E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
Fen Bilimleri Enstitüsü

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Sınav Sonuç Listeleri

 

Asıl Adayların Kesin Kayıt İşlemleri 22-24 Ocak 2018 tarihleri arasında Enstitümüzde şahsen veya vekaletle yapılacaktır.

 

Yedek Adaylar olması durumunda Yedek Adayların Kesin Kayıt İşlemleri 25-26 Ocak 2018 tarihleri arasında Enstitümüzde şahsen veya vekaletle yapılacaktır. (Sınav sonuç listelerinde yedek aday bulunmadığından yedek öğrenci kaydı yapılmayacaktır.)

 

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Sınav Sonuçları İçin Tıklayınız

Kesin Kayıt Belgeleri

Askerlik Bilgi Formu

 

Ordu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin "Öğrenci kabulü Madde 8" in

...

- Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede adayın başarı puanı: ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si, yazılı/mülakat sınavı puanının %20’si ve yabancı dil puanının ’unun toplanması ile elde edilir. Bir adayın başarılı sayılabilmesi için yazılı/mülakat sınavından en az 50 puan almış olması, başarı puanının 100 tam puan üzerinden en az 60 olması gerekir.

...

 

...

- Doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede adayın başarı puanı: ALES puanının %50’si, lisans diplomasıyla başvuran adayların lisans, yüksek lisans diplomasıyla başvuran adayların yüksek lisans not ortalamalarının %30’u, yazılı/mülakat sınavı puanının ’i ve yabancı dil puanının %5’inin toplanması ile elde edilir. Bir adayın başarılı sayılabilmesi için yazılı/mülakat sınavından en az 50 puan almış olması, başarı puanının 100 tam puan üzerinden en az 65 olması gerekir.

...

hükümleri gereği değerlendirme tabloları oluşturulurken yazılı/mülakat sınavından en az 50 puan alamayan adaylar başarısız sayılmıştır.<
T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı