FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Tarihçe

Ordu Üniversitesi; Bakanlar Kurulu’nun 18 Mayıs 2007 tarih ve 5467 sayılı kararı ile hayata geçmiş bulunmaktadır. Üniversitemiz, halen faal olarak eğitim öğretim faaliyetlerinde bulunan ve daha önceleri Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı olarak faaliyet gösteren Ünye İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu ve Mesudiye Meslek Yüksekokulu ile Karadeniz Teknik Üniversitesi ’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Ziraat Fakültesi ve Meslek Yüksekokulunun bir araya getirilmesi ile oluşturulmuştur.

Ayrıca, kuruluş yasamızla beraber Tıp Fakültesi ile Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü üniversitemize kazandırılmıştır.

Enstitümüze ait 15 anabilim dalında yüksek lisans, 10 anabilim dalında da doktora programı ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.


Ekleme tarihi: 20-11-2018 14:16:30 Güncellenme tarihi: 07-01-2022 09:22:36