: 17-10-2019 10:09:08