FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Seminer Muafiyet Konusu

   03/12/2014 Tarih ve 2014/109 Sayılı Senato Kararı gereği seminer yerine saydırılabilecek sunumlara ait sürecin işleyişi ile ilgili bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

     - Öğrenci tarafından bilimsel organizasyonlarda yapılan sözlü sunumların sunulduğu yarıyıl, ya da takip eden yarıyıl içerisinde, anabilim dalı başkanlığınca saydırılabilmesi yönündeki kararlar aşağıdaki şekilde uygulanır.

       1 - Sunulan bilimsel çalışmayı anabilim dalı uygun görür ve kabul ederse;

            Karar Enstitü Yönetim Kuruluna sevk edilir ve onaylanarak sunması gereken seminer yerine saydırılabilir.

       2 - Sunulan bilimsel çalışmayı anabilim dalı uygun görmez ise;

            İlgili öğrenci seminer kaydı yaptırarak gerekli çalışmaları yeniden yapar.

NOT:  Öğrenci tarafından bilimsel organizasyonlarda yukarıda belirtilen Senato Karar tarihinden sonra yapılan sözlü sunumlar, seminer dersinin muafiyeti konusunda değerlendirmeye alınacaktır.

-Kullanılacak Form Örneği-


Ekleme tarihi: 05-12-2018 11:43:27 Güncellenme tarihi: 29-09-2023 15:09:12