Hızlı Erişim

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Bazı Sınavların Online Yapılması

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü anabilim dallarında kayıtlı öğrenciler için yapılan sınav ve toplantıların (Tez Savunma Sınavı, Tez Önerisi Savunma Sınavı, Yeterlilik Sınavı, Tez İzleme Komite Toplantıları vb.) danışmanın talebi üzerine, ilgili anabilim dalının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kayıt altına alınması koşuluyla uzaktan erişim yöntemleri kullanılarak aşağıda belirtildiği şekilde yapılması Üniversitemiz 08.12.2021 tarih ve 2021/175 sayılı Senato kararı ile kabul edilmiştir.

Yapılacak Olan Sınavın Adı Sınav Şekli Açıklama
Tez Savunma Sınavı Yüz Yüze/Online/Hibrit

Hibrit: Sınav jürilerinde bulunan ve Ordu Üniversitesi kadrosunda yer alan öğretim üyeleri ile öğrencinin sınava yüz yüze katılması; sınav jürilerinde bulunan ve farklı üniversite kadrosunda yer alan öğretim üyelerinin online olarak sınavlara katılması durumunu ifade eder.

Doktora Tez Önerisi Savunma Sınavı Yüz Yüze/Online/Hibrit
Tez İzleme Komite Toplantıları Yüz Yüze/Online/Hibrit
Doktora Yeterlilik Sınavı Yüz Yüze/Hibrit

 

 


Eklenme Tarihi : 17-12-2021 14:19:08