Hızlı Erişim

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Tez Yazım Kılavuzu ve Şablonu

Tez Yazım Kılavuzu yenilenmiş olup 01.08.2019 tarihi itibarı ile hazırlanan Yeni Tez Yazım Kılavuzuna geçiş sağlanacaktır.

01.08.2019 tarihinden itibaren belirlenecek yeni tez konuları için tezler bu Yeni Tez Yazım Yönergesi üzerinden hazırlanacaktır. 01.08.2019 tarihinden önce başlanmış ve bitirme aşamasına gelmiş tezler, hazırlandıkları yönergeye göre teslim edilebilir. 

 

01.08.2019 tarihi itibariyle geçerli olan

1-Yeni Tez Yazım Yönergesi (Word Belgesi)

2-Yeni Tez Yazım Yönergesi (PDF Belgesi)

 

 

Tez savunma sınavında, tez savunma jüri üyererin verdiği düzeltmeler yapıldıktan sonra  tezin yazımsal ve şekilsel kontrolü için tezin bir adet çıktısı alınır (isteğe göre spirallettirilir veya telli dosyaya takılarak) ve aşağıdaki formla birlikte Enstitü Müdürlüğüne teslim edilir.

Tez Yazım Kontrol Formu

 

Mezuniyet aşamasına gelen öğrencilerimiz; tez inceleme komisyonunca tez inceleme ve onaylama işlemi tamamlandıktan sonra tez kapakları için aşağıda yer alan linkten Tez Kapağı Hazırlama Uygulamasını kullanarak bilgi girişlerini yapacaklardır. Öğrenciler bilgisayarlarına inen pdf formatındaki tez kapağını mail ortamında yada usb içerisinde basım yapılacak matbaya götürerek tezlerini bastırabileceklerdir. Tez kapağının dışına selefon kaplattırılacaktır.

* Tez Kapağı Hazırlama Uygulaması (Uygulama Yazılımı henüz tez başlığında italik, uslu ve İndisli yazıları desteklememektedir. Bu tür ifadeler barındıran öğrencilerimiz sistem aracılığı ile taslak PDF yaratıldıktan sonra, elde ettikleri PDF'leri el İle düzenleyebilirler. Başlık üzerinde küçük harf kullanmak isteyen öğrenciler "Times New Roman" fontunu kullanacaklardır.)

* Örnek Tez Kapağı


Ekleme tarihi: 05-12-2018 13:24:56 Güncellenme tarihi: 07-01-2021 12:26:19