Hızlı Erişim

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2021-2022 Güz Yarıyılı

 2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

FEN BİLİMLERİ ENSTİTSÜ ANABİLİM DALLARI SEMİNER PROGRAMI

 

SEMİNER ALAN ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI

ANABİLİM DALI (Programı)

SEMİNER
YÖNETİCİSİ

SEMİNERİN KONUSU

SUNMA TARİHİ VE YERİ

Mesut GÜZEL Peyzaj Mimarlığı (DR) Doç. Dr. Pervin YEŞİL Ordu Kent Merkezi ve Yakın Çevresinde Kentsel Isı Adası-Arazi Örtüsü İlişkisi

03.11.2021 - 14:00

Prof. Dr. Yunus Şılbır Seminer Salonu

Furkan ERTAN Deniz Ulaştırma Mühendisliği (YL) Prof. Dr. Özkan UĞURLU Açık Deniz Platformu ve Gemilerde Kombine Çevrim Sistemi Kondenser Arızası ve Etkileri

22.11.2021 - 09:00

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Seminer Salonu

Ramadan Tuna TÜRKELİ

Deniz Ulaştırma Mühendisliği (YL)

Dr. Öğr. Üyesi Nihan ŞENBURSA Çalışanların Örgütsel Adalet Algıları ile Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

22.11.2021 - 11:00

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu

Erdinç ARSLAN

Deniz Ulaştırma Mühendisliği (YL)

Prof. Dr. Özkan UĞURLU Türk Boğazlarında Emniyetin Sağlanmasında Römorkör Hizmetinin Yeri

22.11.2021 - 13:00

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Seminer Salonu
Muhammet KATIRCI Deniz Ulaştırma Mühendisliği (YL) Dr. Öğr. Üyesi Remzi FIŞKIN Tehlikeli Yük Taşımacılığı, Tehlikeli Yük Sınıfları, Uluslararası Tehlikeli Yük Taşımacılığı Kodları ve Konteyner Gemilerinde Yüklerin Seperasyonu

22.11.2021 - 15:00

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Seminer Salonu 
Alaaddin YILMAZER Denizel Çevre (YL) Doç. Dr. Ali Ekber ÖZDEMİR Sürekli Mıknatıslı Dalga Enerjisi Hasayçısı Tasarımı, İmalatı ve Analizi

23.11.2021 - 15:00

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Seminer Salonu

Barış ÖZTÜRK Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (YL) Doç. Dr. Naciye ERDOĞAN SAĞLAM Sularda Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklı Nitrat Kirliliği

24.11.2021 - 10:00

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu
Burcu TAŞTEMEL Kimya (YL) Prof. Dr. Emine BAĞDATLI Floresan Kemosensörler

25.11.2021 - 11:00

Fen Edebiyat Fakültesi Kat:3 Derslik: 4

Mukaddes MARAL BEŞLİOĞLU Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (YL) Dr. Öğr. Üyesi Ebru YILMAZ Yunus Çiklit (Cyrtocara moorii Boulenger, 1902) Balıklarını Erkek Bal Arısı Larvası (Apilarnil) ile Beslemenin Yumurta Verimi ve Larval Gelişime Etkisinin Araştırılması

26.11.2021 - 15:00

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu
Muhsin BEKDEMİR Yenilenebilir Enerji (YL) Dr. Öğr. Üyesi Sibel AKKAYA OY Rüzgar Enerjisi ile Elektrik Üretimi

08.12.2021 - 10:00

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi

İzzet Okan BALCI Yenilenebilir Enerji (YL) Dr. Öğr. Üyesi Sibel AKKAYA OY Termoelektrik Jeneratör ile Elektrik Üretimi

08.12.2021 - 10:30

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi

Ekleme tarihi: 18-10-2021 11:38:09 Güncellenme tarihi: 17-11-2021 15:43:55