Hızlı Erişim

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Tez Yazım Kılavuzu ve Şablonu

Tez Yazım Kılavuzu yenilenmiş olup 01.08.2019 tarihi itibarı ile hazırlanan Yeni Tez Yazım Kılavuzuna geçiş sağlanacaktır.

01.08.2019 tarihinden itibaren belirlenecek yeni tez konuları için tezler, bu Yeni Tez Yazım Kılavuzu üzerinden hazırlanacaktır. 01.08.2019 tarihinden önce başlanmış ve bitirme aşamasına gelmiş tezler, hazırlandıkları kılavuza göre teslim edilebilir. 

 

01.08.2019 tarihi itibariyle geçerli olan

1-Yeni Tez Yazım Kılavuzu (Word Belgesi)

2-Yeni Tez Yazım Kılavuzu (PDF Belgesi)

 

 

Tez savunma sınavında, tez savunma jüri üyererin verdiği düzeltmeler yapıldıktan sonra  tezin yazımsal ve şekilsel kontrolu için hazırlanan tez, jüri tarafından imzalanan tez onay sayfası ve tez kapağı bu form ile fbe@odu.edu.tr adresine mail olarak gönderilecektir.

Tez Yazım Kontrol Formu

 

Mezuniyet aşamasına gelen öğrencilerimiz; tez inceleme komisyonunca tez inceleme ve onaylama işlemi tamamlandıktan sonra tez kapakları için aşağıda yer alan linkten Tez Kapağı Hazırlama Uygulamasını kullanarak bilgi girişlerini yapacaklardır. Öğrenciler bilgisayarlarına inen pdf formatındaki tez kapağını mail ortamında yada usb içerisinde basım yapılacak matbaya götürerek tezlerini bastırabileceklerdir. Tez kapağının dışına selefon kaplattırılacaktır.

* Tez Kapağı Hazırlama Uygulaması (Uygulama Yazılımı henüz tez başlığında italik, uslu ve İndisli yazıları desteklememektedir. Bu tür ifadeler barındıran öğrencilerimiz sistem aracılığı ile taslak PDF yaratıldıktan sonra, elde ettikleri PDF'leri el İle düzenleyebilirler. Başlık üzerinde küçük harf kullanmak isteyen öğrenciler "Times New Roman" fontunu kullanacaklardır.)

* Örnek Tez Kapağı


Ekleme tarihi: 05-12-2018 13:24:56 Güncellenme tarihi: 23-11-2022 16:34:40