Hızlı Erişim

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Genel Formlar

FORMLAR VE DİLEKÇELER

Lisansustu Eğitim Başvuru Formu (Yabancı Uyruklu)

Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi Örneği

Özel Öğrenci Başvuru ve Kayıt Dilekçesi Örneği

Özel Öğrenci Ders Saydırma Talep Dilekçesi Örneği

Pasaport Harcı Muafiyeti Müracatı Dilekçesi Örneği

Tez Yazım Kontrol Formu

Sempozyum/Kongre Katılım Dilekçesi

 

Ders Kayıt Formu

Ders Ekle-Çıkar Formu

Ders Değişiklik Formu (Başarısız olunan dersin açılmaması yada müfredattan kaldırılmış olması halinde kullanılacaktır)

Ders Not Bildirim Formu-Tezli Yüksek Lisans

Ders Not Bildirim Formu-Tezli Yüksek Lisans (Formulsüz) (Uzmanlık Alan Dersi ve Tez Danışmanlığı dersleri için de kullanılabilir)

 

Ders Not Bildirim Formu-Doktora

Ders Not Bildirim Formu-Doktora (Formulsüz) (Uzmanlık Alan Dersi ve Tez Danışmanlığı dersleri için de kullanılabilir)

Yeni Ders Öneri Formu

Diğer Enstitülerden Ders Alma Dilekçesi

Ders Saydırma Tablo Örneği

 

Sınav Programı Örneği

Ders Programı Formatı (tablo)

Ders Görevlendirme Formatı (tablo)

Yolluk Bildirimi İşlemi E-devlet Üzerinden yapılacaktır

 

Ders Telafi İşlemleri

(Ders Telafi Uygulama İşlemleri İle İlgili Formlar Kaldırılmıştır)

 

Askerlik Tecili Dilekçesi

Kayıt Dondurma Dilekçesi

Kayıt Sildirme Dilekçesi

-İlişik Kesme Tutanağı (Mezun Öğrenciler İçin)

-İlişik Kesme Tutanağı(Kayıt Sildiren Öğrenciler İçin)

 

Genel Amaçlı Dilekçe Örneği (Öğrenci Belgesi, Transkript vb.)

Mazeret Sınavı Dilekçe Örneği

 

Danışman Değişikliği Talebi İşlemleri 

1-Danışman Tarafından Değişiklik Talep Edilirse

2-Öğrenci Tarafından Değişiklik Talep Edilirse

 

Seminer Bildirim Formu

Seminer Sunumu Sonrası Bildirim Formu

Seminer Muafiyet Konusu

Uzmanlık Alan Dersi Mevzuat ve Formlar

 

Araştırma Görevlisi Değerlendirme Formu

Araştırma Görevlisi Süre Uzatımı Teklifi Yazı Örneği

Geçici Görev Belgesi


Ekleme tarihi: 05-12-2018 11:36:41 Güncellenme tarihi: 03-11-2021 09:09:52