Hızlı Erişim

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Tez Yazım Dili

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 17.03.2022 tarihli ve 19579 sayılı yazısı ile Yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim programlarında hazırlanmakta olan tezlerin yazım diliyle ilgili olarak; öğretim dili Türkçe olan lisansüstü programlarda danışmanın gerekçeli görüşü, Anabilim Dalı Kurul Kararı ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu'nun onayı ile tezlerin, geniş bir Türkçe özet verilmek kaydıyla, İngilizce de yazılabilmesinin uygun görüldüğü bildirilmektedir.

Öğrencilerimize ilanen duyurulur.


Eklenme Tarihi : 22-04-2022 12:15:00