FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Lisansüstü Program Açma

Yeni bir lisansüstü program; enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu teklifi, enstitü kurulunun uygun görüşü, Senatonun kararı ve YÖK onayı ile açılır. Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun mevcut programlara ilişkin değişiklik teklifleri enstitü kurulunca onaylandıktan sonra Senato tarafından karara bağlanır.

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığından alınan 16.02.2021 tarih ve E.11197 sayılı yazıda; 2547 sayılı Kanun'un 44'üncü maddesi ile Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği uyarınca; yükseköğretim kurumları bünyesinde lisansüstü program açılması tekliflerinin Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) Akademik Birim Ağacı Yönetim Sistemi (ABAYS) yazılımı üzerinden yapılacağı bildirilmekte olup; lisansüstü program açılması konusundaki teklifler için aşağıda bulunan ilgili formların doldurularak Enstitümüze gönderilmesi gerekmektedir.

 

Başvuru Dosyaları

a)    Yüksek Lisans Programı:
       1.    Program Açma Sistem Bilgi Formu
       2.    Programla İlgili Bilgiler Formu (Form 1)

       3.    Öğretim Üyelerinin Lisansüstü Program ile İlgili Çalışmaları


b)    Doktora/Sanatta Yeterlik Programı:
       1.    Program Açma Sistem Bilgi Formu
       2.    Programla İlgili Bilgiler Formu (Form 2)

       3.    Öğretim Üyelerinin Lisansüstü Program ile İlgili Çalışmaları


c)    Uzaktan Eğitim Programı:
      1.    Program Açma Sistem Bilgi Formu
      2.    Uzaktan Öğretim Program Açma Başvuru Ölçütü
      3.    Bilgi Derleme Formu
      4.    Öğretim Elemanı Bilgileri Formu

      5.    Öğretim Üyelerinin Lisansüstü Program ile İlgili Çalışmaları

 

Diğer

1.    Öğretim Üyesi Yeterliği
2.    YÖK Program Açma Yazısı

3.    ISCED Kodlari

 


Ekleme tarihi: 10-05-2022 13:02:26 Güncellenme tarihi: 21-12-2022 12:25:00