FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Ders Kredi Miktarı Konusu

03/12/2014 Tarih ve 2014/108 Sayılı Senato Kararı gereği;

Üniversitemiz Enstitülerinin bünyesinde lisanstüstü eğitim veren öğretim üyeleri;

Tez Danışmanlığı ve Uzmanlık Alan Dersi hariç; Bir yarıyılda Tezli Yüksek Lisans programlarında 6 (altı) ulusal kredilik, Doktora programlarından da 6 (altı) ulusal kredilik, olmak üzere toplamda 12 (oniki) ulusal kredilik ders açabilirler.


Ekleme tarihi: 07-12-2018 11:34:04