FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2019-2020 Güz Yarıyılı

 2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

FEN BİLİMLERİ ENSTİTSÜ SEMİNER PROGRAMI

 

SEMİNER ALAN ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI

ANABİLİM DALI (Programı)

SEMİNER
YÖNETİCİSİ

SEMİNERİN KONUSU

SUNMA TARİHİ VE YERİ

Yeşim MAĞDEN Gıda Mühendisliği (YL) Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye ŞAHİN Fındık ve Fındık Yağındaki Aroma Bileşenleri

09.10.2019 -13:30

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Sibel KURT Gıda Mühendisliği (YL) Prof. Dr. Zekai TARAKÇI Beyaz Peynir Üretiminde Yaban Mersini Kullanımının Olgunlaşmaya Etkisinin Araştırılması

09.10.2019 -14:00

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu
Melike İNAL Gıda Mühendisliği (YL) Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye ŞAHİN Arıcılık Ürünlerinin Fonksiyonel Özellikleri

09.10.2019 -14:30

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Serap AKKAYA Fen Bilgisi Eğitimi (YL) Prof. Dr. Erol TAŞ

Eğitimde Web 2.0 Teknolojisi

13.09.2019 - 15:30

Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü Toplantı Salonu

Halil İbrahim YILMAZ Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (YL) Prof. Dr. Damla BENDER ÖZENÇ Toprakta Kıvam Limitleri Tayininde Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılması

15.10.2019 -13:00

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu
Ahmet Alp KARAMANOĞLU Gıda Mühendisliği (DR) Prof. Dr. Zekai TARAKÇI Fermente Süt ve Süt Ürünlerinin Fonksiyonel Özellikleri

16.10.2019 -11:00

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu
Fazıl GÜNEY Gıda Mühendisliği (DR) Prof. Dr. Zekai TARAKÇI Arı Ürünlerinin Fonksiyonel Gıda Olarak Kullanılması

16.10.2019 -11:30

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Muhammet YILDIRIM Gıda Mühendisliği (DR) Prof. Dr. Zekai TARAKÇI Ekmek Üretiminde Temel ve Yardımcı Bileşenler

01.11.2019 -11:00

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Esra AKIN Fen Bilgisi Eğitimi (YL) Prof. Dr. Cengiz ÖZYÜREK Fen Eğitiminde Astronomi Konularının Geçmişten Günümüze Önemi

22.11.2019 - 15:00

Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü Kat:3 Toplantı Salonu

Mehtap AKÇİÇEK Matematik (YL) Prof. Dr. Selahattin MADEN Parçalı Lineer Modellerde Alışılmış En Küçük Karaeler ve En İyi Leneer Yansız Tahmin Edecilerinin Ayrışımı

16.12.2019 - 13:00

Fen Edebiyat Fakültesi Kat:3 Derslik:4

Alper ÖZCAN Kimya (YL) Doç. Dr. Mutlu SÖNMEZ ÇELEBİ Yakıt Pilleri

18.12.2019 - 10:30

Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Kat:3 Derslik:4

Başak ÖZTÜRK Kimya (YL) Doç. Dr. Mutlu SÖNMEZ ÇELEBİ İletken Polimerler

18.12.2019 - 10:00

Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Kat:3 Derslik:4

Havva ÇELİK Kimya (YL) Dr. Öğr. Üyesi Melek ÇOL AYVAZ Doğal Kaynakların Enzim İnhibisyon Aktivitelerine Dayanılarak Kozmesötik Amacıyla Kullanılabilme Potansiyelleri

19.12.2019 10:00

Fen Edebiyak Fakültesi Kimya Bölüm Dersliği

Emrullah KONTAŞ Yenilenebilir Enerji (YL) Dr. Öğr. Üyesi Mithat AKGÜN Fındık Kurutma Sistemleri

19.12.2019 - 11:00

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu E4 Sınıfı

Mehmet ÇAVUŞ Gıda Mühendisliği (YL) Dr. Öğr. Üyesi Atilla ŞİMŞEK Gıdalarda Yapılan Hilelere Karşı Yasal Düzenlemeler

25.12.2019 - 10:00

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Soykan GÜLTEKİN Gıda Mühendisliği (YL) Dr. Öğr. Üyesi Atilla ŞİMŞEK Gıdalarda Kirlenme Sorunu ve Sağlığa Etkileri

25.12.2019 - 11:30

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Özlem BAŞAR Matematik (YL) Prof. Dr. Selahattin MADEN İdempotent Matrisler İçin Yeni Rank Formülleri ve Uygulamaları

25.12.2019 - 13:00

Fen Edebiyat Fakültesi Kat:3 Derslik:1

Seda AKKÖSE Peyzaj Mimarlığı (YL) Doç. Dr. Ömer ATABEYOĞLU Dünyada Son Yüzyılın Önemli Peyzaj Mimarları

25.12.2019 - 13:00

Ziraat Fakültesi Konferans Salonu

Mustafa KELLECİ Bahçe Bitkileri (YL) Prof. Dr. Saim Zeki BOSTAN Meyve Ağaçlarında Yapay Tozlamanın Verim, Verim Parametreleri ve Kalite Özelliklerine Etkileri

25.12.2019 - 13:30

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Çağla Sultan ARTAN Peyzaj Mimarlığı (YL) Doç. Dr. Ömer ATABEYOĞLU Peyzaj Mimarlığında Parametrik Tasarım

25.12.2019 - 14:00

Ziraat Fakültesi Konferans Salonu

Eda KALAFAT Peyzaj Mimarlığı (YL) Doç. Dr. Pervin YEŞİL Yaya Bölgelerinin Giresun Kenti Örneğinde İrdelenmesi

25.12.2019 - 15:00

Ziraat Fakültesi Konferans Salonu

Tuğba AKYAZI Peyzaj Mimarlığı (YL) Doç. Dr. Murat YEŞİL Karayollarında Peyzaj Planlama ve Bitkilendirme Çalışmaları (Ordu Çevre Yolu Örneği)

25.12.2019 - 16:00

Ziraat Fakültesi Konferans Salonu

Demet AKIN Bahçe Bitkileri (YL) Doç. Dr. Hatice BİLİR EKBİÇ Bağcılıkta Kuraklık Stresinin İn vivo Koşullarda İncelenmesi

26.12.2019 - 14:15

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

İbrahim YILMAZ Yenilenebilir Enerji (YL) Prof. Dr. Tahsin TONKAZ Pelet Yakıt ve Üretimi

26.12.2019 -

Ziraat Fakültesi Protokol Salonu

Kübra ERGÜL Fen Bilgisi Eğitimi (YL) Dr. Öğr. Üyesi Erdem KAYA İnteraktif Fen Bilimleri Defteri

27.12.2019 - 11:00

Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü Toplantı Salonu

Dilek ECE Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (YL) Prof. Dr. Faruk ÖZKUTLU Bentonit ve Tarımda Uygulamaları

30.12.2019 -

Ziraat Fakültesi Bilgisayar Laboratuvarı I

Suat AKGÜL Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (YL) Prof. Dr. Faruk ÖZKUTLU Gidya ve Tarımda Kullanımı

30.12.2019 -

Ziraat Fakültesi Bilgisayar Laboratuvarı I

Sezen KULAÇ Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (DR) Prof. Dr. Tayfun AŞKIN Uzaktan Algılama: Bitki Stresinin Belirlenmesi

03.01.2020 - 10:30

Ziraat Fakültesi Protokol Odası

Ayşe Özge ŞİMŞEK SOYSAL Tarla Bitkileri (DR) Prof. Dr. Özlem ÖNAL AŞCI Karadeniz Bölgesi Meralarının Islah Edilmesi Amacıyla Uygulanan Yöntemler

07.01.2020 - 10:30

Ziraat Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu

Ali KARAOĞLAN Matematik (DR) Prof. Dr. Erhan SET Caputo-Fabrizio ve Atangana-Baleanu Kesirli Türev ve İntegral Operatörleri

08.01.2020 - 14:00

Fen Edebiyat Fakültesi Zemin Kat Derslik:3

Sema YÜKSEL Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (YL) Prof. Dr. Bahar TOKUR Surimi ve Yan Ürünleri

10.01.2020 - 11:00

Fatsa Deniz Bilimleri Toplantı Salonu

Furkan PİNAL Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (YL) Dr. Öğr. Üyesi Koray KORKMAZ Deniz Salyangozu (Rapana venosa) İşleme Teknolojisi

10.01.2020 - 11:30

Fatsa Deniz Bilimleri Toplantı Salonu

Furkan ŞİMŞEK Moleküler Biyoloji ve Genetik (YL) Prof. Dr. Derya BOSTANCI  İçme Suyu Arıtma Tesisi Çalışma Prensipleri

14.01.2020 - 11:00

Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Seminer Salonu

Arzu SAĞLAM Moleküler Biyoloji ve Genetik (YL) Prof. Dr. Tuğba ÖZBUCAK Önemli Bitki Kimyasallar: Sekonder Metabolitler

16.01.2020 - 11:30

Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu

Barış BODUR Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (YL) Doç. Dr. Mehmet AYDIN Güney Karadeniz Bölgesindeki Eşkina Balığının (Sciaena ubmra) Biyo-Ekolojik Özellikleri

17.01.2020 - 11:30

Fatsa Deniz Bilimleri Toplantı Salonu

Gizem BEDİR Matematik (YL) Dr. Öğr. Üyesi Erdal ÜNLÜYOL Hölder-İşcan ve İyileştirilmiş Ortalama Kuvvet Eşitsizlikleri

20.01.2020 - 14:00

Fen Edebiyat Fakültesi Zemin Kat Derslik:4

Tolgahan Galip TORUN Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (YL) Dr. Öğr. Üyesi Cem Tolga GÜRKANLI Myxozoa Sistematiğindeki Yaklaşımlar

23.01.2020 -

Fatsa Deniz Bilimleri Toplantı Salonu

Emel KARAKOÇ Kimya (YL) Prof. Dr. Salih ALKAN Kirleticilerin Canlılar Üzerindeki Etkileri

06.02.2020 - 10:00

Fen Edebiyat Fakültesi

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Ekleme tarihi: 16-10-2019 10:47:30 Güncellenme tarihi: 04-08-2021 10:20:34